ARCHETYPE Risiko for trykksår Pasientsikkerhetsprogrammet (openEHR-EHR-OBSERVATION.decubitus_risk_npsp.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.decubitus_risk_npsp.v1
ConceptRisiko for trykksår Pasientsikkerhetsprogrammet
DescriptionTre spørsmål for å vurdere alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus, og ved første møte med pasienter i sykehjem. Gjengitt fra Tiltak 1 i Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde "Forebygging av trykksår".
UseBrukes for å vurdere alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem. Alle nyinnlagte pasienter vurderes for trykksårrisiko innen 4 timer.
PurposeFor å vurdere alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem.
ReferencesPasientssikkerhetsprogrammets tiltakspakke for forebygging av trykksår [Internet]. [cited 17.11.15] Available from: <http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/_attachment/3304?_ts=14e26104012>.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-17
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Pasientssikkerhetsprogrammets tiltakspakke for forebygging av trykksår [Internet]. [cited 17.11.15] Available from: ., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=3BB79FB9BEB7AF47B86D0B18A2D062FC, build_uid=f5f5edbd-312f-4246-9fcc-5628f1b7026c, revision=1.0.0}
Keywordstrykk, sår, vurdering
Lifecyclepublished
UID293d4128-3595-4955-bc67-9835f501b224
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1230
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Tre spørsmål for å vurdere alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus, og ved første møte med pasienter i sykehjem. Gjengitt fra Tiltak 1 i Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområde "Forebygging av trykksår"., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Knut Nesheim, Helse Bergen, Norway
Mona Oppedal, Helse Bergen, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trykksår, description=Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytting?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten har trykksår ved innleggelse/overflytting.]
 • Nei [Pasienten har ikke trykksår ved innleggelse/overflytting.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stillingsendring, description=Har pasienten behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten har behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol.]
 • Nei [Pasienten har ikke behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Risiko for trykksår, description=Vurderer du det som sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Det er sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen.]
 • Nei [Det er ikke sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Tekstlig beskrivelse av vurderingen som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Trykksår, description=Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytting?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten har trykksår ved innleggelse/overflytting.]
 • Nei [Pasienten har ikke trykksår ved innleggelse/overflytting.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stillingsendring, description=Har pasienten behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Pasienten har behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol.]
 • Nei [Pasienten har ikke behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Risiko for trykksår, description=Vurderer du det som sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Det er sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen.]
 • Nei [Det er ikke sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Tekstlig beskrivelse av vurderingen som ikke er dekket av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]