ARCHETYPE Timing - døgn (openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1
ConceptTiming - døgn
DescriptionStrukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet innenfor ett døgn.
UseStrukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet innenfor ett døgn. Arketypen er laget for å brukes i SLOTet "Administreringstidspunkt" i arketypen CLUSTER.dosage (Dosering), men kan også brukes i andre CLUSTER- og ENTRY-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer om timing over lengre tidsperioder enn et døgn. Bruk arketypen CLUSTER.timing_repetition for dette formålet.
PurposeFor å registrere strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet innenfor ett døgn.
References
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: NEHTA
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-12
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: NEHTA
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8F879AC4FAE0470CE046F95944766C9D, build_uid=65bd385e-372d-469b-bb58-7791f31da244, revision=1.0.0}
Keywordstiming, administrering, dosering, frekvens, intervall, ordinering, anbefaling, plan, per dag, dssn, tidspunkt, tidsskjema, tidsplan, tidfesting, tidsberegning, tidsplanlegging, planlegging
Lifecyclepublished
UIDdd701f2e-9385-491a-86d8-e5b4c2bdea8b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1463
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Strukturert informasjon om planlagt timing av en terapeutisk eller diagnostisk aktivitet innenfor ett døgn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Dr Sharmila Biswas, Australia
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Inderjit Daphu, Helse Bergen, Norway
Robert Eager, Healthways, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Geir Hoff, Sykehuset Telemark HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hilde Karen Ofte, Nordlandssykehuset HF, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
doug pankoski, Alberta Health Services, Canada
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, SU, Sweden
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia (Editor)
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
 • Slovenian: ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Frekvens, description=Frekvensen for aktiviteten som skal finne sted, angitt som antall ganger per tidsperiode., comment=For eksempel "4 ganger per dag" eller "3-4 ganger per time"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • >=1.0 1/d
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/min
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/s
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/h
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • >=1.0 1/d
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/min
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/s
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/h
   Begrens antall desimaler: 0

  Øvre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • >=1.0 1/d
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/min
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/s
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/h
   Begrens antall desimaler: 0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Intervall, description=Tidsintervall eller minimums- og maksimumsintervall mellom hver planlagte aktivitet., comment=For eksempel "hver 4. time" eller "hver 4.-6. time"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikt tidspunkt, description=Et spesifikt tidspunkt eller tidsintervall når aktiviteten skal finne sted., comment=For eksempel "08:00" eller "15:00-16:00"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Klokkeslett
 •  Intervall av klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Timingbeskrivelse, description=Tekstbeskrivelse av timingen innenfor et døgn. Dette elementet er ment for å tillate implementeringer å bruke de overordnede strukturene rundt timing, for eksempel økning eller nedtrapping, uten nødvendigvis å oppgi timingen strukturert., comment=For eksempel: "Tas morgen og kveld"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nøyaktig timing kritisk, description=Er nøyaktig timing av aktiviteten kritisk for effekt, eller pasientens sikkerhet eller velvære?, comment=For eksempel ved administrering av antiparkinsonlegemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ved behov, description=Registrer som Sann dersom aktiviteten kun skal utføres når "Vilkår for "Ved behov"" inntreffer., comment=Kalles "PRN" ("pro re nata", latin "når situasjonen oppstår") eller "PN" ("per necessare", latin: "når påkrevet") i noen kulturer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vilkår for "Ved behov", description=Vilkåret som utløser en aktivitet som er "Ved behov"., comment=For eksempel "Ved smerte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=CLUSTER, level=1, text=Spesifikk hendelse, description=En spesifikk, navngitt hendelse aktiviteten skal utføres i sammenheng med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hendelsesnavn, description=Navnet på hendelsen aktiviteten skal uføres i sammenheng med., comment=For eksempel: Før hvert måltid, ved leggetid, om morgenen. Det er underforstått at disse termene ikke nødvendigvis tilsvarer de samme tidspunktene i forskjellige kulturer. Koding med en terminologi, for eksempel HL7 Named events, anbefales der det er passende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsforskyvelse, description=Tidsintervallet før eller etter hendelsen når aktiviteten skal utføres. Negative intervaller kan benyttes for å spesifisere at aktiviteten skal utføres før den navngitte hendelsen., comment=For eksempel "30 minutter etter måltid = måltid + 30 minutter" eller "2 timer før sengetid = sengetid -2 timer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=1, text=På / av-syklus, description=En aktivitetssyklus som krever et på/av-mønster., comment=For eksempel "bruk en ispose på i 20 minutter, av i en time, gjenta"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=På, description=Tidsperioden da aktiviteten skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Av, description=Tidsperioden da aktiviteten IKKE skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Repetisjoner, description=Antall ganger på/av-syklusen skal repeteres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Frekvens, description=Frekvensen for aktiviteten som skal finne sted, angitt som antall ganger per tidsperiode., comment=For eksempel "4 ganger per dag" eller "3-4 ganger per time"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • >=1.0 1/d
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/min
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/s
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/h
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • >=1.0 1/d
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/min
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/s
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/h
   Begrens antall desimaler: 0

  Øvre: Egenskap: Frequency
  Enheter:
  • >=1.0 1/d
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/min
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/s
   Begrens antall desimaler: 0
  • >=1.0 1/h
   Begrens antall desimaler: 0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Intervall, description=Tidsintervall eller minimums- og maksimumsintervall mellom hver planlagte aktivitet., comment=For eksempel "hver 4. time" eller "hver 4.-6. time"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikt tidspunkt, description=Et spesifikt tidspunkt eller tidsintervall når aktiviteten skal finne sted., comment=For eksempel "08:00" eller "15:00-16:00"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Klokkeslett
 •  Intervall av klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=1, text=Timingbeskrivelse, description=Tekstbeskrivelse av timingen innenfor et døgn. Dette elementet er ment for å tillate implementeringer å bruke de overordnede strukturene rundt timing, for eksempel økning eller nedtrapping, uten nødvendigvis å oppgi timingen strukturert., comment=For eksempel: "Tas morgen og kveld"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nøyaktig timing kritisk, description=Er nøyaktig timing av aktiviteten kritisk for effekt, eller pasientens sikkerhet eller velvære?, comment=For eksempel ved administrering av antiparkinsonlegemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ved behov, description=Registrer som Sann dersom aktiviteten kun skal utføres når "Vilkår for "Ved behov"" inntreffer., comment=Kalles "PRN" ("pro re nata", latin "når situasjonen oppstår") eller "PN" ("per necessare", latin: "når påkrevet") i noen kulturer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vilkår for "Ved behov", description=Vilkåret som utløser en aktivitet som er "Ved behov"., comment=For eksempel "Ved smerte"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=CLUSTER, level=1, text=Spesifikk hendelse, description=En spesifikk, navngitt hendelse aktiviteten skal utføres i sammenheng med., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hendelsesnavn, description=Navnet på hendelsen aktiviteten skal uføres i sammenheng med., comment=For eksempel: Før hvert måltid, ved leggetid, om morgenen. Det er underforstått at disse termene ikke nødvendigvis tilsvarer de samme tidspunktene i forskjellige kulturer. Koding med en terminologi, for eksempel HL7 Named events, anbefales der det er passende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidsforskyvelse, description=Tidsintervallet før eller etter hendelsen når aktiviteten skal utføres. Negative intervaller kan benyttes for å spesifisere at aktiviteten skal utføres før den navngitte hendelsen., comment=For eksempel "30 minutter etter måltid = måltid + 30 minutter" eller "2 timer før sengetid = sengetid -2 timer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=1, text=På / av-syklus, description=En aktivitetssyklus som krever et på/av-mønster., comment=For eksempel "bruk en ispose på i 20 minutter, av i en time, gjenta"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=På, description=Tidsperioden da aktiviteten skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Av, description=Tidsperioden da aktiviteten IKKE skal utføres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: timer, minutter, sekunder
0 sekunder..24 timer
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Repetisjoner, description=Antall ganger på/av-syklusen skal repeteres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]