ARCHETYPE Sammendrag av helseinformasjon (openEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.health_summary.v1
ConceptSammendrag av helseinformasjon
DescriptionGenerisk dokument som inneholder sammendrag av helseinformasjon om et individ.
UseBrukes som en generisk konteiner for et sammendrag eller en oversikt over pasientens helse og/eller omsorgsstatus på et spesifikt tidspunkt. Forfatteren av helsesammendraget er vanligvis en kliniker som er kjent med alle de relevante aspektene om individets helse som sammendraget består av. Formålet med helsesammendraget kan variere utfra ulike kontekster, eksempler på helsesammendrag kan være en oversikt over alle relevant viktige aspekter knyttet til pasientens helse og/eller omsorg eller et sammendrag av informasjon fokusert på et begrenset område av individets helse. Mottakere av helsesammendraget vil variere utfra sammendragets primærfokus og kan være: - Framtidige helsetjenesteytere. - Klinikere som ikke har noe personlig kjennskap til individet, men som må yte helsetjenester, som akuttbehandling eller behandling når individet er på reise. som ved diabetes eller gravidiet. - Individet selv. Det er ikke satt begrensinger på hovedkomponenten Section/content. Dette gjør at man kan legge til hvilken som helst SECTION eller ENTRY arketype som er passende for det kliniske formålet i et templat. Selv om det kliniske innholdet er ubegrenset, gir denne arketypen muligheter for enkle spørringer etter alle sammendrag av helseinformasjon i en journal.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om en enkelt klinisk konsultasjon, prosedyre, prøve, vurdering eller lignende.
PurposeFor å registrere et sammendrag av helseinformasjon om et individ på et spesifisert tidspunkt.
ReferencesAvgrenet fra: Health summary, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1969
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-01
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: Health summary, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1969, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8DF0255761E000CE9C11254CC9BBD34E, build_uid=3e4f60a5-3aba-40fd-b84e-3192bb3e91ca, revision=1.0.2}
Keywordssammendrag, oversikt, synopsis, sammenfatning, status
Lifecyclepublished
UIDb7631088-c8ed-4688-8dab-14308d7b649d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1483
Revision Number1.0.2
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Generisk dokument som inneholder sammendrag av helseinformasjon om et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, Norway
Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hilde Hollås, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Jeanette Krabbedal-Mathisen, Bouvet Norge AS, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Yang Lu, University of Melbourne, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • Swedish: Elham Gholami, Erik Sundvall, SLL, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, erik.sundvall@regionstockholm.se, Ackreditering
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF
  • Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
  • Spanish (Spain): Diego Bosca, VeraTech for Health, yampeku@gmail.com, English C1, Spanish native
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]