ARCHETYPE NEWS (openEHR-EHR-OBSERVATION.news_uk_rcp.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.news_uk_rcp.v1
ConceptNEWS
DescriptionNEWS (National Early Warning Score) er et skåringsverktøy som benyttes for å gi en objektiv vurdering av grad av klinisk forverring hos en pasient. Denne versjonen følger retningslinjer utgitt av the UK Royal College of Physicians.
UseBrukes for å registrere en sammensatt skåring for å støtte vurderingen av klinisk forverring hos pasient over 16 år.
MisuseAnvendes ikke for registrering av hver enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formål - OBSERVATION.blood_pressure, OBSERVATION.pulse, OBSERVATION.respirations, OBSERVATION.body_temperature, OBSERVATION.avpu, CLUSTER.ambient_oxygen og OBSERVATION.indirect_oximetry. Benyttes ikke for barn under 16 år, bruk en egen arketype for dette formålet. Benyttes vanligvis ikke for gravide.
PurposeFor å registrere en sammensatt skåring, basert på kategoriserte fysiologiske målinger og observasjoner for å støtte vurderingen av klinisk forverring hos pasient over 16 år.
ReferencesWilliams B, Alberti G, Ball C, Bell D, Binks R, Durham L, et al. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the Assessment of Acute-Illness Severity in the NHS. London: The Royal College of Physicians, 2012. https://www.rcplondon.ac.uk/file/32/download?token=vfwDKQVS

National Early Warning Score (NEWS). [Internet]. London, UK: Royal College of Physicians; 2015 May. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news. Suggested RCP UI layouts: https://www.rcplondon.ac.uk/file/38/download?token=VCIPyVbz or https://www.rcplondon.ac.uk/file/36/download?token=N11hBvdx.

National Early Warning Score (NEWS). In: eHåndbok - Internettutgave [Internet]. Oslo, Norway: Oslo University Hospital; 2016 February. Available from: http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/Modules/module_136/handbook_view.aspx?documentId=78636.

Modified Early Warning Score (NT RMP), draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. NEHTA. Authored: 07 Feb 2013. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1172_2 (accessed 01 June 2013).
Copyright© Clinical Models UK, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-06-02
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-06-02
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Williams B, Alberti G, Ball C, Bell D, Binks R, Durham L, et al. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the Assessment of Acute-Illness Severity in the NHS. London: The Royal College of Physicians, 2012. https://www.rcplondon.ac.uk/file/32/download?token=vfwDKQVS National Early Warning Score (NEWS). [Internet]. London, UK: Royal College of Physicians; 2015 May. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news. Suggested RCP UI layouts: https://www.rcplondon.ac.uk/file/38/download?token=VCIPyVbz or https://www.rcplondon.ac.uk/file/36/download?token=N11hBvdx. National Early Warning Score (NEWS). In: eHåndbok - Internettutgave [Internet]. Oslo, Norway: Oslo University Hospital; 2016 February. Available from: http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/Modules/module_136/handbook_view.aspx?documentId=78636. Modified Early Warning Score (NT RMP), draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. NEHTA. Authored: 07 Feb 2013. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1172_2 (accessed 01 June 2013)., current_contact=Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., ian@freshehr.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=259DFDFA72B9C25AD6DBE42BEA9E9468, build_uid=9dc95ca0-8dd8-4f42-95a0-451ba2fdd20c, revision=1.1.0}
Keywordsvarsling, triage, NEWS, sats, MEWS, TILT, forverring
Lifecyclepublished
UID735d2760-d58a-4eea-92c6-ef25c667b216
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1391
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=NEWS (National Early Warning Score) er et skåringsverktøy som benyttes for å gi en objektiv vurdering av grad av klinisk forverring hos en pasient. Denne versjonen følger retningslinjer utgitt av the UK Royal College of Physicians., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
Mauricio Botero, Universidad de Caldas, Colombia
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Rui Coutinho, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Vincent McCauley, Medical Software Industry Association, Australia
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Norwegian Review Summary, National ICT Norway, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Lisbeth Sommervoll, Akershus Universitetssykehus, Norway
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Swedish: Jarl Sandberg, Åsa Skagerhult, Tieto Sweden AB, Region Östergötland, jarl.sandberg@tieto.com, asa.skagerhult@regionostergotland.se, Contributors/Reviewers: Sanna Åberg, Andreas Sundström, Erik Sundvall, Niclas Skyttberg, Harriet Haglund, Kirsi Poikela, Anette Larsson
Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina, alandmarch@gmail.com
Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Helse Bergen HF
Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Pasientens respirasjonsfrekvens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 12-20 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 12 til og med 20 pust per min; skåres som 0 poeng.]
1: 9-11 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 9 til og med 11 pust per min; skåres som 1 poeng.]
2: 21-24 [Respirasjonsfrekvensen målt fra og med 21 til og med 24 pust per min; skåres som 2 poeng.]
3: ≤8 eller ≥25 [Respirasjonsfrekvensen målt, mindre enn eller lik 8, eller større enn eller lik 25 pust per min; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oksygenmetning, description=Pasientens oksygenmetning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: ≥96 [Oksygenmetning målt større enn eller lik 96 prosent; skåres som 0 poeng.]
1: 94-95 [Oksygenmetning målt fra og med 94 til og med 95 prosent; skåres som 1 poeng.]
2: 92-93 [Oksygenmetning målt fra og med 92 til og med 93 prosent; skåres som 2 poeng.]
3: ≤91 [Oksygenmetning målt som mindre enn eller lik 91 prosent; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilførsel av oksygen, description=Om pasienten tilføres oksygen for å opprettholde oksygenmetningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten tilføres ikke oksygen; skåres som 0 poeng.]
2: Ja [Pasienten tilføres oksygen; skåres som 2 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppstemperatur, description=Pasientens kroppstemperatur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 36.1-38.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 36,1 til og med 38,0 grader Celsius; skåres til 0 poeng.]
1: 35.1-36.0 eller 38.1-39.0 [Kroppstemperatur målt fra og med 35,1 til og med 36,0 grader Celsius eller fra og med 38,1 til og med 39,0 grader Celsius; skåres til 1 poeng.]
2: ≥39,1 [Kroppstemperatur målt større enn eller lik 39,1 grader Celcius; skåres som 2 poeng.]
3: ≤35 [Kroppstemperatur målt mindre enn eller lik 35,0 grader Celcius; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Pasientens systoliske blodtrykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 111-219 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 111 til og med 219 mmHg; skåres som 0 poeng.]
1: 101-110 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 101 til og med 110 mmHg; skåres som 1 poeng.]
2: 91-100 [Det systoliske blodtrykket målt fra og med 91 til og med 100 mmHg; skåres som 2 poeng.]
3: ≤90 eller ≥220 [Det systoliske blodtrykket målt mindre enn eller lik 90 mmHg eller større enn eller lik 220 mmHg; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hjertefrekvens/puls, description=Pasientens hjertefrekvens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 51-90 [Hjertefrekvensen målt fra og med 51 til og med 90 pulsslag per min; skåres som 0 poeng.]
1: 41-50 eller 91-110 [Hjertefrekvensen målt fra og med 41 til og med 50 pulsslag per min eller fra og med 91 til og med 110 pulsslag per min; skåres som 1 poeng.]
2: 111-130 [Hjertefrekvensen målt fra og med 111 til og med 130 pulsslag per min; skåres som 2 poeng.]
3: ≤40 eller ≥131 [Hjertefrekvensen målt som mindre enn eller lik 40 pulsslag per min eller større enn eller lik 131 pulsslag per min; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bevissthetsgrad, description=Observert kategori for AVPU scoring av pasientens bevissthetstilstand., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: A [Pasienten er helt våken; skåres som 0 poeng.]
3: V, P eller U [V - Reagerer på lyd/ tiltale, P - Reagerer på smerte, U - Reagerer ikke; skåres som 3 poeng.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av skår til hvert enkelt NEWS-parameter., comment=Totalskår vil normalt beregnes automatisk i en applikasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til NEWS-skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=En spesifikt dato/tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0041]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar til og registrering av faktorer som kan ha betydning for skåren., comment=For eksempel om pasienten har KOLS., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0045], code=at0045, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0041], code=at0041, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]