ARCHETYPE TNM-klassifikasjon klinisk (openEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.tnm.v0
ConceptTNM-klassifikasjon klinisk
DescriptionEt rammeverk for klinisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer før behandling, i henhold til TNM-systemet.
UseBrukes for å klassifisere og angi stadium av maligne tumorer, betegnet som TNM eller cTNM. Arketypen er laget for å benyttes i en ENTRY arketype som vil gi den kliniske konteksten for TNM registreringen. For eksempel: I SLOTet "Spesifikke detaljer" i arketypen EVALUATION.problem_diagnose (Problem/diagnose). Hver kreftform har et sett av unike TNM klassifikasjonsverdier. Det er antatt at denne arketypen blir tilpasset for å ivareta de unike kravene for hver type svulst i henhold til aktuell utgave av TNM-klassifikasjonen, enten ved å bruke en spesialisering av arketypen eller ved å justere i et templat. For noen bestemte kreftformer, som Hodgkins eller non-Hodgkins lymfom vil andre klassifikasjonssystemer benyttes for å angi omfang av sykdom eller prognose. I disse tilfellene vil kun stadium defineres.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere patologisk TNM-klassifikasjon. Bruk arketypen CLUSTER.tnm-pathological (TNM-klassifikasjon patologi) for dette formålet.
PurposeFor å registrere klinisk klassifikasjon og stadium av maligne tumorer ved å bruke TNM-systemet.
ReferencesBrierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. 272 p.

Principles of Cancer Staging. AJCC American Joint Committee on Cancer; [cited 2019 03 15]. Available at: https://facs.groupdropbox.com/share/ac03e57b3ea913ab7d728f5a9f621e84/download?file_ids[]=13911553.

TNM Classification Help (Manual for Cancer Staging); [cited 2019 10 04]. Available at: http://cancerstaging.blogspot.com/.
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-26
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2016-08-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. 272 p. Principles of Cancer Staging. AJCC American Joint Committee on Cancer; [cited 2019 03 15]. Available at: https://facs.groupdropbox.com/share/ac03e57b3ea913ab7d728f5a9f621e84/download?file_ids[]=13911553. TNM Classification Help (Manual for Cancer Staging); [cited 2019 10 04]. Available at: http://cancerstaging.blogspot.com/., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=1EAD36CF5C861F4935247E526605F0DC, build_uid=14eaa632-a28f-45bb-bbb8-972f879a1715, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsTNM, kreft, svulst, tumor, cTNM, gradering, staging, malignitet, klassifikasjon, gruppering, stage, neoplasi, neoplastisk vekst, malign tumor, stadie, stadium
Lifecyclein_development
UID54cd06e9-102c-42c2-9bef-36d4d0a01475
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1473
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for klinisk klassifikasjon og gradering av maligne tumorer før behandling, i henhold til TNM-systemet., archetypeConceptComment=Betegnes som TNM eller cTNM., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd. UK
Sergey Kovalenko, Chelyabinsk Regional Children Hospital, Russia
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway (openEHR Editor)
Miha Lenic, Marand, Slovenia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd. UK
SARA PRETE, Abinsula, Italy
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokm�l: Vebjørn Arntzen, Sabine Leh, Oslo University Hospital HF, Helse Bergen HF, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={capabilities=[], state=[], credentials=[], context=[], content=[], data=[], details=[], protocol=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen der tumoren befinner seg., comment=For eksempel: "Magesekk" eller "Tynntarm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Underordnet anatomisk lokalisasjon, description=Den underordnede anatomiske lokaliseringer til tumoren., comment=For eksempel: kardia, fundus, corpus, antrum og pylorus (mageport), eller duodenum, jejunum eller ileum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Primærtumor (T), description=Vurdering av primærtumor., comment=Angitt som "T" eller "cT". Den identifiserte tumortypen og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant T-kode, for eksempel "T1" eller "T3"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regionale lymfeknuter (N), description=Vurdering av de regionale lymfeknutene., comment=Angitt som "N" eller "cN". Den identifiserte tumortypen og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant N-kode, for eksempel "NX" eller "N2"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (M), description=Vurdering av fjernmetastase., comment=Angitt som "M" eller "cM". Den identifiserte tumortypen og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant M-kode, for eksempel "M1", "M1a", "M1 PUL" eller "M0"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Histopatologisk gradering (G), description=Histopatologisk gradering av tumoren., comment=Histopatologisk vurdering før annen behandling er gitt, kan gjøres på grunnlag av en biopsi før kirurgisk reseksjon. Gradering av den identifiserte tumoren og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant G-kode. For eksempel: "G2", "GX", eller "Lavgradig" for klassifisering av ben- eller bløtvevssarkom., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Residualtumor (R), description=Vurdering av tilstedeværelse av gjenværende tumor etter behandling., comment=For eksempel "R2 (Makroskopisk resttumor)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • RX [Det kan ikke vurderes om resttumor er til stede.]
 • R0 [Ingen resttumor]
 • R1 [Mikroskopisk resttumor.]
 • R2 [Makroskopisk resttumor.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Invasjon i lymfekar (L), description=Vurdering av invasjon inn i lymfekar., comment=For eksempel "L0 (Ingen invasjon i lymfekar)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • LX [Det kan ikke vurderes om invasjon i lymfekar er tilstede.]
 • L0 [Ingen invasjon i lymfekar.]
 • L1 [Invasjon i lymfekar.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Veneinfiltrasjon (V), description=Vurdering av veneinfiltrasjon., comment=For eksempel "V1 (Mikroskopisk veneinfiltrasjon)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • VX [Veneinfiltrasjon kan ikke vurderes.]
 • V0 [Ingen veneinfiltrasjon.]
 • V1 [Mikroskopisk veneinfiltrasjon.]
 • V2 [Makroskopisk veneinfiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perineural infiltrasjon (Pn), description=Vurdering av infiltrasjon inn i vev i tilslutning til nerver., comment=For eksempel "Pn0 (Ingen perineural infiltrasjon)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • PnX [Det kan ikke vurderes om perineural infiltrasjon er tilstede.]
 • Pn0 [Ingen perineural infiltrasjon.]
 • Pn1 [Perineural infiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multiple primærtumorer (m), description=Tilstedeværelse av multiple samtidige primærsvulster på ett enkelt sted., comment=Angis med en tilføyelse, enten bokstaven "m" eller som antallet av primærsvulster, for eksempel "T2(m)" eller "T2(4)", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimodal behandling (y), description=Vurdering er utført under eller etter den første multimodale behandlingen., comment=Angis ved å legge til prefikset "y", for eksempel "yTNM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilbakefall (r), description=Vurdering er utført for en tilbakevendende kreft etter en kreftfri periode., comment=Angis ved å legge til prefikset "r"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Obduksjon (a), description=Vurderingen er gjort ved en undersøkelse post mortem., comment=Angis med å legge til prefikset "a"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Carcinoma in situ (is), description=Tilstedeværelse av carcinoma in situ i tilknytning til primærsvulsten., comment=Angis med en tilføyelse av "is". For eksempel "T3(m, is)", "T2(3, is)" eller "T2(is)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "T", "N" og "M", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stadium, description=Kategoriseringen av tumorens stadium, vanligvis basert på TNM vurderingen., comment=For eksempel: Karsinom in situ er kategorisert som stadium 0, tumorer med fjernmetastaser er kategorisert som stadium IV., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], contacts=[], description=[], source=[], events=[], ism_transition=[], activities=[], other_participations=[], relationships=[], provider=[], target=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=Den anatomiske lokaliseringen der tumoren befinner seg., comment=For eksempel: "Magesekk" eller "Tynntarm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Underordnet anatomisk lokalisasjon, description=Den underordnede anatomiske lokaliseringer til tumoren., comment=For eksempel: kardia, fundus, corpus, antrum og pylorus (mageport), eller duodenum, jejunum eller ileum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Primærtumor (T), description=Vurdering av primærtumor., comment=Angitt som "T" eller "cT". Den identifiserte tumortypen og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant T-kode, for eksempel "T1" eller "T3"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Regionale lymfeknuter (N), description=Vurdering av de regionale lymfeknutene., comment=Angitt som "N" eller "cN". Den identifiserte tumortypen og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant N-kode, for eksempel "NX" eller "N2"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fjernmetastase (M), description=Vurdering av fjernmetastase., comment=Angitt som "M" eller "cM". Den identifiserte tumortypen og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant M-kode, for eksempel "M1", "M1a", "M1 PUL" eller "M0"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Histopatologisk gradering (G), description=Histopatologisk gradering av tumoren., comment=Histopatologisk vurdering før annen behandling er gitt, kan gjøres på grunnlag av en biopsi før kirurgisk reseksjon. Gradering av den identifiserte tumoren og den anatomiske lokaliseringen kodes med en relevant G-kode. For eksempel: "G2", "GX", eller "Lavgradig" for klassifisering av ben- eller bløtvevssarkom., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Residualtumor (R), description=Vurdering av tilstedeværelse av gjenværende tumor etter behandling., comment=For eksempel "R2 (Makroskopisk resttumor)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • RX [Det kan ikke vurderes om resttumor er til stede.]
 • R0 [Ingen resttumor]
 • R1 [Mikroskopisk resttumor.]
 • R2 [Makroskopisk resttumor.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Invasjon i lymfekar (L), description=Vurdering av invasjon inn i lymfekar., comment=For eksempel "L0 (Ingen invasjon i lymfekar)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • LX [Det kan ikke vurderes om invasjon i lymfekar er tilstede.]
 • L0 [Ingen invasjon i lymfekar.]
 • L1 [Invasjon i lymfekar.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Veneinfiltrasjon (V), description=Vurdering av veneinfiltrasjon., comment=For eksempel "V1 (Mikroskopisk veneinfiltrasjon)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • VX [Veneinfiltrasjon kan ikke vurderes.]
 • V0 [Ingen veneinfiltrasjon.]
 • V1 [Mikroskopisk veneinfiltrasjon.]
 • V2 [Makroskopisk veneinfiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perineural infiltrasjon (Pn), description=Vurdering av infiltrasjon inn i vev i tilslutning til nerver., comment=For eksempel "Pn0 (Ingen perineural infiltrasjon)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • PnX [Det kan ikke vurderes om perineural infiltrasjon er tilstede.]
 • Pn0 [Ingen perineural infiltrasjon.]
 • Pn1 [Perineural infiltrasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multiple primærtumorer (m), description=Tilstedeværelse av multiple samtidige primærsvulster på ett enkelt sted., comment=Angis med en tilføyelse, enten bokstaven "m" eller som antallet av primærsvulster, for eksempel "T2(m)" eller "T2(4)", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimodal behandling (y), description=Vurdering er utført under eller etter den første multimodale behandlingen., comment=Angis ved å legge til prefikset "y", for eksempel "yTNM"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilbakefall (r), description=Vurdering er utført for en tilbakevendende kreft etter en kreftfri periode., comment=Angis ved å legge til prefikset "r"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Obduksjon (a), description=Vurderingen er gjort ved en undersøkelse post mortem., comment=Angis med å legge til prefikset "a"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Carcinoma in situ (is), description=Tilstedeværelse av carcinoma in situ i tilknytning til primærsvulsten., comment=Angis med en tilføyelse av "is". For eksempel "T3(m, is)", "T2(3, is)" eller "T2(is)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-vurdering, description=Sammentrekning av vurdering av "T", "N" og "M", pluss eventuelle tilleggsvurderinger av "G", "R", "L", "V", prefiks og/eller tillegg der det er passende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stadium, description=Kategoriseringen av tumorens stadium, vanligvis basert på TNM vurderingen., comment=For eksempel: Karsinom in situ er kategorisert som stadium 0, tumorer med fjernmetastaser er kategorisert som stadium IV., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=TNM-utgave, description=TNM-utgaven som er brukt for å bestemme TNM-klassifiseringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]