ARCHETYPE ECOG funksjonsstatus (openEHR-EHR-OBSERVATION.ecog.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.ecog.v1
ConceptECOG funksjonsstatus
DescriptionEn skala benyttet av klinikere for å vurdere funksjonsstatus hos en pasient med kreft. Også kjent som WHO performance status eller Zubrod perfomance status.
UseBrukes for å registrere funksjonsstatus hos en pasient med kreft for å: - vurdere hvordan pasientens sykdom utvikler seg. - vurdere hvordan sykdommen påvirker pasientens evne til å fungere i dagliglivet. - vurdere passende behandling og prognose. Erklæring om opphavsrett: ECOG performance status er ikke beheftet med opphavsrett og derfor tilgjengelig for offentlig bruk. For mer informasjon kontakt: The Eastern Cooperative Oncology Group, Robert Comis M.D., Group Chair - http://www.ecog.org/general/perf_stat.html.
PurposeFor å registrere funksjonsstatus hos en pasient med kreft.
ReferencesOken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.

Cowap, Jane, Janet R. Hardy, and Roger A'Hern. "Outcome of malignant spinal cord compression at a cancer center: implications for palliative care services." Journal of pain and symptom management 19.4 (2000): 257-264.

http://www.ecog.org/general/perf_stat.html

The Norwegian translation is based on: Helsedirektoratet (2016). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. IS-2487. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra: www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lungekreft/diagnostikk-og-utredning/funksjonsstatus-performance-stadium-%28PS%29
AuthorsForfatternavn: Christian Ghan
Organisasjon: The Chris O'Brien Lifehouse at RPA
E-post: christian.ghan@lifehouserpa.org.au
Opprinnelig skrevet dato: 2012-12-07
Other Details LanguageForfatternavn: Christian Ghan
Organisasjon: The Chris O'Brien Lifehouse at RPA
E-post: christian.ghan@lifehouserpa.org.au
Opprinnelig skrevet dato: 2012-12-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982. Cowap, Jane, Janet R. Hardy, and Roger A'Hern. "Outcome of malignant spinal cord compression at a cancer center: implications for palliative care services." Journal of pain and symptom management 19.4 (2000): 257-264. http://www.ecog.org/general/perf_stat.html The Norwegian translation is based on: Helsedirektoratet (2016). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. IS-2487. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra: www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lungekreft/diagnostikk-og-utredning/funksjonsstatus-performance-stadium-%28PS%29, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EE1ADF6D9C9E1EFDD7CC480B271D3E63, build_uid=859f0077-5689-4626-9e82-641110731a2a, revision=1.0.0}
Keywordsprestasjon, prestasjonsevne, status, onkologi, zubrod, performance status, World Health Organization
Lifecyclepublished
UID77b8287f-2c4a-49a3-afd8-03c53a871de1
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1472
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En skala benyttet av klinikere for å vurdere funksjonsstatus hos en pasient med kreft. Også kjent som WHO performance status eller Zubrod perfomance status., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Kristin Eik, Kreftregisteret, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Thomas Kilvær, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Cailin Lowry, Lifehouse, Australia
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Omar Peña-Curiel, TECSalud, Mexico
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=ECOG funksjonsstatus, description=Funksjonsstatus hos en pasient med kreft., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Asymptomatisk [I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning.]
1: Symptomatisk, fullt oppegående [Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre lett arbeid.]
2: Symptomatisk, sengeliggende <50 % av våken tid [Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid; oppe og i bevegelse mer enn 50% av våken tid.]
3: Symptomatisk, sengeliggende > 50 % av våken tid [Bare i stand til begrenset egenpleie, bundet til seng eller stol > 50 % av våken tid.]
4: Helt sengeliggende [Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til seng eller stol.]
5: Død [Pasienten er død.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til ECOG funksjonsstatus som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]