ARCHETYPE S-GAF (openEHR-EHR-OBSERVATION.s_gaf.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.s_gaf.v1
ConceptS-GAF
DescriptionGlobal Assessment of Functioning (GAF) er en numerisk skala fra 0 til 100 som benyttes som en subjektiv rangering av den sosiale, yrkesmessige og psykologiske funksjonsdyktigheten til voksne mennesker. Den opprinnelige GAF-skalaen var en samlet skår for symptomer og funksjonsnivå. I forbindelse med ”minste basis datasett” som Statens Helsetilsyn anbefaler alle psykiatriske institusjoner å bruke fra 1998, har man i Norge innført GAF i en splittet versjon. Dette innebærer at den opprinnelige GAF-skalaen splittes til én skala for symptomer og én for sosialt funksjonsnivå, og at de skåres hver for seg. Splittet GAF forkortes som S-GAF.
UseBrukes for å registrere GAF symptomskår og GAF funksjonsskår i forbindelse med pasientkontakt. Benyttes ved innkomst, under opphold og ved utskrivning.
PurposeGlobal Assessment of Functioning (GAF) er en numerisk skala fra 0 til 100 som benyttes som en subjektiv rangering av den sosiale, yrkesmessige og psykologiske funksjonsdyktigheten til voksne mennesker. I Norge har man siden 1998 etter en utredning fra Statens Helsetilsyn benyttet en splittet GAF (S-GAF) som skiller mellom symptomer og sosial funksjonsevne. S-GAF inngår i rapportering til Norsk Pasientregister (NPR).
ReferencesVeileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern - Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR) - Oktober 2013 (https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/179/Veileder-for-registrering-av-aktivitetsdata-i-psykisk-helsevern-IS-1541.pdf).

GAF - Global Assesment of Functioning - Skåringsveiledning http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/gaf-global-assessment-of-functioning-skaringsveiledning.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Stein Inge Klippen
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: sik@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-22
Other Details LanguageForfatternavn: Stein Inge Klippen
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: sik@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern - Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR) - Oktober 2013 (https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/179/Veileder-for-registrering-av-aktivitetsdata-i-psykisk-helsevern-IS-1541.pdf). GAF - Global Assesment of Functioning - Skåringsveiledning http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/gaf-global-assessment-of-functioning-skaringsveiledning., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E3B36D264AA22B916000FA04CB37BB0F, build_uid=727bf0ae-6a23-4fa2-83b7-7e4197b08824, revision=1.0.1}
Keywordsgaf-f, gaf-s, psykiatri, funksjon, symptom
Lifecyclepublished
UIDeb01bdd9-0f8b-480c-878a-5695d4f15984
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1334
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Global Assessment of Functioning (GAF) er en numerisk skala fra 0 til 100 som benyttes som en subjektiv rangering av den sosiale, yrkesmessige og psykologiske funksjonsdyktigheten til voksne mennesker. Den opprinnelige GAF-skalaen var en samlet skår for symptomer og funksjonsnivå. I forbindelse med ”minste basis datasett” som Statens Helsetilsyn anbefaler alle psykiatriske institusjoner å bruke fra 1998, har man i Norge innført GAF i en splittet versjon. Dette innebærer at den opprinnelige GAF-skalaen splittes til én skala for symptomer og én for sosialt funksjonsnivå, og at de skåres hver for seg. Splittet GAF forkortes som S-GAF., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Nasrin Amele Jamedari, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Stein Inge Klippen (opprinnelig opprettet av)
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Lars Morgan Karlsen
Bengt Nilssen, Sykehuset Innlandet HFq, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Anne-Berit Norman Paulsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Ingrid Skard, DIPS ASA, Norway
Helene Trønnes, Betanien, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=GAF symptomskår, description=GAF-S skår for individets psykiske symptombelastning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=GAF funksjonsskår, description=GAF-F skår for individets sosiale, skole og yrkesmessige fungering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=GAF symptomskår, description=GAF-S skår for individets psykiske symptombelastning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=GAF funksjonsskår, description=GAF-F skår for individets sosiale, skole og yrkesmessige fungering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]