ARCHETYPE Behandlingsmål (openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.goal.v0
ConceptBehandlingsmål
DescriptionEn ønsket helse- eller velværetilstand man ønsker oppnådd for helsetjenestemottakeren.
UseBrukes for å registrere et behandlingsmål, samt et eller flere spesifikke og målbare delmål som vil understøtte vurderingen av måloppnåelse, eller for å registrere problemer med å nå målet.
PurposeFor å registrere detaljer om et behandlingsmål samt tilknyttede delmål og tidsfrister.
ReferencesGoal, Draft Archetype [Internet]. National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-04-30]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1093
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-09-02
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-09-02
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Goal, Draft Archetype [Internet]. National eHealth Transition Authority, NEHTA Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-04-30]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1093, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=CA15A7CC29EEBFB37C4610DA0CC3892E, build_uid=d917c18f-331d-4608-9c2d-e2fd853aca3b, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsdelmål, mål, plan
Lifecyclein_development
UID25865936-afdc-4a93-8321-18718e984661
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.156
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En ønsket helse- eller velværetilstand man ønsker oppnådd for helsetjenestemottakeren., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn på behandlingsmål, description=Navnet på det ønskede behandlingsmålet., comment=For eksempel: Redusert blodtrykk, en vektreduksjon på 10 kilo eller god diabeteskontroll., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av behandlingsmålet, description=En fritekstbeskrivelse av behandlingsmålet og eventuelle delmål., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk indikasjon, description=Navnet på problemet eller diagnosen som dette behandlingsmålet gjelder., comment=For eksempel: Hypertensjon, fedme eller diabetes type 2., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsmålets starttid, description=Forventet eller foreslått dato for å begynne å jobbe mot behandlingsmålet., comment=NB: Denne datoen trenger ikke være datoen behandlingsmålet registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for planlagt måloppnåelse, description=Datoen det er ønskelig at behandlingsmålet er oppnådd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sluttdato behandlingsmål, description=Faktisk dato da målet ble oppnådd eller gitt opp., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Resultat av behandlingsmål, description=Enkelt ord, setning eller en kort beskrivelse som beskriver det sluttresultatet som faktisk ble oppnådd., comment=Det bør om mulig benyttes terminologi for å angi resultatet av målet. For eksempel: ønsket vekt oppnådd, dårlig diabeteskontroll, behandlingsmålet er oppnådd., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Oppnådd [Det foreslåtte behandlingsmålet ble oppnådd.]
  • Delvis oppnådd [Det foreslåtte behandlingsmålet ble delvis oppnådd.]
  • Ikke oppnådd [Det foreslåtte behandlingsmålet ble ikke oppnådd og ble gitt opp.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar til behandlingsmålet, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av behandlingsmålet som ikke er registrert i andre felt., comment=For eksempel: Årsaken til at behandlingsmålet ikke ble oppnådd, eller en beskrivelse av hvordan behandlingsmålet delvis ble oppnådd., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Adferdsendringsvillighet, description=Detaljer om villighet til å endre adferd for å nå det ønskede behandlingsmålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.change.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=2, text=Delmål, description=Detaljer om det planlagte delmålet., comment=Flere delmål er tillatt. I noen situasjoner det kun være behov for ett delmål, i andre kliniske scenarier må man nærme seg målet fra flere vinkler for å sikre måloppnåelse. Noen mål trenger trinnvise sekvensielle delmål over en tidsperiode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=bestilt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Navn på delmål, description=Delmål identifisert med navn., comment=For eksempel: Systolisk blodtrykk under 140 mmHg, gå ned 10 kilogram i vekt, eller HBA1c innenfor normalområdet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Delmål, description=Det planlagte delmålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Intervall av antall


 •  Intervall av kvantitet

  Nedre: Egenskap: self

  Øvre: Egenskap: self
 •  Varighet
 •  Kvantitet
 •  Antall
 •  Proporsjon
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse av delmål, description=Fritekstbeskrivelse av det planlagte delmålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sti til delmål, description=Arketypen og stien til noden delmålsdata registreres., comment=For eksempel: Dataelementet "Kroppsvekt" i OBSERVATION.body_weight-arketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Foreslått dato for delmåloppnåelse, description=Ønsket eller foreslått dato for delmåloppnåelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato for delmåloppnåelse, description=Faktisk dato da delmålet ble oppnådd eller gitt opp., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Resultat av delmål, description=Enkelt ord, setning eller en kort beskrivelse som viser betydningen av det sluttresultatet som faktisk ble nådd., comment=Det bør om mulig benyttes terminologi for å angi resultatet av målet. I dette dataelementet registreres både vellykkede og mislykkede forsøk, eller de tilfellene hvor man har delvis måloppnåelse eller at man har gitt opp å nå målet. For eksempel: Dårlig blodsukkerkontroll, eller at målet er oppnådd., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Oppnådd [Delmålet ble oppnådd.]
  • Delvis oppnådd [Delmålet ble delvis oppnådd.]
  • Ikke oppnådd [Delmålet ble ikke oppnådd eller ble gitt opp.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar til delmål, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om delmålet som ikke er registrert i andre felt., comment=For eksempel: Årsaken til at delmålet ikke ble oppnådd eller en beskrivelse av hvordan delmålet delvis ble oppnådd., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da målet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0026], code=at0026, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da målet sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0026]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]