ARCHETYPE Helsetjenesteaktivitet (openEHR-EHR-ACTION.service.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.service.v1
ConceptHelsetjenesteaktivitet
DescriptionEn helserelatert tjeneste eller aktivitet utført av en kliniker, organisasjon eller virksomhet.
UseBrukes for å registrere detaljer om en enkel helserelatert tjeneste eller aktivitet utført av en kliniker, organisasjon eller virksomhet. Dette omfatter sporing av fremdrift fra planlegging, via tidfesting og utførelse til fullføring, i tillegg til avvik fra det tilsiktede forløpet, for eksempel utsettelse eller avlysning. Dette gjøres ved å registrere informasjon i relevante dataelementer om de spesifikke prosesstrinnene i arketypen. Denne arketypen omfatter aktiviteter for et bredt spekter av ukomplekse kliniske tjenester, for eksempel: - egenhenvisning fra en pasient for kontroll hos tannlege til forebyggende behandling - en serie konsultasjoner hos en fysioterapeut til behandling av muskel/skjelettbelastning - en henvisning fra bestillende helsepersonell, for eksempel en fastlege, til mottakende helsepersonell, for eksempel et sykehus, for at pasienten skal motta en bestemt tjeneste, råd eller behandling. Ytterligere strukturert og detaljert informasjon om tjenesten kan registreres ved å bruke formålsspesifikke arketyper i SLOTet "Tjenestedetaljer", der det er nødvendig. Denne arketypen kan brukes på to måter: - som en fullstendig oversikt over tjenesten som ble levert; eller - som et rammeverk for å registrere tilstanden til den forespurte tjenesten, med separate OBSERVATION-arketyper i samme templat, og som brukes til å registrere de faktiske resultatene av den leverte tjenesten - for eksempel OBSERVATION.hearing_screening_result Tidspunkter knyttet til en tjeneste kan administreres på en av to måter: - ved å bruke referansemodellen - tiden for utførelse av ethvert prosesstrinn vil benytte ACTION time referansemodell-attributtet for hvert trinn; eller - ved bruk av arketypedata - dataelementet "Tidfestet dato/tid" er ment å registrere det nøyaktige tidspunktet når tjenesten er planlagt utført. Merk: det tilsvarende ACTION-tidsattributtet for trinnet "Tjeneste tidfestet" vil registrere tiden da tjenesten ble planlagt i et system, ikke den tiltenkte dato/klokkeslett som tjenesten er ment å bli utført på. I praksis vil enkelte tjenester (for eksempel innen dagbehandling) skje én gang og ikke bestilles og planlagges på forhånd. Detaljene om tjenesten vil bli lagt direkte til i prosesstrinnet, "Tjeneste fullført". I andre tilfeller vil en gjentakende tjeneste bli bestilt, og i denne situasjonen vil data knyttet til trinnet '"Tjeneste utført" bli registrert ved hver repetisjon av tjenesten, slik at den overordnede helsetjenesteaktiviteten blir værende i aktiv tilstand. Når siste tjeneste er registrert, benyttes prosesstrinnet "Tjeneste fullført" som viser at denne bestillingen nå er i fullført tilstand. I andre situasjoner, for eksempel andrelinjetjeneste, kan det være en formell bestilling av en tjeneste ved bruk av en tilsvarende INSTRUCTION.service_request-arketype. Denne ACTION-arketypen kan deretter brukes til å registrere arbeidsflyten for når og hvordan bestillingen er utført. Ved registrering av informasjon ved hjelp av denne arketypen indikeres det at en aktivitet faktisk har skjedd. Dette vil som oftest være tjenesteleveransen i seg selv, kan kan også være et mislykket forsøk eller en utsettelse. Dersom det finnes en formell ordinering av tjenesten, representeres statusen for ordinering ved prosesstrinnet som registreres. For eksempel kan denne arketypen brukes til å følge fremgangen i behandlingen av en henvisning gjennom separate journaloppføringer, hver med sitt prosesstrinn: - registrere dato/tiden tjenesten er ment utført på ved hjelp av elementet "Planlagt dato/id" og prosesstrinnet "Tjeneste tidfestet" - registrere at henvisningen er fullført, potensielt inkludert informasjon om den leverte tjenesten, og prosesstrinnet "Tjeneste fullført" Dersom aktivitetene følger den vanlige flyten Planlagt > Tidfestet > Aktiv > Fullført, er det som regel ikke nødvendig å registrere en "Årsak". Elementet "Årsak" er ment brukt for å angi hvorfor et forløp avviker fra den typiske flyten. Vær oppmerksom på at i openEHR referansemodellen er det et "Time"-attributt, som er ment å registrere når hvert prosesstrinn i tjenesteaktiviteten ble utført. Dette er attributtet som skal brukes til å registrere starttidspunktet for tjenesteutføringen (ved å bruke prosesstrinnet 'Tjeneste utført') eller tidspunktet da tjenesten ble avbrutt (ved å bruke prosesstrinnet 'Tjeneste avbrutt').
MisuseSkal ikke brukes til å registrere data om utførte aktiviteter som krever en spesialbygd ACTION-arketype fordi de har svært spesifikke data eller krav til prosesstrinn. For eksempel: ACTION.procedure eller ACTION.health_education.
PurposeFor å registrere detaljer om en enkel helserelatert tjeneste eller aktivitet utført av en kliniker, organisasjon eller virksomhet.
ReferencesDerived from: Service, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2015 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.1395_2 (discontinued)
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Service, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2015 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.1395_2 (discontinued), current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=609AF4181142CF599F4ADB55BA434727, build_uid=d2b53728-ea00-4e9e-89be-fb07ca0bebc5, revision=1.0.0}
Keywordshenvisning, konsultasjon, kontakt
Lifecyclepublished
UID1d0c2e7f-ba56-4536-a9a6-84feee138d8d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1453
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En helserelatert tjeneste eller aktivitet utført av en kliniker, organisasjon eller virksomhet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Maria Berggren, Region Uppsala, Sweden
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Mika Kiviaho, Tietoevry, Finland
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Marte Rime Bø, Direktoratet for e-helse, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • German: Eva-Maria Rieß, Natalia Strauch, Universitätsmedizin Göttingen, Medizinische Hochschule Hannover, eva-maria.riess@med.uni-goettingen.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Terje Sagmyr, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, terje.sagmyr@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Ana Paula Pannuti, Débora Farage, Adriana Kitajima, Fernanda Maia e Clóvis Puttini., Core Consulting, ana.andrade@coreconsulting.com.br
 • Dutch: Mattijs Kuhlmann, Nedap, mattijs.kuhlmann@nedap.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_526_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste planlagt, description=Tjenesteforespørsel er planlagt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0026]_526_at0026, code=at0026, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjenesteforespørsel sendt, description=Tjenesteforespørsel sendt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0035]_526_at0035, code=at0035, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjenesteforespørsel mottatt, description=Tjenesteforespørsel mottatt av tjenesteutføreren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_527_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste utsatt, description=Den planlagte tjenesten er utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_528_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste avlyst, description=Den planlagte tjenesten har blitt avlyst før den startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_529_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste tidfestet, description=Tjenesten er tidfestet, for eksempel ved timebestilling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_245_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste utført, description=Helsetjenesteaktiviteten, eller én enkelt aktivitet av en serie gjentagende tjenesteaktiviteter, er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0010]_530_at0010, code=at0010, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste midlertidig stanset, description=Tjenesten er suspendert/midlertidig satt på vent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_531_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste avbrutt, description=Tjenesten har blitt avbrutt før fullføring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0023]_533_at0023, code=at0023, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste utløpt, description=Tjenesteforespørselen har utløpt før tjenesten var fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: expired, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_532_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste fullført, description=Alle aktivitetene i tjenesteforespørselen er fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], contacts=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tjenestenavn, description=Den kliniske tjenesten som utføres., comment=For eksempel "Sarkom MDT-møte" eller "Henvisning til fysioterapi". Koding av det spesifikke tjenestenavnet med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tjenestetype, description=Typen tjeneste som utføres., comment=For eksempel "MDT-møte" eller "Henvisning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av tjenesten, som passer for prosesstrinnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tjenestedetaljer, description=Strukturert informasjon om tjenesten., comment=Bruk for å registrere detaljert, strukturert informasjon om spesifikke aspekter av tjenesten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ønsket dato/tid, description=Den estimerte datoen og/eller tidspunktet for når tjenesten ønskes utført., comment=Den ønskede dato/tiden kan uttrykkes som en dato/tid, et intervall av dato/tid, varighet eller intervall av varighet fra planleggingstidspunktet, eller fri eller kodet tekst. Elementet skal kun brukes i forbindelse med prosesstrinnet "Tjeneste planlagt"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett

 •  Varighet
 •  Intervall av varighet

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt dato/tid, description=Dato og/eller klokkeslett tjenesten er ment å utføres på., comment=Elementet skal kun brukes i forbindelse med prosesstrinnet "Tjeneste tidfestet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sekvens, description=Sekvensen av den kliniske tjenesten., comment=Kun for bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Tjeneste utført". For eksempel: angi at dette er 3. fysioterapitime i planlagt sekvens., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video, diagram eller andre media som representerer helsetjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Begrunnelse for at aktiviteten eller prosesstrinnet for den aktuelle tjenesten ble utført., comment=For eksempel årsaken til at tjenesten ble avlyst eller satt på vent. Det er ikke nødvendig å registrere en årsak for hvert prosesstrinn når forløpet går som planlagt. Dette dataelementet er ment for å kunne registrere årsaken til avvik fra et typisk forløp, som for eksempel "Utsatt" med årsaken "Pasienten hadde feber", eller "Avlyst" med årsaken "Pasienten ombestemte seg". Merk: Den kliniske indikasjonen for at tjenesten er ordinert kan registreres i arketypen INSTRUCTION.service_request (Helsetjenesteforespørsel)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0036], code=at0036, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om tjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om helsetjenesteaktiviteten eller prosesstrinnet som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rekvisisjonsidentifikator, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som rekvirerer helsetjenesteaktiviteten., comment=Dette tilsvarer "Placer Identifier" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert helsetjenesteaktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utførers identifikator, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som utfører tjenesten., comment=Dette tilsvarer "Filler Identifier" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar helsetjenesteforespørselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0002], code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0015], code=at0015, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rekvisisjonsidentifikator, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som rekvirerer helsetjenesteaktiviteten., comment=Dette tilsvarer "Placer Identifier" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert helsetjenesteaktiviteten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utførers identifikator, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som utfører tjenesten., comment=Dette tilsvarer "Filler Identifier" i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar helsetjenesteforespørselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]