ARCHETYPE Undersøkelse av cervix (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_cervix_v0_1.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_cervix_v0_1.v0
ConceptUndersøkelse av cervix
DescriptionFunn observert under en fysisk undersøkelse av livmorhalsen.
UseDenne arketypen er spesielt designet for å brukes i "Undersøkelsesdetaljer" SLOTet innenfor arketypen OBSERVATION.exam, men kan også brukes innenfor andre OBSERVATION- eller CLUSTER-arketyper, der det er klinisk passende. Arketypen CLUSTER.exclusion_exam kan nøstes innenfor "Undersøkelse ikke utført"-SLOTet for å kunne registrere eksplisitt at undersøkelsen ikke er utført. Brukes for å innlemme fritekstbeskrivelser av kliniske funn innenfor eksisterende eller eldre kliniske systemer i arketypeformat, ved hjelp av dataelementet "Klinisk beskrivelse".
MisuseMå ikke brukes for registrering av data som ikke er relatert til undersøkelse av cervix. Må ikke brukes for opptak av sykehistorie - bruk spesifikke OBSERVATION- og CLUSTER-arketyper, for eksempel OBSERVATION.story og CLUSTER.symptom_sign. Skal ikke brukes til å ta opp frittstående kliniske observasjoner, målinger eller testresultater - bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper til dette, for eksempel OBSERVATION.blood_pressure eller OBSERVATION.imaging_exam.
PurposeFor å registrere en tekstlig beskrivelse og klinisk tolkning av funn ved fysisk undersøkelse av cervix
References
AuthorsForfatternavn: Morten Aas
Organisasjon: Oslo Universitetssykehus
E-post: uxaort@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-05-02
Other Details LanguageForfatternavn: Morten Aas
Organisasjon: Oslo Universitetssykehus
E-post: uxaort@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-05-02
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, uxaort@ous-hf.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8C057BCED70528E8A7AD472F31BEFBD0, build_uid=c2c9c96e-99ac-4cb7-9b5c-2d94879533b5, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID65c8c736-9d60-48a6-bdca-74c24aa9be56
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1439
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn observert under en fysisk undersøkelse av livmorhalsen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo Universitetssykehus, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, uxaort@ous-hf.no

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Bekreftelse på at ingen abnormalitet ble oppdaget under undersøkelsen., comment=Registrering at ingen abnormalitet ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesielle opplysninger om undersøkelsen kan legges i elementet "Klinisk tolkning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av generelle observasjoner under den fysiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk tolkning, description=Enkelt ord, fraser eller en kort beskrivelse som reprsenterer den kliniske mening og signifikans av funn ved fysisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Funn ved undersøkelse, description=Strukturerte detaljer om funn ved fysisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Bekreftelse på at ingen abnormalitet ble oppdaget under undersøkelsen., comment=Registrering at ingen abnormalitet ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesielle opplysninger om undersøkelsen kan legges i elementet "Klinisk tolkning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av generelle observasjoner under den fysiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk tolkning, description=Enkelt ord, fraser eller en kort beskrivelse som reprsenterer den kliniske mening og signifikans av funn ved fysisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Funn ved undersøkelse, description=Strukturerte detaljer om funn ved fysisk undersøkelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]