ARCHETYPE Oppfølging av forløp (openEHR-EHR-ACTION.trajectory_follow_up.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.trajectory_follow_up.v0
ConceptOppfølging av forløp
DescriptionRegistrer hendelser i et pasienforløp.
UseBenyttes for å registrere hendelser i et gitt pasientforløp
PurposeStrukturerer hendelsesregistrering i et pasientforløp.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=71C664D87C6CF897CC4738F45DBDA7B2, build_uid=e55db78e-da41-47b7-89cb-3acfefe5588b, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsforløp, behandlingslinje, behandlingsplan, protokoll, pasientforløp, pakkeforløp
Lifecyclein_development
UIDe57ba761-c310-4bd3-b771-2b04f7136045
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1251
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Registrer hendelser i et pasienforløp., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Bjørn Næss, DIPS ASA , bna@dips.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hendelse, description=Hendelsen som skjedde. Benytt gjerne en terminology for å klassifisere hendelsene. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Utvidet beskrivelse av hendelsen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ekstern hendelse?, description=Markerer at hendelse skjedde utenfor aktuell helsetilbyder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer, description=Detaljer om nåværende oppgaven, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ansvarlig, description=Lokal identifikator av den som var ansvarlig for denne hendelsen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om ansvarlig, description=Detaljer om helsetjenestetilbyder eller organisasjon som utførte hendelsen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_526_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Initier forløp, description=Forløpet ble initiert (igangsatt), men er ikke i en aktiv fase., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0017]_527_at0017, code=at0017, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Utsett, description=Forløpet ble utsatt. Bruk beskrivelse for å angi hvorfor. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_528_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Kanseller, description=Det initierte forløpet ble aldri igangsatt. Benytt hendelse og beskrivelse for å angi årsak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_529_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Sett opp første fremmøte, description=Benyttes for å angi tidsfastsettelse av første fremmøte i forløpet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_245_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Aktiv hendelse, description=Benyttes for å registrere alle aktive hendelser i et forløp. Benytte hendelse med kode og beskrivelse for å spesifisere nærmere om hendelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_530_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Sett på vent, description=Forløpet settes på vent. Benytt hendelse og beskrivelse for angi årsak. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_531_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Avbryt, description=Forløpet ble avbrutt (og ikke ferdigsstilt), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_532_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Ferdig, description=Dokumenterer at forløpet er ferdig. Alle handlinger i forløpet er utført og det forventes ikke nye hendelser. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0009], code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ansvarlig, description=Lokal identifikator av den som var ansvarlig for denne hendelsen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om ansvarlig, description=Detaljer om helsetjenestetilbyder eller organisasjon som utførte hendelsen. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]