ARCHETYPE Livssyn (openEHR-EHR-CLUSTER.religion.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.religion.v1
ConceptLivssyn
DescriptionEt individs livssyn og/eller religiøs eller ikke-religiøs overbevisning og/eller praksis som individet fører livet sitt etter, både praktisk og moralsk.
UseBrukes for å registrere et individs livssyn og/eller religiøs eller ikke-religiøs praksis og en overordnet beskrivelse om hvordan livssynet kan ha betydning for utføringen av helsetjenester eller andre tjenester. Brukes denne arketypen i et EPJ som benytter seg av et sentralt demografiregister, kan relevante demografiske data fra registeret benyttes for å populere dataelementer i denne arketypen. Arketypen er ment brukt i arketypen EVALUATION.social_summary (Sosialanamnese) eller i andre relevante arketyper. Har man behov for å registrere livssynet til noen andre enn individet som dokumentasjonen omhandler, for eksempel individets foreldre, settes begrensinger på referansemodellelementet "Subject" for å spesifisere rollen.
MisuseBrukes ikke for å registrere pasientens behandlingsønsker som kan være knyttet til et livssyn, særlig de som kan benyttes ved beslutningsstøtte. For eksempel skal ønsker knyttet til ernæring registreres i arketyper som omhandler ernæringsbehov. Behandlingsønsker registreres i arketyper som omhandler pasientens behandlingsønsker.
PurposeFor å registrere et individs livssyn og/eller religiøs eller ikke-religiøs praksis som kan ha betydning for utføring av helsetjenester eller andre tjenester.
ReferencesYear Book Australia, 2006: Religious Affiliation [Internet]. Australia: Australian Bureau of Statistics; 2006 [cited: 2016-12-14]. Available from: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/46d1bc47ac9d0c7bca256c470025ff87/bfdda1ca506d6cfaca2570de0014496e!OpenDocument

Religion, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-11-01]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.923
Copyright© Australian Digital Health Agency, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen, Norway
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-11-17
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Bergen, Norway
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-11-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Year Book Australia, 2006: Religious Affiliation [Internet]. Australia: Australian Bureau of Statistics; 2006 [cited: 2016-12-14]. Available from: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/46d1bc47ac9d0c7bca256c470025ff87/bfdda1ca506d6cfaca2570de0014496e!OpenDocument Religion, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-11-01]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.923, current_contact=John Tore Valand, Helse Bergen, Norway, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C4A193D0461C4867A06D7F04D89717A5, build_uid=5b2a94fe-33ed-47d8-9065-f4f7244cadd6, revision=1.0.0}
Keywordsreligion, åndelig, tro, religiøs, ateisme, ateist, agnostisisme, agnostiker, holdning, hellig, profan, sekulær, verdisyn, overbevisning, humanisme, trosretning
Lifecyclepublished
UIDe37b5274-4f70-4e55-8f60-2d3011712d4a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1471
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et individs livssyn og/eller religiøs eller ikke-religiøs overbevisning og/eller praksis som individet fører livet sitt etter, både praktisk og moralsk., archetypeConceptComment=For eksempel: Kristendom, Katolisisme, Islam, Wiccan, Humanisme, Animisme, Ateisme, Agnostisisme eller ingen., otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Mate Bestek, National Institute of Public Health of Slovenia, Slovenia
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Daniel Habashi, PasientSky AS, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Liv Ingrid Svela, Helse Bergen HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Silje Ljosland Bakke, Vebjørn Arntzen, Kristian Berg, Helse Bergen HF, Nasjonal IKT HF, Oslo universitetssykehus HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[], identities=[], data=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Livssyn, description=Navn på livssyn og/eller praksis som individet identifiserer seg med, eller har tilknytning til., comment=For eksempel: Kristendom, Katolisisme, islamisme, wicca, humanisme, animisme, ateisme, agnostisisme eller ingen. Koding av "Livssyn" med en terminologi er ønskelig der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvirkning på behandling, description=Fritekstbeskrivelse av hvordan behandling/pleie må tilpasses for å støtte individets livssyn og praksis., comment=For eksempel: Foretrekker en kvinnelig kliniker, trenger hjelp til å stå opp av sengen for å be. Ønsker regelmessig kontakt med en prest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer, description=Ytterligere detaljer om individets livssyn., comment=For eksempel: Religiøs organisasjon eller kontaktperson., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om livssynet som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], protocol=[], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Livssyn, description=Navn på livssyn og/eller praksis som individet identifiserer seg med, eller har tilknytning til., comment=For eksempel: Kristendom, Katolisisme, islamisme, wicca, humanisme, animisme, ateisme, agnostisisme eller ingen. Koding av "Livssyn" med en terminologi er ønskelig der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innvirkning på behandling, description=Fritekstbeskrivelse av hvordan behandling/pleie må tilpasses for å støtte individets livssyn og praksis., comment=For eksempel: Foretrekker en kvinnelig kliniker, trenger hjelp til å stå opp av sengen for å be. Ønsker regelmessig kontakt med en prest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer, description=Ytterligere detaljer om individets livssyn., comment=For eksempel: Religiøs organisasjon eller kontaktperson., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.individual_professional.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om livssynet som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]