ARCHETYPE PEVS (openEHR-EHR-OBSERVATION.pews.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pews.v0
ConceptPEVS
DescriptionPediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS), fra engelsk Pediatric Early Warning Score (PEWS).
UseBrukes for å registrere PEVS, en sammensatt skåring basert på fysiologiske observasjoner for å overvåke pediatriske pasienters allmenntilstand og kardiopulmonale funksjon.
MisuseSkal ikke benyttes hos individer som er 16 år eller eldre. Brukes ikke for registrering av hver enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formålet - OBSERVATION.pulse, OBSERVATION.respirations, OBSERVATION.avpu, CLUSTER.ambient_oxygen.
PurposeFor å registrere PEVS, en sammensatt skåring basert på fysiologiske observasjoner for å overvåke pediatriske pasienters allmenntilstand og kardiopulmonale funksjon, og sikre at eventuelle forverringer blir fanget opp tidligst mulig.
ReferencesSolevåg AL, Eggen EH, Døllner H. Pediatrisk tidlig varslingsskår og triage. 2014, Norsk barnelegeforening/Helsebiblioteket [Internet]. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/akutte-prosedyrer/pediatrisk-tidlig-varslingsskar-og-triage
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hallvard Lærum
Organisasjon: Oslo Universitetssykehus HF
E-post: hallar@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-16
Other Details LanguageForfatternavn: Hallvard Lærum
Organisasjon: Oslo Universitetssykehus HF
E-post: hallar@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Solevåg AL, Eggen EH, Døllner H. Pediatrisk tidlig varslingsskår og triage. 2014, Norsk barnelegeforening/Helsebiblioteket [Internet]. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/akutte-prosedyrer/pediatrisk-tidlig-varslingsskar-og-triage, current_contact=Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, hallar@ous-hf.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=096C2D3D9720C0F5EED5E588574B1A5E, build_uid=eac16921-61fc-4bea-82d7-f236ad9495bf, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsvarsling, forverring, triage
Lifecyclein_development
UID6e3af9be-338c-472a-987c-25a4f6e46469
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1402
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS), fra engelsk Pediatric Early Warning Score (PEWS)., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjon, description=Respirasjonsfrekvens, respirasjonsarbeid og behov for ekstra O₂., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal respirasjonsfrekvens OG ingen inndragninger OG normal SpO₂ uten ekstra O₂
1: Respirasjonsfrekvens ≥10 over normal for alderen ELLER Inndragninger ELLER Behov for ekstra O₂
2: Respirasjonsfrekvens ≥20 over normal for alderen ELLER Jugulære inndragninger ELLER >40 % O₂ (CPAP/BiPAP) ELLER ≥5 l/min O₂ (maske)
3: Respirasjonsfrekvens ≥30 over normal for alderen ELLER ≤5 under normal for alderen med inndragninger eller stønning ELLER > 50 % O₂ (CPAP/BIPAP) ELLER ≥ 8l/min O₂ (maske)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sirkulasjon, description=Hudfarge, puls og kapillærfylling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal/upåfallende ELLER Kapillærfylling 1-2 sekunder
1: Blek ELLER Kapillærfylling 3 sekunder
2: Grå/cyanotisk ELLER Takykardi ≥20 over normal puls for alderen ELLER Kapillærfylling 4 sekunder
3: Grå/cyanotisk OG marmorert ELLER Takykardi ≥30 over normal puls for alderen ELLER Bradykardi ≤5 under normal puls for alderen ELLER Kapillærfylling ≥5 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Adferd, description=AVPU omgjort til en ordinal 0-3., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Alert [Våken med normal kontakt/interesse for omgivelsene.]
1: Voice [Slapp/somnolent. Reaksjon ved tiltale/berøring.]
2: Pain [Reaksjon kun ved smertestimuli.]
3: Unresponsive [Ingen reaksjon ved smertestimuli.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=CPAP/inhalasjon?, description=Om pasienten får CPAP/inhalasjon hvert 15. minutt, eller kontinuerlig inhalasjonsmedisin/puritanfukter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten får ikke CPAP/inhalasjon hvert 15. minutt, eller kontinuerlig inhalasjonsmedisin/puritanfukter.]
2: Ja [Pasienten får CPAP/inhalasjon hvert 15. minutt, eller kontinuerlig inhalasjonsmedisin/puritanfukter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Brekninger/oppkast postoperativt?, description=Om pasienten har vedvarende brekninger eller oppkast postoperativt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke vedvarende brekninger eller oppkast postoperativt.]
2: Ja [Pasienten har vedvarende brekninger eller oppkast postoperativt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalscore, description=Total sammenlagt score., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=13

, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjon, description=Respirasjonsfrekvens, respirasjonsarbeid og behov for ekstra O₂., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal respirasjonsfrekvens OG ingen inndragninger OG normal SpO₂ uten ekstra O₂
1: Respirasjonsfrekvens ≥10 over normal for alderen ELLER Inndragninger ELLER Behov for ekstra O₂
2: Respirasjonsfrekvens ≥20 over normal for alderen ELLER Jugulære inndragninger ELLER >40 % O₂ (CPAP/BiPAP) ELLER ≥5 l/min O₂ (maske)
3: Respirasjonsfrekvens ≥30 over normal for alderen ELLER ≤5 under normal for alderen med inndragninger eller stønning ELLER > 50 % O₂ (CPAP/BIPAP) ELLER ≥ 8l/min O₂ (maske)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sirkulasjon, description=Hudfarge, puls og kapillærfylling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal/upåfallende ELLER Kapillærfylling 1-2 sekunder
1: Blek ELLER Kapillærfylling 3 sekunder
2: Grå/cyanotisk ELLER Takykardi ≥20 over normal puls for alderen ELLER Kapillærfylling 4 sekunder
3: Grå/cyanotisk OG marmorert ELLER Takykardi ≥30 over normal puls for alderen ELLER Bradykardi ≤5 under normal puls for alderen ELLER Kapillærfylling ≥5 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Adferd, description=AVPU omgjort til en ordinal 0-3., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Alert [Våken med normal kontakt/interesse for omgivelsene.]
1: Voice [Slapp/somnolent. Reaksjon ved tiltale/berøring.]
2: Pain [Reaksjon kun ved smertestimuli.]
3: Unresponsive [Ingen reaksjon ved smertestimuli.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=CPAP/inhalasjon?, description=Om pasienten får CPAP/inhalasjon hvert 15. minutt, eller kontinuerlig inhalasjonsmedisin/puritanfukter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten får ikke CPAP/inhalasjon hvert 15. minutt, eller kontinuerlig inhalasjonsmedisin/puritanfukter.]
2: Ja [Pasienten får CPAP/inhalasjon hvert 15. minutt, eller kontinuerlig inhalasjonsmedisin/puritanfukter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Brekninger/oppkast postoperativt?, description=Om pasienten har vedvarende brekninger eller oppkast postoperativt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke vedvarende brekninger eller oppkast postoperativt.]
2: Ja [Pasienten har vedvarende brekninger eller oppkast postoperativt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalscore, description=Total sammenlagt score., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=13

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]