ARCHETYPE Familieprevalens (openEHR-EHR-CLUSTER.family_prevalence.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.family_prevalence.v0
ConceptFamilieprevalens
DescriptionOppsummerende informasjon om forekomsten av en bestemt risikofaktor, problem eller diagnose hos alle familiemedlemmer.
UseDenne arketypen er spesielt utviklet for "Detaljer"-utvidelsen i arketypen EVALUATION.health_risk for å støtte vurdering av den aktuelle risikofaktoren hos individet, og "Familieforekomst"-utvidelsen i arketypen EVALUATION.family_history. Den kan også brukes i "Spesifikke detaljer"-utvidelsen i arketypen EVALUATION.problem_diagnosis, eller andre EVALLUATION eller CLUSTER-arketyper, der det egner seg klinisk.
MisuseMå ikke brukes til å registrere informasjon om faktiske problemer eller diagnoser hos individets familiemedlemmer - bruk heller arketype EVALUATION.family_history til dette.
PurposeÅ registrere informasjon om prevalensen av en bestemt risikofaktor, problem eller diagnose i beslektede eller ikke-beslektede familiemedlemmer.
ReferencesDerived from: Family prevalence, Published Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-01-11]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1975
Risk of condition based on family history, rejected archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. openEHR Foundation. Authored: 2006 04 23. Available at: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.125 (last accessed 2015 03 05).
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-05
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-05
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from: Family prevalence, Published Archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-01-11]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1975 Risk of condition based on family history, rejected archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. openEHR Foundation. Authored: 2006 04 23. Available at: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.125 (last accessed 2015 03 05)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D233C9105A6BDB5D5C408C6EAB7C6D8A, build_uid=1de069d5-31de-4cf2-85c5-1ac7afaba8d4, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfamilieanamnese, prevalens, affisert, genetisk, risikofaktor
Lifecyclein_development
UIDc3a97cb0-458e-4c2f-b0b1-f1a69f791a9f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1271
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Oppsummerende informasjon om forekomsten av en bestemt risikofaktor, problem eller diagnose hos alle familiemedlemmer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, National ICT Norway, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Hallvard Lærum, Oslo University Hospital, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Hallvard Laerum, Oslo Universitetssykehus HF, hallaeru@online.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av forekomsten i familien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Genetisk predisposisjon?, description=Har den identifiserte risikofaktoren, problemet eller diagnosen en genetisk årsak?, comment=Valgfritt å registrere som "Sann" hvis det finnes en bekreftet genetisk predisposisjon. I mange tilfeller kan man resonnere seg til dette ut fra risikofaktoren, problemet eller diagnosen, og trenger ikke ble registrert eksplisitt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type arvelighet, description=Hvordan den identifiserte risikofaktoren, problemet eller diagnosen arves i familien., comment=For eksempel: autosomal dominant, autosmal recessiv, X-bundet dominant, X-bundet recessiv, condominant eller mitokondriell, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Affiserte familiemedlemmer, description=Detaljer om antall familiemedlemmer som er affisert, comment=Dette interne clusteret blir repetert for hvert slektskap, familielinje eller kjønn eller kombinasjonen av alle tre. For eksempel vil clusteret bli repetert for hver førstegradsslektninger (uten å nevne kjønn), mannlige førstegradsslektninger fra morrsiden, mannlige førstegradsslektninger eller kvinnelige førstegradsslektninger; eller alle menn, alle kvinner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Slektskap, description=Graden av slektskap mellom individet og et utvalg familiemedlemmer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Førstgradsslektninger [Deler 50% av genene med individet - for eksempel forelder, søsken eller barn.]
 • Andregradsslektninger [Deler 25% av genene med individet - for eksempel besteforelder, tante, onkel, niese, nevø, barnebarn eller halvsøsken.]
 • Tredjegradsslektninger [Deler 12,5% av genene med individet - for eksempel oldeforelder, grandtante, grandonkel, fetter, kusine, barn av nieser og nevøer og barnebarns barn (oldebarn).]
 • Genetisk familie [Alle familiemedlemmer som er genetisk beslektet.]
 • Ikke-genetisk familie [Alle familiemedlemmer som ikke er genetisk beslektet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=2, text=Familieside, description=Identifisering av morsside eller farsside i slektskapet., comment=Brukes bare for genetisk beslektede familiemedlemmer, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Morssiden [Er beslektet gjennom individets mor]
 • Farssiden [Er beslektet gjennom individets far.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk kjønn, description=Familiemedlemmenes biologiske kjønn, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mann [Familiemedlem som er biologisk mann.]
 • Kvinne [Familiemedlem som er biologisk kvinne.]
 • Ubestemt/Intersex/Uspesifisert [Familiemedlemmer som enten har kjønnskarakteristika fra begge kjønn, eller mangler kjønnskarakteristika regnet som nødvendig for å bli definert som mann eller kvinne.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall affisert, description=Antall familiemedlemmer som er kjent affisert av tilstanden., comment=Dette er antall familiemedlemmer som er rammet OG som passer det valgte slektskapet, familieside eller kjønn. I praksis er dette telleren for å regne ut andel affiserte familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall familiemedlemmer i gruppen, description=Antall familiemedlemmer som passer i dette utvalget., comment=Dette er antall familiemedlemmer som potensielt kan ha blitt rammet OG som også passer det valgte slektskapet, familieside og kjønn. I praksis er dette nevneren for å regne ut andel affiserte familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av forekomsten i familien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Genetisk predisposisjon?, description=Har den identifiserte risikofaktoren, problemet eller diagnosen en genetisk årsak?, comment=Valgfritt å registrere som "Sann" hvis det finnes en bekreftet genetisk predisposisjon. I mange tilfeller kan man resonnere seg til dette ut fra risikofaktoren, problemet eller diagnosen, og trenger ikke ble registrert eksplisitt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type arvelighet, description=Hvordan den identifiserte risikofaktoren, problemet eller diagnosen arves i familien., comment=For eksempel: autosomal dominant, autosmal recessiv, X-bundet dominant, X-bundet recessiv, condominant eller mitokondriell, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Affiserte familiemedlemmer, description=Detaljer om antall familiemedlemmer som er affisert, comment=Dette interne clusteret blir repetert for hvert slektskap, familielinje eller kjønn eller kombinasjonen av alle tre. For eksempel vil clusteret bli repetert for hver førstegradsslektninger (uten å nevne kjønn), mannlige førstegradsslektninger fra morrsiden, mannlige førstegradsslektninger eller kvinnelige førstegradsslektninger; eller alle menn, alle kvinner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Slektskap, description=Graden av slektskap mellom individet og et utvalg familiemedlemmer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Førstgradsslektninger [Deler 50% av genene med individet - for eksempel forelder, søsken eller barn.]
 • Andregradsslektninger [Deler 25% av genene med individet - for eksempel besteforelder, tante, onkel, niese, nevø, barnebarn eller halvsøsken.]
 • Tredjegradsslektninger [Deler 12,5% av genene med individet - for eksempel oldeforelder, grandtante, grandonkel, fetter, kusine, barn av nieser og nevøer og barnebarns barn (oldebarn).]
 • Genetisk familie [Alle familiemedlemmer som er genetisk beslektet.]
 • Ikke-genetisk familie [Alle familiemedlemmer som ikke er genetisk beslektet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=2, text=Familieside, description=Identifisering av morsside eller farsside i slektskapet., comment=Brukes bare for genetisk beslektede familiemedlemmer, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Morssiden [Er beslektet gjennom individets mor]
 • Farssiden [Er beslektet gjennom individets far.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Biologisk kjønn, description=Familiemedlemmenes biologiske kjønn, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Mann [Familiemedlem som er biologisk mann.]
 • Kvinne [Familiemedlem som er biologisk kvinne.]
 • Ubestemt/Intersex/Uspesifisert [Familiemedlemmer som enten har kjønnskarakteristika fra begge kjønn, eller mangler kjønnskarakteristika regnet som nødvendig for å bli definert som mann eller kvinne.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall affisert, description=Antall familiemedlemmer som er kjent affisert av tilstanden., comment=Dette er antall familiemedlemmer som er rammet OG som passer det valgte slektskapet, familieside eller kjønn. I praksis er dette telleren for å regne ut andel affiserte familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall familiemedlemmer i gruppen, description=Antall familiemedlemmer som passer i dette utvalget., comment=Dette er antall familiemedlemmer som potensielt kan ha blitt rammet OG som også passer det valgte slektskapet, familieside og kjønn. I praksis er dette nevneren for å regne ut andel affiserte familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]