ARCHETYPE Timing - utover et døgn (openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1
ConceptTiming - utover et døgn
DescriptionStrukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet som forekommer over dager, uker, måneder eller år.
UseBrukes for å registrere strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet som forekommer over dager, uker, måneder eller år. Arketypen er laget for å brukes i SLOTet "Anvisningsrepetisjon" i arketypen CLUSTER.therapeutic_direction (Terapeutisk anvisning), men kan også brukes i andre CLUSTER- og ENTRY-arketyper der det er klinisk passende. I brukstilfeller der det er nødvendig å eksplisitt spesifisere at en aktivitet skal forekomme hver dag, kan elementet "Repetisjonsintervall" settes til "1 dag".
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer om timing innenfor et døgn. Bruk arketypen CLUSTER.timing_daily for dette formålet. I tilfeller der det trygt kan antas at en aktivitet skal utføres hver eneste dag, er denne arketypen overflødig.
PurposeFor å registrere strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet som forekommer over dager, uker, måneder eller år.
References
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-09-11
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-09-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AED8984A8418EB77FA730C42304D3AA3, build_uid=7b15eacf-709b-4eb7-8aa1-9192b7bcc893, revision=1.0.0}
Keywordstiming, administrering, administrasjon, dosering, frekvens, intervall, ordinering, forskriving, foreskriving, anbefaling, plan, behandlingsintervall
Lifecyclepublished
UIDac9662a7-82cc-41e3-b4cc-a4bd74ea609e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1518
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet som forekommer over dager, uker, måneder eller år., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Syed Ajaz, Alberta Health Services, Canada
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Isaiah Nyabuto, GIZ, Kenya
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, SU, Sweden
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], credentials=[], ism_transition=[], provider=[], activities=[], contacts=[], other_participations=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Repetisjonsintervall, description=Intervallene mellom repetisjoner av aktiviteten., comment=For eksempel "hver 3. uke". Om nødvendig kan dette elementet brukes for å eksplisitt spesifisere at aktiviteten skal forekomme hver eneste dag, ved å sette elementet til "1 dag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager
>0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Frekvens, description=Antall dager per tidsintervall aktiviteten skal utføres., comment=For eksempel "3 ganger per uke" eller "2-4 ganger per måned"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • 1.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..366.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Intervall av kvantitet

  Nedre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • 1.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..366.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0

  Øvre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • 1.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..366.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk dato, description=Aktiviteten skal utføres på en spesifikk dato eller i henhold til et spesifikt datointervall., comment=For eksempel "12. jan 2017" eller "30 okt 2017 til 6 nov 2017"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato
 •  Intervall av dato


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk ukedag, description=Aktiviteten skal utføres på en spesifikk ukedag., comment=For eksempel "på mandag, onsdag og fredag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..7, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mandag [Aktiviteten skal utføres på mandag.]
 • Tirsdag [Aktiviteten skal utføres på tirsdag.]
 • Onsdag [Aktiviteten skal utføres på onsdag.]
 • Torsdag [Aktiviteten skal utføres på torsdag.]
 • Fredag [Aktiviteten skal utføres på fredag.]
 • Lørdag [Aktiviteten skal utføres på lørdag.]
 • Søndag [Aktiviteten skal utføres på søndag.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk dag av måneden, description=Aktiviteten skal utføres på en spesifikk dag eller i henhold til et intervall av dager i løpet av måneden., comment=For eksempel "på 3., 13. og 23. hver måned" eller "på 1.-10. av hver måned"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..31, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1; max: <=31

 •  Intervall av antall

  Nedre: min: >=1; max: <=31

  Øvre: min: >=1; max: <=31

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Timingbeskrivelse, description=Tekstbeskrivelse av timingen., comment=For eksempel "bruk i en uke, stopp i to uker, gjenta". Dette elementet er ment for å tillate programvareleverandører å bruke strukturene for timing innenfor 24 timer, uten nødvendigvis å spesifisere timingen utover et døgn på en strukturert måte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Spesifikk hendelse, description=Aktiviteten skal utføres i sammenheng med en spesifikk navngitt hendelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hendelsesnavn, description=Navnet på hendelsen aktiviteten skal uføres i sammenheng med., comment=Dette elementet er ment for hendelser som kan forekomme på varierende datoer, som for eksempel starten på menstruasjon, og ikke for doser og aktiviteter som er betinget av en annen variabel. Der det er påkrevd kan hendelsesnavnet kodes med en terminologi, som kan benyttes for å få en applikasjon til å sette en konkret dato for aktiviteten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsforskyvelse, description=Tidsintervallet før eller etter hendelsen når aktiviteten skal utføres. Negative intervaller kan benyttes for å spesifisere at aktiviteten skal utføres før den navngitte hendelsen., comment=For eksempel "3 dager etter første menstruasjonsdag = første menstruasjonsdag + 3 dager", "2 uker før innleggelse = innleggelse - 2 uker"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=1, text=På / av-syklus, description=En aktivitetssyklus som krever et på/av-mønster., comment=For eksempel "ta i 1 uke, hopp over 2 uker, gjenta 4 ganger"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=På, description=Tidsperioden da aktiviteten skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager
>0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Av, description=Tidsperioden da aktiviteten IKKE skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager
>0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Repetisjoner, description=Antall ganger på/av-syklusen skal repeteres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], events=[], identities=[], data=[], details=[], protocol=[], description=[], context=[], capabilities=[], source=[], relationships=[], target=[], state=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Repetisjonsintervall, description=Intervallene mellom repetisjoner av aktiviteten., comment=For eksempel "hver 3. uke". Om nødvendig kan dette elementet brukes for å eksplisitt spesifisere at aktiviteten skal forekomme hver eneste dag, ved å sette elementet til "1 dag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager
>0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Frekvens, description=Antall dager per tidsintervall aktiviteten skal utføres., comment=For eksempel "3 ganger per uke" eller "2-4 ganger per måned"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • 1.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..366.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Intervall av kvantitet

  Nedre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • 1.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..366.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0

  Øvre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • 1.0..7.0 1/wk
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..31.0 1/mo
   Begrens antall desimaler: 0
  • 1.0..366.0 1/a
   Begrens antall desimaler: 0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk dato, description=Aktiviteten skal utføres på en spesifikk dato eller i henhold til et spesifikt datointervall., comment=For eksempel "12. jan 2017" eller "30 okt 2017 til 6 nov 2017"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato
 •  Intervall av dato


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk ukedag, description=Aktiviteten skal utføres på en spesifikk ukedag., comment=For eksempel "på mandag, onsdag og fredag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..7, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mandag [Aktiviteten skal utføres på mandag.]
 • Tirsdag [Aktiviteten skal utføres på tirsdag.]
 • Onsdag [Aktiviteten skal utføres på onsdag.]
 • Torsdag [Aktiviteten skal utføres på torsdag.]
 • Fredag [Aktiviteten skal utføres på fredag.]
 • Lørdag [Aktiviteten skal utføres på lørdag.]
 • Søndag [Aktiviteten skal utføres på søndag.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk dag av måneden, description=Aktiviteten skal utføres på en spesifikk dag eller i henhold til et intervall av dager i løpet av måneden., comment=For eksempel "på 3., 13. og 23. hver måned" eller "på 1.-10. av hver måned"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..31, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1; max: <=31

 •  Intervall av antall

  Nedre: min: >=1; max: <=31

  Øvre: min: >=1; max: <=31

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Timingbeskrivelse, description=Tekstbeskrivelse av timingen., comment=For eksempel "bruk i en uke, stopp i to uker, gjenta". Dette elementet er ment for å tillate programvareleverandører å bruke strukturene for timing innenfor 24 timer, uten nødvendigvis å spesifisere timingen utover et døgn på en strukturert måte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Spesifikk hendelse, description=Aktiviteten skal utføres i sammenheng med en spesifikk navngitt hendelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hendelsesnavn, description=Navnet på hendelsen aktiviteten skal uføres i sammenheng med., comment=Dette elementet er ment for hendelser som kan forekomme på varierende datoer, som for eksempel starten på menstruasjon, og ikke for doser og aktiviteter som er betinget av en annen variabel. Der det er påkrevd kan hendelsesnavnet kodes med en terminologi, som kan benyttes for å få en applikasjon til å sette en konkret dato for aktiviteten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsforskyvelse, description=Tidsintervallet før eller etter hendelsen når aktiviteten skal utføres. Negative intervaller kan benyttes for å spesifisere at aktiviteten skal utføres før den navngitte hendelsen., comment=For eksempel "3 dager etter første menstruasjonsdag = første menstruasjonsdag + 3 dager", "2 uker før innleggelse = innleggelse - 2 uker"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=1, text=På / av-syklus, description=En aktivitetssyklus som krever et på/av-mønster., comment=For eksempel "ta i 1 uke, hopp over 2 uker, gjenta 4 ganger"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=På, description=Tidsperioden da aktiviteten skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager
>0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Av, description=Tidsperioden da aktiviteten IKKE skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager
>0 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Repetisjoner, description=Antall ganger på/av-syklusen skal repeteres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]