ARCHETYPE *Genetic assessment(en) (openEHR-EHR-EVALUATION.genetic_assessment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.genetic_assessment.v0
Concept*Genetic assessment(en)
Description*A genetic assessment of a certain clinical problem, performed on a selection of genetic variants.(en)
UseBrukes på et utvalg genetiske varianter som hentes inn ad hoc av brukeren. Tolkningen er en sammenstilling av flere genetiske funn.
MisuseSkal ikke brukes til å dokumentere genetiske varianter, eller kromosomale avvik.
PurposeÅ dokumentere en klinisk vurdering av et utvalg genetiske varianter ut fra en gitt problemstilling.
ReferencesGinsbury G & Huntington FW: Essentials of genomic and personalized medicine. Academic press 2010 ISBN 978-0-12-374934-5
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Hallvard Lærum
Organisasjon: Oslo Universitetssykehus HF
E-post: hallaeru@online.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-04-06
Other Details LanguageForfatternavn: Hallvard Lærum
Organisasjon: Oslo Universitetssykehus HF
E-post: hallaeru@online.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-04-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Ginsbury G & Huntington FW: Essentials of genomic and personalized medicine. Academic press 2010 ISBN 978-0-12-374934-5, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B114A2E98C9D0A02B7E02C6EA17DD13B, build_uid=6ef93378-20ef-4fbb-8088-92a7396a3dac, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsgenetisk veiledning, genetikk, genetisk vurdering, mutasjon
Lifecyclein_development
UIDeb73abc0-3c1b-4895-a2c3-65d3e040c7df
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1324
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=*A genetic assessment of a certain clinical problem, performed on a selection of genetic variants.(en), archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Retterstøl, MD PhD, Dpt. of medical genetics, Oslo University Hospital HF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Hallvard Lærum, Oslo University Hospital HF, hallaeru@online.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Clinical problem(en), description=*The clinical problem, suspicion or physiological mechanism being assessed.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Assessment type(en), description=*General type of assessment, e.g. genetic counselling, risk of disease, prognosis of established disease, pharmacogenomic advice.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=*Genetic variants(en), description=*The genetic variants considered in this assessment.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.genetic_variant.v0 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Assessment(en), description=*Description of the various genetic variants' relevance and interpretation for the clinical problem.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Conclusion(en), description=*The conclusion of the assessment, e.g. whether or not the clinical problem has a probable genetic cause.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Recommendation(en), description=*Actions or precautions that should be taken, based on this assessment.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Clinical problem(en), description=*The clinical problem, suspicion or physiological mechanism being assessed.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Assessment type(en), description=*General type of assessment, e.g. genetic counselling, risk of disease, prognosis of established disease, pharmacogenomic advice.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=*Genetic variants(en), description=*The genetic variants considered in this assessment.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.genetic_variant.v0 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Assessment(en), description=*Description of the various genetic variants' relevance and interpretation for the clinical problem.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Conclusion(en), description=*The conclusion of the assessment, e.g. whether or not the clinical problem has a probable genetic cause.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=*Recommendation(en), description=*Actions or precautions that should be taken, based on this assessment.(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]