ARCHETYPE Forespørsel om tolk (openEHR-EHR-CLUSTER.interpreter_request.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.interpreter_request.v1
ConceptForespørsel om tolk
DescriptionKrav og preferanser for riktig tolking for å støtte kommunikasjonen.
UseBrukes for å registrere krav og preferanser for riktig tolking for å støtte kommunikasjonen, vanligvis i forbindelse med en spesifikk aktivitet eller ved utførelsen av en klinisk tjeneste. Denne arketypen er utviklet for å benyttes i SLOT'et "Pasientens behov" i arketypen INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesterekvirering). Arketypen kan også benyttes i andre INSTRUCTION-arketyper for å dokumentere tolkebehov.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om et språk. Bruk arketypen CLUSTER.language (Språk) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere evne og måter for utveksling av informasjon med et individ. Bruk arketypen EVALUATION.communication_capability (Evne til kommunikasjon) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om en tolking som er gjennomført. Bruk arketypen ACTION.interpretation for dette formålet. Brukes ikke for å registrere administrativt språk og behov for tolking for å kunne levere helsetjenester eller helserelaterte tjenester. Bruk arketypen ADMIN_ENTRY.translation_requirements (Tolkebehov) for dette formålet.
PurposeFor å registrere krav og preferanser for riktig tolking for å støtte kommunikasjonen.
ReferencesAvgrenet fra: Interpreter Details, Draft Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-10]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1972
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-04
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Interpreter Details, Draft Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-02-10]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1972, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A47C1605D4ED392728517B349C76F372, build_uid=ff16d924-bea1-4b12-9cdb-8c174fbca48d, revision=1.0.0}
Keywordstolk, språk, tegn, tale, tolking, oversetter, skrivetolking
Lifecyclepublished
UID4d33e880-c5bb-4db3-8626-790296e5d504
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1476
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Krav og preferanser for riktig tolking for å støtte kommunikasjonen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Paula Anderson, UCLH, United Kingdom
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, Norway
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Jessica Hansen, Universitetet i Oslo, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Sanjeev Hiremath, IDEAMED International, Australia
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Siren Kraakenes, Helse Vest IKT, Norway
Panita Laksuktom, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jagan Mohan, Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute, India
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Anine Ramberg, DIPS ASA, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Eivind Stormo, DIPS AS, Norway
Liv Ingrid Svela, Helse Bergen HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Susanne Trønnes, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommunikasjonskanal, description=Den foretrukne måten å levere tolkingen på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Fremmøte [Tolking der tolken er fysisk tilstede.]
  • Skjerm [Tolking via video og lyd, tolken er ikke fysisk tilstede.]
  • Telefon [Tolking med lyd, tolken er ikke fysisk tilstede.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Per språk), description=Detaljer om forespurt språk for tolkingen., comment="Run-time name constraint" (navnebegrensning) lagt på clusteret "Per språk" kan brukes for å spesifisere om språket er foretrukket i kommunikasjonen med individet eller om det er et alternativt språk som kan benyttes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Foretrukket språk [Individets foretrukne språk og kommunikasjonsmetode.]
 • Alternativt språk [Andre språk og kommunikasjonsmetoder som kan benyttes av individet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=2, text=Språk, description=Språk og modalitet for tolkingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om det forespurte språket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Foretrukket kjønn, description=Ønsket kjønn på tolken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mann [En mannlig tolk er foretrukket.]
 • Kvinne [En kvinnelig tolk er foretrukket.]
 • Ingen preferanser [Det er ingen kjønnspreferanser for tolken.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Foretrukket tolk, description=Detaljer om tolken som er foretrukket til tolkingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person_name.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om tolkebehovet som ikke er dekket av andre felt., comment=For eksempel: Årsak til at et bestemt kjønn er foretrukket, eller at man etterspør en tolk med spesifikke kvalifikasjoner, kunnskaper eller evner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommunikasjonskanal, description=Den foretrukne måten å levere tolkingen på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Fremmøte [Tolking der tolken er fysisk tilstede.]
  • Skjerm [Tolking via video og lyd, tolken er ikke fysisk tilstede.]
  • Telefon [Tolking med lyd, tolken er ikke fysisk tilstede.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=CLUSTER, level=1, text=(Per språk), description=Detaljer om forespurt språk for tolkingen., comment="Run-time name constraint" (navnebegrensning) lagt på clusteret "Per språk" kan brukes for å spesifisere om språket er foretrukket i kommunikasjonen med individet eller om det er et alternativt språk som kan benyttes., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Foretrukket språk [Individets foretrukne språk og kommunikasjonsmetode.]
 • Alternativt språk [Andre språk og kommunikasjonsmetoder som kan benyttes av individet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=2, text=Språk, description=Språk og modalitet for tolkingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om det forespurte språket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Foretrukket kjønn, description=Ønsket kjønn på tolken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mann [En mannlig tolk er foretrukket.]
 • Kvinne [En kvinnelig tolk er foretrukket.]
 • Ingen preferanser [Det er ingen kjønnspreferanser for tolken.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Foretrukket tolk, description=Detaljer om tolken som er foretrukket til tolkingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person_name.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om tolkebehovet som ikke er dekket av andre felt., comment=For eksempel: Årsak til at et bestemt kjønn er foretrukket, eller at man etterspør en tolk med spesifikke kvalifikasjoner, kunnskaper eller evner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]