ARCHETYPE TNM-klassifikasjon patologi (openEHR-EHR-CLUSTER.tnm-pathological.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.tnm-pathological.v1
ConceptTNM-klassifikasjon patologi
DescriptionEt rammeverk for patologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer i henhold til TNM-systemet.
UseFor å registrere patologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer, ved å bruke TNM-systemet, betegnet som pTNM. Arketypen er laget for å benyttes i en ENTRY arketype som vil gi den kliniske eller patologiske konteksten, samt typen tumor for TNM registreringen. For eksempel: I SLOTet "Spesifikke detaljer" i arketypen EVALUATION.problem_diagnose (Problem/diagnose), eller nøstet i en relevant patologirelatert CLUSTER-arketype som igjen nøstes i laboratoriesvar-arketypen. (OBSERVATION.laboratory_test_result). Hver kreftform har et sett av unike TNM klassifikasjonsverdier. Det antas at denne arketypen blir tilpasset for å ivareta de unike kravene til hver tumortype i henhold til aktuell utgave av TNM-klassifikasjonen. Dette vil gjøres enten ved å bruke en spesialisering av arketypen eller i et templat. For noen bestemte kreftformer, som Hodgkins eller non-Hodgkins lymfom vil andre klassifikasjonssystemer benyttes for å angi omfang av sykdom eller prognose. I disse tilfellene vil kun stadium defineres.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere klinisk TNM-klassifikasjon. Bruk arketypen CLUSTER.tnm (TNM-klassifikasjon klinisk) for dette formålet.
PurposeFor å registrere patologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer ved å bruke TNM-systemet.
ReferencesBrierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. 272 p.

Principles of Cancer Staging. AJCC American Joint Committee on Cancer; [cited 2019 03 15]. Available at: https://cancerstaging.org/references-tools/deskreferences/Documents/Principles%20of%20Cancer%20Staging.pdf.

TNM Classification Help (Manual for Cancer Staging); [cited 2019 10 04]. Available at: http://cancerstaging.blogspot.com/.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-26
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. 272 p. Principles of Cancer Staging. AJCC American Joint Committee on Cancer; [cited 2019 03 15]. Available at: https://cancerstaging.org/references-tools/deskreferences/Documents/Principles%20of%20Cancer%20Staging.pdf. TNM Classification Help (Manual for Cancer Staging); [cited 2019 10 04]. Available at: http://cancerstaging.blogspot.com/., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EEE87022D4A71DE8FEA4E0D4A0F8577B, build_uid=3e00d84a-1fa7-4ed1-95ae-023b723d41dc, revision=1.0.1}
KeywordsTNM, kreft, svulst, tumor, cTNM, gradering, staging, malignitet, klassifikasjon, gruppering, stage, neoplasi, neoplastisk vekst, metastase, spredning, canser, cancer, malign tumor, stadie, stadium, carcinoma, karsinom
Lifecyclepublished
UIDe23e68f4-e931-4ef5-8878-244c3feff47a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1498
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for patologisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer i henhold til TNM-systemet., archetypeConceptComment=Betegnes som pTNM., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Vegar Dagenborg, OUS, Norway
Kristin Eik, Kreftregisteret, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd. UK
Sergey Kovalenko, Chelyabinsk Regional Children Hospital, Russia
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Miha Lenic, Marand, Slovenia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd. UK
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
SARA PRETE, Abinsula, Italy
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen / Sabine Leh, Oslo University Hospital HF / Helse Bergen HF, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen til tumoren., comment=Bruk verdien fra TNM for den enkelte typen tumor, for eksempel "Magesekk" eller "Tynntarm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Underordnet anatomisk lokalisasjon, description=Den underordnede anatomiske lokaliseringer til tumoren., comment=Bruk verdien fra TNM for den enkelte typen tumor, for eksempel: cardia, fundus, corpus, antrum og pylorus (mage), eller duodenum, jejunum eller ileum (tynntarm)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003.1], code=at0003.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Primærtumor (pT), description=Vurdering av primærtumor., comment=Kodes med en T-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "pT1" eller "pT3". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pT"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004.1], code=at0004.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regionale lymfeknuter (pN), description=Vurdering av hvorvidt det er metastaser i regionale lymfeknuter eller ikke, og i så fall i hvilken grad., comment=Kodes med en N-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "pNX" eller "pN2". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pN"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005.1], code=at0005.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (pM), description=Vurdering av hvorvidt det er fjernmetastaser eller ikke., comment=Kodes med en M-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "pM1. Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Histopatologisk gradering (G), description=Histopatologisk gradering av tumoren., comment=Histopatologisk vurdering før annen behandling er gitt, kan gjøres på grunnlag av en biopsi før kirurgisk reseksjon. Kodes med en G-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen. For eksempel: "G2", "GX", eller "Lavgradig" klassifisering av ben- eller bløtvevssarkom". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "G"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Residualtumor (R), description=Vurdering av tilstedeværelse av resttumor etter behandling., comment=For eksempel "R2 (Makroskopisk resttumor)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "R"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • RX [Det kan ikke vurderes om resttumor er til stede.]
 • R0 [Ingen resttumor]
 • R1 [Mikroskopisk resttumor.]
 • R2 [Makroskopisk resttumor.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Infiltrasjon i lymfekar (L), description=Vurdering av infiltrasjon inn i lymfekar., comment=For eksempel "L0 (Ingen infiltrasjon i lymfekar)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "L"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • LX [Det kan ikke vurderes om infiltrasjon i lymfekar er tilstede.]
 • L0 [Ingen infiltrasjon i lymfekar.]
 • L1 [Infiltrasjon i lymfekar.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Veneinfiltrasjon (V), description=Vurdering av veneinfiltrasjon., comment=For eksempel "V1 (Mikroskopisk veneinfiltrasjon)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "V"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • VX [Veneinfiltrasjon kan ikke vurderes.]
 • V0 [Ingen veneinfiltrasjon.]
 • V1 [Mikroskopisk veneinfiltrasjon.]
 • V2 [Makroskopisk veneinfiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perineural infiltrasjon (Pn), description=Vurdering av infiltrasjon inn i vev som ligger i tilslutning til nerver., comment=For eksempel "Pn0 (Ingen perineural infiltrasjon)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "Pn"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • PnX [Det kan ikke vurderes om perineural infiltrasjon er tilstede.]
 • Pn0 [Ingen perineural infiltrasjon.]
 • Pn1 [Perineural infiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025.1], code=at0025.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multiple primærtumorer (m), description=Funn av multiple samtidige primærsvulster på ett enkelt sted., comment=Angis med en tilføyelse, enten bokstaven "m" eller antallet av primærsvulster, i parantes bak T-koden, for eksempel "pT2(m)" eller "pT2(4)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimodal behandling (y), description=Registreres som 'Sann' hvis vurdering er utført under eller etter den første multimodale behandlingen., comment=Angis ved å legge til prefikset "y" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Residiv (r), description=Registreres som 'Sann' hvis vurdering er utført for en tilbakevendende kreft etter en kreftfri periode., comment=Angis ved å legge til prefikset "r" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Obduksjon (a), description=Registreres som 'Sann' hvis vurderingen er gjort ved en undersøkelse post mortem., comment=Angis ved å legge til prefikset "a" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Carcinoma in situ (is), description=Registreres som 'Sann' hvis tilstedeværelse av carcinoma in situ i tilknytning til primærsvulsten., comment=Angis ved å legge til prefikset "is" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030.1], code=at0030.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "pT", "pN" og "pM", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031.1], code=at0031.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stadium, description=Kategoriseringen av tumorens stadium, vanligvis basert på pTNM vurderingen., comment=For eksempel: Karsinom in situ er kategorisert som stadium 0, tumorer med fjernmetastaser er kategorisert som stadium IV., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.1], code=at0.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vaktpostlymfeknute (sn), description=Registreres som 'Sann' hvis det er funn av metastaser i en eller flere vaktpostlymfeknute(r), (Sentinel Lymph Node, SNL)., comment=Angis ved å legge til suffikset "sn" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mikrometastaser (mi), description=Registreres som 'Sann' hvis det er funn av mikrometastaser i lymfedrenasjeområdet til primærsvulsten., comment=Angis ved å legge til suffikset "mi" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regional lymfeknute ITC, description=Funn av isolerte tumorceller (ITC), ved bruk av HE-farging eller immunhistokjemi i regionale lymfeknuter., comment=For eksempel "pN0(i-) Ingen metastaser i regionale lymfeknuter histologisk, negativt morfologisk funn for ITC", "pN0(mol+) Ingen metastaser i regionale lymfeknuter histologisk, positive funn non-morfologisk av ITC" eller "pN0(i+)(sn) Ingen metastase i vaktpostlymfeknute histologisk, positive morfologiske funn av ITC., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • i- [Ingen morfologiske funn av ITC.]
 • i+ [Funn av morfologisk ITC.]
 • mol- [Ingen non-morfologiske funn av ITC.]
 • mol+ [Non-morfologiske funn av ITC.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.8], code=at0.8, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (pM), description=Funn av isolerte tumorceller (ITC), oppdaget ved HE-farging eller immunhistokjemi som fjernmetastaser, for eksempel i beinmarg., comment=For eksempel "pM0(i+) eller "pM0(mol+)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • i- [Ingen morfologiske funn av ITC.]
 • i+ [Funn av morfologisk ITC.]
 • mol- [Ingen non-morfologiske funn av ITC.]
 • mol+ [Non-morfologiske funn av ITC.]
, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen til tumoren., comment=Bruk verdien fra TNM for den enkelte typen tumor, for eksempel "Magesekk" eller "Tynntarm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Underordnet anatomisk lokalisasjon, description=Den underordnede anatomiske lokaliseringer til tumoren., comment=Bruk verdien fra TNM for den enkelte typen tumor, for eksempel: cardia, fundus, corpus, antrum og pylorus (mage), eller duodenum, jejunum eller ileum (tynntarm)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003.1], code=at0003.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Primærtumor (pT), description=Vurdering av primærtumor., comment=Kodes med en T-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "pT1" eller "pT3". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pT"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004.1], code=at0004.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regionale lymfeknuter (pN), description=Vurdering av hvorvidt det er metastaser i regionale lymfeknuter eller ikke, og i så fall i hvilken grad., comment=Kodes med en N-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "pNX" eller "pN2". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pN"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005.1], code=at0005.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (pM), description=Vurdering av hvorvidt det er fjernmetastaser eller ikke., comment=Kodes med en M-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen, for eksempel "pM1. Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Histopatologisk gradering (G), description=Histopatologisk gradering av tumoren., comment=Histopatologisk vurdering før annen behandling er gitt, kan gjøres på grunnlag av en biopsi før kirurgisk reseksjon. Kodes med en G-kode som passer for tumortypen og den anatomiske lokaliseringen. For eksempel: "G2", "GX", eller "Lavgradig" klassifisering av ben- eller bløtvevssarkom". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "G"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Residualtumor (R), description=Vurdering av tilstedeværelse av resttumor etter behandling., comment=For eksempel "R2 (Makroskopisk resttumor)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "R"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • RX [Det kan ikke vurderes om resttumor er til stede.]
 • R0 [Ingen resttumor]
 • R1 [Mikroskopisk resttumor.]
 • R2 [Makroskopisk resttumor.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Infiltrasjon i lymfekar (L), description=Vurdering av infiltrasjon inn i lymfekar., comment=For eksempel "L0 (Ingen infiltrasjon i lymfekar)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "L"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • LX [Det kan ikke vurderes om infiltrasjon i lymfekar er tilstede.]
 • L0 [Ingen infiltrasjon i lymfekar.]
 • L1 [Infiltrasjon i lymfekar.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Veneinfiltrasjon (V), description=Vurdering av veneinfiltrasjon., comment=For eksempel "V1 (Mikroskopisk veneinfiltrasjon)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "V"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • VX [Veneinfiltrasjon kan ikke vurderes.]
 • V0 [Ingen veneinfiltrasjon.]
 • V1 [Mikroskopisk veneinfiltrasjon.]
 • V2 [Makroskopisk veneinfiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perineural infiltrasjon (Pn), description=Vurdering av infiltrasjon inn i vev som ligger i tilslutning til nerver., comment=For eksempel "Pn0 (Ingen perineural infiltrasjon)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "Pn"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • PnX [Det kan ikke vurderes om perineural infiltrasjon er tilstede.]
 • Pn0 [Ingen perineural infiltrasjon.]
 • Pn1 [Perineural infiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025.1], code=at0025.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multiple primærtumorer (m), description=Funn av multiple samtidige primærsvulster på ett enkelt sted., comment=Angis med en tilføyelse, enten bokstaven "m" eller antallet av primærsvulster, i parantes bak T-koden, for eksempel "pT2(m)" eller "pT2(4)". Fremkommer i "TNM-vurdering" som "pm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimodal behandling (y), description=Registreres som 'Sann' hvis vurdering er utført under eller etter den første multimodale behandlingen., comment=Angis ved å legge til prefikset "y" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Residiv (r), description=Registreres som 'Sann' hvis vurdering er utført for en tilbakevendende kreft etter en kreftfri periode., comment=Angis ved å legge til prefikset "r" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Obduksjon (a), description=Registreres som 'Sann' hvis vurderingen er gjort ved en undersøkelse post mortem., comment=Angis ved å legge til prefikset "a" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Carcinoma in situ (is), description=Registreres som 'Sann' hvis tilstedeværelse av carcinoma in situ i tilknytning til primærsvulsten., comment=Angis ved å legge til prefikset "is" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030.1], code=at0030.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=pTNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "pT", "pN" og "pM", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031.1], code=at0031.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stadium, description=Kategoriseringen av tumorens stadium, vanligvis basert på pTNM vurderingen., comment=For eksempel: Karsinom in situ er kategorisert som stadium 0, tumorer med fjernmetastaser er kategorisert som stadium IV., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.1], code=at0.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vaktpostlymfeknute (sn), description=Registreres som 'Sann' hvis det er funn av metastaser i en eller flere vaktpostlymfeknute(r), (Sentinel Lymph Node, SNL)., comment=Angis ved å legge til suffikset "sn" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.2], code=at0.2, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mikrometastaser (mi), description=Registreres som 'Sann' hvis det er funn av mikrometastaser i lymfedrenasjeområdet til primærsvulsten., comment=Angis ved å legge til suffikset "mi" i "TNM-vurdering"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regional lymfeknute ITC, description=Funn av isolerte tumorceller (ITC), ved bruk av HE-farging eller immunhistokjemi i regionale lymfeknuter., comment=For eksempel "pN0(i-) Ingen metastaser i regionale lymfeknuter histologisk, negativt morfologisk funn for ITC", "pN0(mol+) Ingen metastaser i regionale lymfeknuter histologisk, positive funn non-morfologisk av ITC" eller "pN0(i+)(sn) Ingen metastase i vaktpostlymfeknute histologisk, positive morfologiske funn av ITC., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • i- [Ingen morfologiske funn av ITC.]
 • i+ [Funn av morfologisk ITC.]
 • mol- [Ingen non-morfologiske funn av ITC.]
 • mol+ [Non-morfologiske funn av ITC.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.8], code=at0.8, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (pM), description=Funn av isolerte tumorceller (ITC), oppdaget ved HE-farging eller immunhistokjemi som fjernmetastaser, for eksempel i beinmarg., comment=For eksempel "pM0(i+) eller "pM0(mol+)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • i- [Ingen morfologiske funn av ITC.]
 • i+ [Funn av morfologisk ITC.]
 • mol- [Ingen non-morfologiske funn av ITC.]
 • mol+ [Non-morfologiske funn av ITC.]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]