ARCHETYPE CGAS (openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v1
ConceptCGAS
DescriptionChildren's Global Assessment Scale (CGAS) for å skåre et barns dårligste, generelle funksjonsnivå for en angitt tidsperiode.
UseBrukes for å finne personens dårligste, generelle funksjonsnivå for den angitte tidsperioden ved å velge laveste nivå som beskriver hans eller hennes funksjon på et hypotetisk kontinuum av helse /sykdom. Bruk mellomliggende tall når det passer (for eksempel 35, 58, 62). Det er den faktiske funksjonsevne som skal skåres, uten hensyn til behandling eller prognose. Skåringen benyttes på personer over 4 år. Ulike kilder har ulik øvre begrensing på alder for bruk av skåringen. I Norge benyttes skåringen på personer mellom 4 og 18 år.
MisuseBrukes ikke til personer under 4 år.
PurposeFor å finne personens dårligste, generelle funksjonsnivå for en angitt tidsperiode. Funksjonsnivået uttrykkes ved en skår.
ReferencesShaffer, D, M. Gould, J. Brasic, P. Ambrosini, P. Fisher, H. Bird, S. Aluwahlia: “A Children's Global Assessment Scale (CGAS)”. Psychopharmacology Bulletin 1985, 21,747-48. https://www.researchgate.net/profile/James_Brasic/publication/16557623_Children%27s_global_assessment_scale_%28CGAS%29/links/55b7e04e08aec0e5f43934b5.pdf

Vandvik, I H. Akse 6 – CGAS (Children’s Global Assessment Scale) - Norsk oversettelse. [Internet]. The Norwegian Directorate of eHealth; 2007. Available from: https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/retningslinjer-for-multiaksial-klass-bup.pdf [Accessed 2016-09-16].

Hanssen-Bauer, K. (2008). "Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge". Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helse Sør-Øst. https://helsedirektoratet.no/Documents/Medisinske%20koder%20og%20kodeverk/BUP/bup-klass.pdf.
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand / Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no / silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-15
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand / Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF
E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no / silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2016-02-15
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT HF, references=Shaffer, D, M. Gould, J. Brasic, P. Ambrosini, P. Fisher, H. Bird, S. Aluwahlia: “A Children's Global Assessment Scale (CGAS)”. Psychopharmacology Bulletin 1985, 21,747-48. https://www.researchgate.net/profile/James_Brasic/publication/16557623_Children%27s_global_assessment_scale_%28CGAS%29/links/55b7e04e08aec0e5f43934b5.pdf Vandvik, I H. Akse 6 – CGAS (Children’s Global Assessment Scale) - Norsk oversettelse. [Internet]. The Norwegian Directorate of eHealth; 2007. Available from: https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/retningslinjer-for-multiaksial-klass-bup.pdf [Accessed 2016-09-16]. Hanssen-Bauer, K. (2008). "Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge". Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helse Sør-Øst. https://helsedirektoratet.no/Documents/Medisinske%20koder%20og%20kodeverk/BUP/bup-klass.pdf., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT HF, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4DFA4DB769CB2B1AEA8F81DE7124B308, build_uid=72aa6b0f-4daa-454d-b44d-5e2cb3a4bbeb, revision=1.0.0}
KeywordsCGAS, funksjonsnivå, akse 6
Lifecyclepublished
UIDdb33fda4-2f01-402c-ba1c-32ecbe732ad8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1289
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::450740006 | Children's global assessment scale], archetypeConceptDescription=Children's Global Assessment Scale (CGAS) for å skåre et barns dårligste, generelle funksjonsnivå for en angitt tidsperiode., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Sigrund Drivenes, Helse-Fonna/BUP Haugesund, Norway
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Cecilie Graver, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Jan-Gunnar Hesthammer, Helse Bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Bengt Nilssen, Sykehuset Innlandet HFq, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Phuong Pedersen, DIPS, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Georg Reinhardt, Helse Fonna, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Helene Trønnes, Betanien, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Skår, description=Personens dårligste, generelle funksjonsnivå for den angitte tidsperioden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1; max: <=100

    , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til CGAS-skåringen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=For eksempel: "Barnet er under 4 år gammelt" eller "Ikke nok informasjon til gjengelig for å utføre skåringen". Koding av "Kommentar" med et kodeverk kan gjøres der det er hensiktsmessig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]