ARCHETYPE Mediafil (openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1
ConceptMediafil
DescriptionEn mediafil, samt tilknyttede metadata, som er ervervet eller brukt forbindelse med en helsetjeneste.
UseBrukes for å dokumentere detaljer om en mediafil, samt tilknyttede metadata, som er ervervet eller brukt i forbindelse med en helsetjeneste. Hensikten med denne arketypen er kun å være en bærer for mediafilen og metadataene som beskriver innholdet i filen. Denne arketypen vil være nøstet i en annen arketype, vanligvis en OBSERVATION eller ACTION arketype, som vil inneholde konteksten og omstendighetene knyttet til hvordan innholdet ble dannet. For eksempel blir detaljer om modalitet, visning eller aspekt av et radiologisk bilde og DICOM-detaljer dokumentert i arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til: - Et bilde av en skade; - Et diagram over plasseringen av et spesifikt klinisk funn; - Et digital radiologisk bilde; - Et lyd- eller videoopptak av et intervju; - Et skannet objektglass til mikroskopisk diagnostikk; - Data fra medisinsk utstyr, for eksempel en EKG-apparat; - Et skannet bilde av papirdokumentasjon eller håndskrevne kliniske notater. Dataelementet "Innhold" gjør det mulig å fange og lagre mediafiler i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) ved hjelp av multimedia-datatypen. Multimedia-datatypen har mange RM-attributter, for eksempel filstørrelsen og URI til en ekstern kilde. Se https://specifications.openehr.org/releases/RM/latest/data_types.html#_dv_multimedia_class. Hvis mer enn én mediafil skal dokumenteres, for eksempel bilder før og etter behandling av et sår, bruk en forekomst av denne arketypen for hvert bilde. Hvis en serie mediafiler er representert som et enkelt element, for eksempel en CT-skanning, kan en forekomst av denne arketypen brukes til å representere en URI til gruppen/serien.
MisuseSkal ikke brukes til å representere informasjon, instruksjons- eller utdanningsmateriale levert til en person, eller dens omsorgsperson, for eksempel brosjyrer for pasientopplæring. Bruk CLUSTER.information_resource til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere en referanse til en kunnskapsbase - bruk CLUSTER. Knowledge_base_reference for dette formålet.
PurposeFor å dokumentere detaljer om en mediafil, samt tilknyttede metadata, som er ervervet eller brukt i forbindelse med en helsetjeneste.
ReferencesHL7 FHIR Resource - Media v4.0.1 R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 Jun 29]. Available from https://www.hl7.org/fhir/media.html.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=HL7 FHIR Resource - Media v4.0.1 R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 Jun 29]. Available from https://www.hl7.org/fhir/media.html., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2632F7EFC3646C971EA2EEFD11E102A2, build_uid=6ca2141f-e7c3-4662-b792-24bbb53a73a7, revision=1.0.0}
Keywordsbilde, foto, audio, tekstfil, video, applikasjon, fil, multimedia, DICOM, digital, dokument, skannet, scannet, lyd
Lifecyclepublished
UID5990f36e-7fa7-4e45-a49d-eff753459882
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1451
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En mediafil, samt tilknyttede metadata, som er ervervet eller brukt forbindelse med en helsetjeneste., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Michael Anywar, Universitätsklinikum SH, Germany
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Paulo Bandiera-Paiva, Federal University of Sao Paulo, Brazil
itai Basel, Private, Israel
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Manisha Mantri, C-DAC, India
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Arunakiry Natarajan, medondo, Germany
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Sidharth Ramesh, Kasturba Medical College, India
FREDERICO RIBEIRO, Hospital das Clínicas da UFPE, Brazil
Saeed Samie, Pars Hospital, Iran
Bjoern Schreiweis, UKSH, Germany
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Michael Zampaglione, Australia
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Swedish: Åsa Skagerhult, Erik Sundvall, Region Östergötland, asa.skagerhult@regionostergotland.se, erik.sundvall@regionostergotland.se
 • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av mediafilen., comment=Hvis filen lagres lokalt, blir det faktiske innholdet lagret ved hjelp av datatypen Multimedia. For eksempel: RTF eller PDF for et dokument; JPG for et bilde; MP4 for en video; eller WAV for en lydfil. Hvis filen lagres et sted utenfor den elektroniske journalen, kan adressen til filen bli lagret ved hjelp av URI-attributtet i multimediedatatypen. Multimedia-datatypen har mange RM-attributter, for eksempel filstørrelse og URI til en ekstern kilde - se https://specifications.openehr.org/releases/RM/latest/data_types.html#_dv_multimedia_class. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på innhold, description=Beskrivende navn eller tittel på mediafilen., comment=En beskrivelse av innholdet i mediafilen. For eksempel: "Brannsår høyre hånd #1" eller "Kardiologisk videokonsultasjon 2. mai". Bruk avtalt standardisert navnekonvensjon dersom det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=ID, description=Unik identifikator til mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opprettet dato, description=Dato/klokkeslett, delvis dato eller periode da multimediafilen ble generert eller laget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om personen eller organisasjonen som genererte eller skapte mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Kildeenhet, description=Detaljer om enheten som ble brukt til å generere eller skape mediafilen., comment=For eksempel: kamera som ble brukt til å ta bildet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om mediafilen som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av mediafilen., comment=Hvis filen lagres lokalt, blir det faktiske innholdet lagret ved hjelp av datatypen Multimedia. For eksempel: RTF eller PDF for et dokument; JPG for et bilde; MP4 for en video; eller WAV for en lydfil. Hvis filen lagres et sted utenfor den elektroniske journalen, kan adressen til filen bli lagret ved hjelp av URI-attributtet i multimediedatatypen. Multimedia-datatypen har mange RM-attributter, for eksempel filstørrelse og URI til en ekstern kilde - se https://specifications.openehr.org/releases/RM/latest/data_types.html#_dv_multimedia_class. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på innhold, description=Beskrivende navn eller tittel på mediafilen., comment=En beskrivelse av innholdet i mediafilen. For eksempel: "Brannsår høyre hånd #1" eller "Kardiologisk videokonsultasjon 2. mai". Bruk avtalt standardisert navnekonvensjon dersom det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=ID, description=Unik identifikator til mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Opprettet dato, description=Dato/klokkeslett, delvis dato eller periode da multimediafilen ble generert eller laget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om personen eller organisasjonen som genererte eller skapte mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Kildeenhet, description=Detaljer om enheten som ble brukt til å generere eller skape mediafilen., comment=For eksempel: kamera som ble brukt til å ta bildet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om mediafilen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om mediafilen som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]