ARCHETYPE pTNM stadium (openEHR-EHR-OBSERVATION.tnm_stage-pathological.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.tnm_stage-pathological.v0
ConceptpTNM stadium
DescriptionEt rammeverk for registrering av histopatologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer etter kirurgisk behandling, i henhold til TNM-systemet.
UseBrukes for å registrere histopatologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer etter kirurgisk behandling, betegnet som pTNM. Denne klassifikasjonen er basert på funn før behandling, og supplementert eller modifisert ved hjelp av funn gjort ved kirurgi og patologiundersøkelse. Den blir brukt som basis for vurdering av prognose, og kan også være bestemmende for adjuvant behandling. Hver kreftform har et sett av unike TNM klassifikasjonsverdier. Det er antatt at denne arketypen blir tilpasset for å ivareta de unike kravene for hver type svulst i henhold til aktuell utgave av TNM-klassifikasjonen, enten ved å bruke en spesialisering av arketypen eller ved å justere i et templat.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere klinisk TNM-klassifikasjon før behandling.
PurposeFor å registrere histopatologisk klassifikasjon og gradering av maligne tomorer etter kirurgi ved å bruke TNM-systemet.
ReferencesBrierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. 272 p.

Principles of Cancer Staging. AJCC American Joint Committee on Cancer; [cited 2019 03 15]. Available at: https://facs.groupdropbox.com/share/ac03e57b3ea913ab7d728f5a9f621e84/download?file_ids[]=13911553.

TNM Classification Help (Manual for Cancer Staging); [cited 2019 10 04]. Available at: http://cancerstaging.blogspot.com/.
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-26
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. 272 p. Principles of Cancer Staging. AJCC American Joint Committee on Cancer; [cited 2019 03 15]. Available at: https://facs.groupdropbox.com/share/ac03e57b3ea913ab7d728f5a9f621e84/download?file_ids[]=13911553. TNM Classification Help (Manual for Cancer Staging); [cited 2019 10 04]. Available at: http://cancerstaging.blogspot.com/., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C6E272DB5958CFEFE74538589DB99C23, build_uid=a36b1007-de2e-4c36-a49d-b4ed6ed057b6, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsTNM, kreft, svulst, tumor
Lifecyclein_development
UIDb16abc63-c2e8-452f-be96-f7efdc2d7459
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1498
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for registrering av histopatologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer etter kirurgisk behandling, i henhold til TNM-systemet., archetypeConceptComment=Betegnes som pTNM., otherContributors=Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd. UK
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd. UK, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Sabine Leh, Oslo University Hospital HF, Helse Bergen HF, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kreftform, description=Typen kreft som blir vurdert., comment=Det er sterkt anbefalt å kode typen kreft med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen der den vurderte kreftsvulsten befinner seg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Underordnet anatomisk lokalisasjon, description=Den underordnede anatomiske lokaliseringen der den vurderte kreftsvulsten befinner seg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008.1], code=at0008.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Primærtumor (pT), description=Vurdering av primærsvulsten., comment=Angitt som "pT". Den identifiserte krefttypen og/eller den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant TNM-kode, for eksempel "pT1" eller "pT3"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018.1], code=at0018.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Multiple primærtumores (m), description=Tilstedeværelse av multiple samtidige primærsvulster på entt enkelt sted., comment=Angitt ved å tilføye enten bokstaven "m" eller antallet av primærsvulter, for eksempel "pT2(m)" eller "pT2(4)", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015.1], code=at0015.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Carcinoma in situ (is), description=Tilstedeværelese av carcinoma in situ i tilknytning til primærsvulsten., comment=Angitt ved å tilføye "is". For eksempel "pT3(m, is)", "pT2(3, is)" eller "pT2(is)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009.1], code=at0009.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Regionale lymfeknuter (pN), description=Vurdering av de regionale lymfeknutene., comment=Angitt som "pN". Den identifiserte krefttypen og/eller den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant TNM-kode, for eksempel "pNX" eller "pN2"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.1], code=at0.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vaktpostlymfeknute (sn), description=Tilstedeværelse av metastase i en eller flere vaktpostlymfeknuter., comment=Angitt ved å tilføye "sn". For eksempel "pN0(sn) Ingen metastase i vaktpostlymfeknute", eller "pN1(sn) Metastase i vaktpostlymfeknute"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mikrometastaser (mi), description=Tilstedeværelse av mikrometastaser i lymfedrenasjeområdet til primærsvulsten., comment=Angitt ved å legge til "mi", for eksempel "pN1(mi)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=4, text=Regional lymfeknute ITC, description=Tilstedeværelse av isolerte tumorceller, oppdaget ved HE-farging eller immunhistokjemi i regionale lymfeknuter., comment=For eksempel "pN0(i-) Ingen metastaser i regionale lymfeknuter histologisk, negativt morfologisk funn for ITC", "pN0(mol+) Ingen metastaser i regionale lymfeknuter histologisk, positive funn non-morfologisk av ITC" eller "pN0(i+)(sn) Ingen metastase i vaktpostlymfeknute histologisk, positive morfologiske funn av ITC"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • i- [Ingen morfologiske funn av ITC.]
 • i+ [Morfologisk funn av ITC .]
 • mol- [Ingen non-morfologiske funn av ITC.]
 • mol+ [Non-morfologiske funn av ITC.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010.1], code=at0010.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fjernmetastase (pM), description=Vurdering av fjernmetastaser., comment=Angitt som "pM". Den identifiserte krefttypen og/eller den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant TNM-kode, for eksempel "pM1" eller "pM0"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..3, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0.8], code=at0.8, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fjernmetastase ITC, description=Tilstedeværelse av isolerte tumorceller (ITC), oppdaget ved HE-farging eller immunhistokjemi i fjernmetastaser, så som beinmarg., comment=For eksempel "pM0(i+) eller "pM0(mol+)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • i- [Ingen morfologiske funn av ITC.]
 • i+ [Morfologisk funn av ITC .]
 • mol- [Ingen non-morfologiske funn av ITC.]
 • mol+ [Non-morfologiske funn av ITC.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Histolopatologisk gradering (G), description=Histopatologisk gradering av svulsten., comment=Den identifiserte krefttypen og/eller den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant TNM-kode, for eksempel "GX", "høygradig" eller "lavgradig"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Residualtumor (R), description=Vurdering av tilstedeværelse av gjenværende svulst etter behandling., comment=For eksempel "R1 (Mikroskopisk resttumor)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • RX [Det kan ikke vurderes om resttumor er til stede.]
 • R0 [Ingen resttumor.]
 • R1 [Mikroskopisk resttumor.]
 • R2 [Makroskopisk resttumor.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lymfatisk invasjon (L), description=Vurdering av invasjon i lymfekar., comment=For eksempel "L0 (Ingen invasjon i lymfekar)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • LX [Det kan ikke vurderes om invasjon i lymfekar er tilstede.]
 • L0 [Ingen invasjon i lymfekar.]
 • L1 [Invasjon i lymfekar.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Veneinfiltrasjon (V), description=Vurdering av veneinfiltrasjon., comment=For eksempel "V1 (Mikroskopisk veneinfiltrasjon)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • VX [Veneinfiltrasjon kan ikke vurderes.]
 • V0 [Ingen veneinfiltrasjon.]
 • V1 [Mikroskopisk veneinfiltrasjon.]
 • V2 [Makroskopisk veneinfiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Perineural infiltrasjon (pN), description=Vurdering av infiltrasjon inn i vev i tilslutning til nerver., comment=For eksempel "Pn0 (Ingen perineural infiltrasjon)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • PnX [Det kan ikke vurderes om det er perineural infiltrasjon. ]
 • Pn0 [Ingen perineural infiltrasjon.]
 • Pn1 [Perineural infiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Multimodal behandling (y), description=Vurdering er utført under eller etter den første multimodale behandlingen., comment=Angis ved å legge til prefiks "y", for eksempel "yTNM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilbakefall (r), description=Vurdering er utført for en tilbakevendende kreft etter en kreftfri periode., comment=Angis ved å legge til prefikset "r"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Obduksjon (a), description=Vurdering er utført ved undersøkelse etter at individet er død., comment=Angis ved å legge til prefikset "a"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016.1], code=at0016.1, itemType=ELEMENT, level=4, text=pTNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "pT", "pN" og "pM", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Gruppering av stadium, description=Stadieinndeling av TNM kategrorier., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]