ARCHETYPE Mediafil (openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v0
ConceptMediafil
DescriptionEn mediafil som er ervervet eller brukt i forbindelse med en helsetjeneste.
UseBrukes for å dokumentere detaljer om tekst, audio, bilder, animasjon, video eller interaktivt innhold ervervet eller brukt i forbindelse med en helsetjeneste. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til: - Et bilde av en skade; - Et diagram over plasseringen av et spesifikt klinisk funn; - Et digitalt røntgen eller CT undersøkelse; - Et lyd- eller videoopptak av et intervju; - En skannet objektglass til mikroskopisk diagnostikk; - Data fra medisinsk utstyr, for eksempel en EKG-apparat; eller - Et skannet bilde av håndskrevne kliniske notater. Dataelementet "Innhold" gjør det mulig å fange og lagre mediafiler i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) ved hjelp av multimedia-datatypen, eller å bli linket til ved hjelp av URI-datatypen. Hvis mer enn én mediafil skal dokumenteres, for eksempel før og etter bilder av et sår, bruk en forekomst av denne arketypen til å representere hver enkelt mediafil. Konteksten til hver mediafil bør være dokumentert i den overordnede arketypen. For eksempel: detaljer om modalitet, visning eller aspekt av et røntgenbilde blir dokumentert i OBSERVATION.imaging_test_result arketypen.
MisuseSkal ikke brukes til å representere multimediainnhold som ikke skal dokumenteres i forbindelse med helsetjenesten, for eksempel brosjyrer for pasientutdanning gitt til en person eller omsorgsperson - bruk CLUSTER.information_resource til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere en referanse til en ekstern digital ressurs som brukes som en kilde til autoritativ eller ekspertinformasjon - bruk CLUSTER.knowledge_base_reference for dette formålet.
PurposeFor å dokumentere detaljer om tekst, audio, bilder, animasjon, video eller interaktivt innhold ervervet eller brukt i forbindelse med en helsetjeneste.
ReferencesAvgrenet fra: ttps://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1800
FHIR Resource Media: HL7 [Internet]; [cited 2019 Dec 10]. Available from https://www.hl7.org/fhir/media.html.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: ttps://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1800 FHIR Resource Media: HL7 [Internet]; [cited 2019 Dec 10]. Available from https://www.hl7.org/fhir/media.html., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=7BE32B9225A4B9077D0A73B4A96021D2, build_uid=1d1576ae-a0ba-4c73-bfca-c2c1f5e40197, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbilde, audio, tekstfil, video, applikasjon, fil, multimedia, skannet, scannet
Lifecyclein_development
UID07f63226-d6f5-4fe4-8b11-674845867b85
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1451
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En mediafil som er ervervet eller brukt i forbindelse med en helsetjeneste., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjorn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Swedish: Åsa Skagerhult, Erik Sundvall, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se, erik.sundvall@regionostergotland.se
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Navnet til mediafilen., comment=For eksempel: <photo name v1>.jpg, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Id, description=Identifikasjon til mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av mediafilen., comment=Det faktiske innholdet blir dokumentert eller lagret som en multimediadatatype. For eksempel: RTF eller PDF for et dokument; JPG for et bilde; MP4 for en video; eller WAV for en lydfil. Hvis innholdet er lagret et annet sted, kan det refereres til den eksterne plasseringen ved hjelp av URI-datatypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Multimedia
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opprettet dato, description=Dato / klokkeslett, delvis dato eller periode da multimediafilen ble generert eller laget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om personen eller organisasjonen som genererte eller skapte mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Kildeenhet, description=Detaljer om enheten som ble brukt til å generere eller skape mediafilen., comment=For eksempel: kamera som ble brukt til å ta bildet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om mediafilen, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], identities=[], details=[], provider=[], data=[], contacts=[], description=[], events=[], capabilities=[], relationships=[], protocol=[], credentials=[], other_participations=[], source=[], ism_transition=[], target=[], activities=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Navnet til mediafilen., comment=For eksempel: <photo name v1>.jpg, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Id, description=Identifikasjon til mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av mediafilen., comment=Det faktiske innholdet blir dokumentert eller lagret som en multimediadatatype. For eksempel: RTF eller PDF for et dokument; JPG for et bilde; MP4 for en video; eller WAV for en lydfil. Hvis innholdet er lagret et annet sted, kan det refereres til den eksterne plasseringen ved hjelp av URI-datatypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Multimedia
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opprettet dato, description=Dato / klokkeslett, delvis dato eller periode da multimediafilen ble generert eller laget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om personen eller organisasjonen som genererte eller skapte mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Kildeenhet, description=Detaljer om enheten som ble brukt til å generere eller skape mediafilen., comment=For eksempel: kamera som ble brukt til å ta bildet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om mediafilen, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]