ARCHETYPE Svarrapport (openEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.report-result.v1
ConceptSvarrapport
DescriptionDokument for å formidle informasjon til andre om svaret på en prøve eller undersøkelse.
UseBrukes som en generisk arketype for informasjon om resultatet av en frittstående undersøkelse eller vurdering, eller en gruppe av relaterte resultater. Det er forventet at hver COMPOSITION.report-resultat arketype vil inneholde minst én OBSERVATION-arketype som vil inneholde undersøkelsesresultatene, men avhengig av kompleksiteten av undersøkelsen eller vurderingene kan også andre arketyper inkluderes for å gi en fullstendig klinisk kontekst. Vanlige bruksområder kan være: - Ett eller flere patologi/laboratoriesvar; - Ett eller flere bildediagnostiske svar; - EKG-svar - Vurdering av audiogram. Innholdskomponenten er bevisst latt være ubegrenset. Dette tillater bruk av enhver SECTION- og/eller ENTRY-arketype som er nødvendig/hensiktsmessig i templaten brukt i den aktuelle kliniske konteksten.
MisuseSkal ikke brukes for rapporter som ikke er knyttet til et svar på en prøve eller undersøkelse. Bruk den generiske COMPOSITION.report eller en annen passende formåls-spesifikk COMPOSITION. Skal ikke brukes til prøve- eller undersøkelsessvar som er registrert som en del av et konsultasjonsnotat, for eksempel Glasgow Coma Scale i forbindelse med en akutt konsultasjon. For dette eksempelet bruk OBSERVATION.glasgow_coma_scale arketypen som en komponent i arketypen COMPOSITION.encounter for dette formålet.
PurposeGenerisk COMPOSITION-arketype som skal inneholde informasjon om resultatet av en undersøkelse eller vurdering.
ReferencesAvgrenet fra: Result Report, Published Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-16]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1324
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-12-11
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-12-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Result Report, Published Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-16]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1324, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8E1A26AA799684FD79844E6D493345A1, build_uid=d1377cf4-bbf5-4f57-a616-4d827ab8a056, revision=1.0.0}
Keywordsrapport, test, prøve, svar, resultat, diagnostikk, undersøkelse, informasjon, vurdering
Lifecyclepublished
UIDd092aaf0-35f4-46ad-8321-57263c438260
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1533
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokument for å formidle informasjon til andre om svaret på en prøve eller undersøkelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, National ICT Norway, Norway (openEHR Editor)
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Heath Frankel, Ocean Informatics, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Kristian Berg, Line Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge, kristian.berg@unn.no, line.silsand@unn.no
Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral - Buenos Aires - Argentina, alandmarch@gmail.com, physician
Slovenian: ?
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rapport ID, description=Informasjon som identifiserer rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Status for hele rapporten. Merk: Dette er ikke statusen for noen av enkeltkomponentene i rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rapport ID, description=Informasjon som identifiserer rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Status for hele rapporten. Merk: Dette er ikke statusen for noen av enkeltkomponentene i rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]