ARCHETYPE Klinisk grunnlag (openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1
ConceptKlinisk grunnlag
DescriptionGrunnlaget for et klinisk utsagn.
UseBrukes for å registrere eksplisitte detaljer om grunnlaget for et klinisk utsagn, enten som en oppsummering av data som er tilgjengelig i andre arketyper (ofte av OBSERVATION-klassen), eller når de opprinnelige dataene ikke er tilgjengelige for applikasjonen. Denne arketypen er ment å legges i et SLOT i arketypene EVALUATION.problem_diagnosis, EVALUATION.adverse_reaction_risk, EVALUATION.health_risk, EVALUATION.contraindication eller lignende oppsummerende arketyper, der utsagnet allerede er spesifisert i EVALUATION-arketypen. Den fungerer der som en valgfri utvidelse av datasettet i EVALUATION-arketypen. Som spesifisert i openEHR referansemodellen kan det benyttes lenker for å lenke til data som ligger andre steder i journalen, mens denne arketypen er laget for å gjøre dette eksplisitt, og for å gjøre det mulig å vise og gjennomgå disse dataene klinisk der dette er relevant. Grunnlaget kan legges direkte i denne i arketypen som et "Funn", eller referansen kan benyttes for å peke direkte til dataene som ligger et annet sted i journalen.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere sammendrag om et problem eller en diagnose. For dette brukes arketypen EVALUATION.problem_diagnosis. Skal ikke brukes til å registrere sammendrag om risiko for overfølsomhetsreaksjoner. For dette brukes arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk. Skal ikke brukes til å registrere sammendrag om en helserisiko. For dette brukes arketypen EVALUATION.health_risk. Skal ikke brukes til å registrere sammendrag om en kontraindikasjon. For dette brukes arketypen EVALUATION.contraindication.
PurposeFor å registrere eksplisitte detaljer om grunnlaget for et klinisk utsagn, for eksempel en problem/diagnose, risiko for overfølsomhetsreaksjon, helserisiko, eller kontraindikasjon.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-01-23
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-01-23
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=714F9390662262342CF0C457C67D0E9C, build_uid=c8bc42de-ed6d-4acd-9bf6-09b365677151, revision=1.1.1}
Keywordsdiagnose, evidens, tilstand, sykdom, problem, observasjon, begrunnelse
Lifecyclepublished
UID8d9cba91-c081-4b58-888b-da8e02c56ee8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1474
Revision Number1.1.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Grunnlaget for et klinisk utsagn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
SB BHATTACHARYYA, Sudisa Consultancy Services, India
SBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Chris Dickson, NHS Digital, United Kingdom
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Hanne Joensen, Helse Bergen HUS, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Siri Larønningen, Kreftregisteret, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mette Wam, Esito AS, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Funnet som støtter utsagnet., comment=Det anbefales å kode "Funn" med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av funn, description=Fritekstbeskrivelse av funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat, description=Måling eller verdi knyttet til funnet., comment=For eksempel mantouxtestresultat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato, description=Datoen da funnet ble klinisk anerkjent., comment=For eksempel: Datoen da funnet ble gjort eller gjort tilgjengelig for klinikeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Referanse, description=Detaljerte data om funnet i andre deler av journalen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Metode, description=Typen undersøkelse eller utredning som er utført for å komme fram til funnet., comment=Metoden bør vurderes kodet med en terminologi der dette er mulig. For eksempel fysisk undersøkelse, røntgen thorax, patologisvar, koloskopi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Metodebeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av metoden eller metodene som ble brukt for å komme fram til funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer det kliniske grunnlaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om funnet, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funn, description=Funnet som støtter utsagnet., comment=Det anbefales å kode "Funn" med en terminologi, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av funn, description=Fritekstbeskrivelse av funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Resultat, description=Måling eller verdi knyttet til funnet., comment=For eksempel mantouxtestresultat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato, description=Datoen da funnet ble klinisk anerkjent., comment=For eksempel: Datoen da funnet ble gjort eller gjort tilgjengelig for klinikeren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=1, text=Referanse, description=Detaljerte data om funnet i andre deler av journalen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Metode, description=Typen undersøkelse eller utredning som er utført for å komme fram til funnet., comment=Metoden bør vurderes kodet med en terminologi der dette er mulig. For eksempel fysisk undersøkelse, røntgen thorax, patologisvar, koloskopi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Metodebeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av metoden eller metodene som ble brukt for å komme fram til funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer det kliniske grunnlaget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere informasjon om funnet, som ikke kan registreres i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]