ARCHETYPE Forløp (openEHR-EHR-INSTRUCTION.trajectory.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-INSTRUCTION.trajectory.v0
ConceptForløp
DescriptionBasisinstruksjon for å starte et klinisk forløp
UseBenytt denne når pasienten skal inn i et spesifikt forløp. Med forløp menes her behandlingslinje, behandlingsprotokoll, etc. *This Instruction should be used to initiate plans that should facilitate a specific pathway for the patient. The purpose of the Instruction is to give enough information for the healthcare provider to follow up the treament as a trajectory.(en)
PurposeBrukes for å initiere et spesifikt klinisk forløp for pasienten.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=, current_contact=Bjørn Næss, DIPS ASA, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=BB601DB45CE4217711D73F08F6AA48B7, build_uid=a70401d0-adc8-4e42-b50d-32eac9390a2a, revision=0.0.1-alpha}
Keywordspasientforløp, pakkeforløp
Lifecyclein_development
UIDcfde4ee6-a4de-41ef-8dd5-8574b06b1728
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1252
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Basisinstruksjon for å starte et klinisk forløp, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Bjørn Næss, DIPS ASA , bna@dips.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={other_participations=[], ism_transition=[], relationships=[], target=[], content=[], items=[], source=[], data=[], activities=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=1, text=Nåværende aktivitet, description=Nåværende aktivitet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=Action Arketype-ID:
  openEHR-EHR-ACTION.trajectory_follow_up.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forløp, description=Angir hvilket forløp som igangsettes, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Spesifikt forløp, description=Angir et mer spesifikt forløp. F.eks. kan forløp "tykk-/endetarmskreft" gjøes mer spesifikk gjennom behandlingslinjen Ca. Recti, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato/tid for start, description=Definerer når dette forløpet faktisk startet - siden noen forløp har startet før bestilling registreres, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Nærmere beskrivelse av og om forløpet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstern start, description=Benyttes for å markere om forløpet startet utenfor nåværende helsetjenestetilbyder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/activities[at0001]/description[at0002]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer, description=Benytt CLUSTER for å gi strukturerte detaljer om forløpet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], contacts=[], context=[], identities=[], description=[], details=[], events=[], credentials=[], provider=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ansvarlig, description=Lokal ID for helsetjenestetilbyder som startet forløpet. Ofte vil dette være samme organisasjon som registrerer bestillingen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om ansvarlig, description=Strukturerte detaljer om helsetjenestetilbyderen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å registrere lokalt innhold om bestillingen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={activities=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/activities[at0001], code=at0001, itemType=ACTIVITY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTIVITY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ansvarlig, description=Lokal ID for helsetjenestetilbyder som startet forløpet. Ofte vil dette være samme organisasjon som registrerer bestillingen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om ansvarlig, description=Strukturerte detaljer om helsetjenestetilbyderen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å registrere lokalt innhold om bestillingen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]