ARCHETYPE Helsetjeneste (openEHR-EHR-ACTION.service.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.service.v0
ConceptHelsetjeneste
DescriptionEn generell klinisk aktivitet utført for at pasienten skal motta en spesifisert tjeneste, råd eller omsorg fra helsepersonell.
UseBrukes til å registrere informasjon om utførelsen av en forespørsel om en helserelatert tjeneste. Dette gjøres ved å registrere relevante data mot aktiviteter spesifisert i prosesstrinnene "Tjeneste planlagt", "Tjenesteforespørsel sendt", "Tjeneste utsatt", "Tjeneste avlyst", "Tjeneste tidfestet", "Tjeneste utført", "Tjeneste midlertidig stanset", "Tjeneste avbrutt", "Tjeneste utløpt", "Tjeneste fullført". Denne arketypen omfatter aktiviteter for et bredt spekter av kliniske tjenester, for eksempel: - egenhenvisning fra en pasient for kontroll hos tannlege til forebyggende behandling eller en serie konsultasjoner hos en fysioterapeut til behandling av muskel/skjelettbelastning - en henvisning fra bestillende helsepersonell, for eksempel en fastlege, til mottakende helsepersonell, for eksempel et sykehus, for at pasienten skal motta en bestemt tjeneste, råd eller behandling. Ytterligere strukturert og detaljert informasjon om tjenesten kan registreres ved å bruke formålsspesifikke arketyper i SLOTet "Tjenestedetaljer", der det er nødvendig. Tidspunkter knyttet til en tjeneste kan administreres på en av to måter: - ved å bruke referansemodellen - tiden for utførelse av ethvert prosesstrinn vil benytte ACTION time-attributtet for hvert trinn; eller - ved bruk av arketypedata - dataelementet 'Planlagt dato/klokkeslett' er ment å registrere det nøyaktige tidspunktet når tjenesten er planlagt utført. Merk: det tilsvarende ACTION-tidsattributtet for trinnet "Tjeneste tidfestet" vil registrere tiden da tjenesten ble planlagt i et system, ikke den tiltenkte dato/klokkeslett som tjenesten er ment å bli utført på. I praksis vil enkelte tjenester (for eksempel innen dagbehandling) skje én gang og ikke forhåndsbestilles. Detaljene om tjenesten vil bli lagt til i prosesstrinnet, "Tjeneste fullført". I noen tilfeller vil en gjentakende tjeneste bli bestilt, og i denne situasjonen vil data mot trinnet 'Tjeneste utført' bli registrert ved hver anledning, slik at instruksjonen blir værende i aktiv tilstand. Når siste tjeneste er registrert, registreres handlingen "Tjeneste fullført" som viser at denne bestillingen nå er i fullført tilstand. I andre situasjoner, for eksempel andrelinjetjeneste, kan det være en formell bestilling av en tjeneste ved bruk av en tilsvarende INSTRUCTION.service_request-arketype. Denne ACTION-arketypen kan deretter brukes til å registrere arbeidsflyten for når og hvordan bestillingen er utført. Denne arketypen kan bare brukes på to måter: - som en fullstendig oversikt over tjenesten som ble levert; eller - som et rammeverk for å registrere tilstanden til den forespurte tjenesten, med separate OBSERVATION-arketyper som brukes til å registrere de faktiske resultatene for den leverte tjenesten - for eksempel OBSERVATION.hearing_screening_result. Registrering av informasjon ved å bruke denne ACTION-arketypen indikerer at en aktivitet faktisk har skjedd; dette vil vanligvis være selve tjenesteleveransen, men kan være et mislykket forsøk eller en annen aktivitet som for eksempel utsettelse av tjenesteleveransen. Hvis det er en formell bestilling for tjenesten, representeres tilstanden til denne bestillingen av prosesstrinnet som dataene registreres mot. For eksempel, ved å bruke denne arketypen, kan fremdriftstilstanden til en henvisningsforespørsel registreres gjennom separate oppføringer i EPJ-fremdriftsnotatene ved hvert prosesstrinn: - registrer den planlagte startdatoen/tidspunktet for henvisningen (Tjeneste tidfestet); og - registrere at henvisningen er fullført, eventuelt inkludert informasjon om den leverte tjenesten (Tjeneste fullført). Vær oppmerksom på at i openEHR referansemodellen er det et "Time"-attributt, som er ment å registrere dato og klokkeslett som hver prosesstrinn i handlingen ble utført. Dette er attributtet som skal brukes til å registrere starten av prosedyren (ved å bruke trinnet 'Tjeneste utført') eller tidspunktet da tjenesten ble avbrutt (ved å bruke trinnet 'Tjeneste avbrutt').
MisuseSkal ikke brukes til å registrere data om utførte aktiviteter som krever en spesialbygd ACTION-arketype fordi de har svært spesifikke data eller krav til prosesstrinn. For eksempel: ACTION.procedure eller ACTION.health_education.
PurposeFor å registrere informasjon om gjennomføring av en forespørsel om en helserelatert tjeneste.
ReferencesAvgrenet fra: Service, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-01-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2374

Derived from: Service, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2015 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.1395_2 (discontinued)
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-12-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Service, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-01-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2374 Derived from: Service, Draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. Authored: 2015 Dec 21. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm#showArchetype_1013.1.1395_2 (discontinued), current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=49E8975A85F41E53F7BA328DAF7EF7EF, build_uid=1428bbfb-4fce-42dd-82fc-c53be5637480, revision=0.0.1-alpha}
Keywordshenvisning, konsultasjon, kontakt
Lifecyclein_development
UID4f291777-a7f0-418e-b7de-1e944ab29824
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1453
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En generell klinisk aktivitet utført for at pasienten skal motta en spesifisert tjeneste, råd eller omsorg fra helsepersonell., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=German: Eva-Maria Rieß, Natalia Strauch, Universitätsmedizin Göttingen, Medizinische Hochschule Hannover, eva-maria.riess@med.uni-goettingen.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Terje Sagmyr, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, terje.sagmyr@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Ana Paula Pannuti, Débora Farage, Adriana Kitajima, Fernanda Maia e Clóvis Puttini., Core Consulting, ana.andrade@coreconsulting.com.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tjenestenavn, description=Den kliniske tjenesten som skal utføres eller er under utførelse., comment=Koding av det spesifikke tjenestenavnet med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tjenestetype, description=Type tjeneste som skal utføres eller er under utførelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av tjenesten, som passer for prosesstrinnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tjenestedetaljer, description=Strukturert informasjon om tjenesten., comment=Bruk for å registrere detaljert, strukturert informasjon om spesifikke aspekter av tjenesten., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt dato/tid, description=Dato og/eller klokkeslett tjenesten er ment å utføres på., comment=Kun for bruk i forbindelse med trinnet "Tjeneste tidfestet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sekvens, description=Sekvensen av den kliniske tjenesten., comment=Kun for bruk i forbindelse med prosesstrinnet "Tjeneste utført". For eksempel: angi at dette er 3. fysioterapitime i planlagt sekvens., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Multimedia, description=Multimediarepresentasjon av tjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak, description=Begrunnelse for at aktiviteten eller prosesstrinnet for den aktuelle prosedyren ble utført., comment=For eksempel årsaken til at tjenesten ble avlyst eller satt på vent., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om aktiviteten eller prosesstrinnet som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rekvisisjonsidentifikator, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som rekvirerer prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakers rekvisisjonsidentifikator, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som mottar rekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar prosedyrerekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_526_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste planlagt, description=Tjenesteforespørsel er planlagt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0026]_526_at0026, code=at0026, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjenesteforespørsel sendt, description=Tjenesteforespørsel sendt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_527_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste utsatt, description=Den planlagte tjenesten er utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_528_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste avlyst, description=Den planlagte tjenesten har blitt avlyst før den startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_529_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste tidfestet, description=Tjenesten er tidfestet, for eksempel ved timebestilling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_245_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste utført, description=Tjenesten er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0010]_530_at0010, code=at0010, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste midlertidig stanset, description=Tjenesten er suspendert/midlertidig satt på vent., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_531_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste avbrutt, description=Tjenesten har blitt avbrutt før fullføring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0023]_533_at0023, code=at0023, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste utløpt, description=Tjenesteforespørselen har utløpt før tjenesten var fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: expired, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_532_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Tjeneste fullført, description=Alle aktivitetene i tjenesteforespørselen er fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0015], code=at0015, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0002], code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rekvisisjonsidentifikator, description=Den lokale IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som rekvirerer prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Rekvirent, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som har rekvirert prosedyren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakers rekvisisjonsidentifikator, description=IDen tilordnet rekvisisjonen av helsepersonellet eller organisasjonen som mottar rekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Mottaker, description=Detaljer om helsepersonellet eller organisasjonen som mottar prosedyrerekvisisjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]