ARCHETYPE Vaksineringssammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.immunisation_summary_ous.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.immunisation_summary_ous.v0
ConceptVaksineringssammendrag
DescriptionKopi av arketype fra CKM fordi den tas i bruk av OUS før godkjent versjon foreligger. Sammendrag av utsagn om den nåværende vaksineringsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens.
UseBruk for å registrere utsagn om den nåværende immuniseringsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens.
PurposeBrukes for å registrere utsagn om gjeldende immuniseringsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-11-23
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-11-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=14DF83DC7DA84D1B371A2330C2044F70, build_uid=d6d2efdc-3657-48f9-9cc3-a12bacfde6ab, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsimmunisering, vaksinasjon, vaksine, smittsom, sykdom, barnesykdom
Lifecyclein_development
UID0f4e1da3-4717-417a-a64c-a02dc35216db
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1217
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Kopi av arketype fra CKM fordi den tas i bruk av OUS før godkjent versjon foreligger. Sammendrag av utsagn om den nåværende vaksineringsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Merrilyn Curtis, AnalyzeIT, Australia
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, varntzen@ous-hf.no, RN, Enterprise Architect

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet vaksinasjonsstatus, description=Utsagn om status for alle vaksiner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ingen vaksinasjoner anbefalt [Det har ikke blitt identifisert noen vaksiner som trengs å bli gitt.]
  • Vaksinasjoner nødvendig [Det har blitt identifisert vaksinasjoner som trengs å bli gitt.]
  • Alle vaksinasjoner avslått [Individet, eller dets omsorgsperson, har motsatt seg å få alle vaksiner.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av vaksinasjonsstatus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Spesifikk vaksine, description=Detaljer om vaksinasjonsstatus for en spesifikk, angitt vaksine., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Infeksjonssykdom eller agens, description=Identifikasjon av en infeksjonssykdom eller agens., comment=Det kan være flere sykdommer eller agenser som blir vaksinert samtidig - for eksempel: Difteri, stivkrampe og kikhoste, eller MMR (Meslinger, kusma, røde hunder)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vaksinasjonsstatus, description=Vaksinasjonsstatusen for en spesifikk infeksjonssykdom eller agens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Vaksine ikke nødvendig - ferdig vaksinert [Det er ikke nødvendig å vaksinere fordi pasienten er ferdig vaksinert.]
  • Vaksinasjon nødvendig [Det er nødvendig å vaksinere.]
  • Vaksinasjon ikke indisert [Det er ingen indikasjon for vaksinasjon.]
  • Vaksinasjon avvist [Individet eller dets omsorgsperson har motsatt seg å få vaksinasjon for denne infeksjonssykdommen eller agensen.]
  • Immun [Ikke nødvendig å vaksinere pga gjennomgått infeksjon]
  • Ukjent [Ukjent]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status på primærvaksinasjon, description=Status på primærvaksinasjon, dvs første immuniseringsforløp. Dette kan gjelde en serie der en trenger flere injeksjoner før individet er fullimmunisert, eller en enkelt dose i de tilfeller full immunisering oppnås ved en enkelt injeksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ikke påbegynt [Primærvaksinasjon er ennå ikke startet.]
  • Ufullstendig [Primærvaksinasjonen er eller ble ikke fullført.]
  • Fullført [Primærvaksinasjonen er fullført.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent om primærvaksinasjonen ble fullført eller ikke.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato primærvaksinasjonen ble fullført, description=Dato, eller deler av tidspunkt - som årstall, da primærvaksinasjonen ble fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato for siste påfyllingsvaksine, description=Dato, eller deler av tidspunkt - som årstall, da siste påfyllingsvaksine (booster, revaksinering) ble gitt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Neste dose, description=Dato når neste vaksinasjonsdose skal gis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Fritekstlig tilleggsinformasjon om en spesifikk vaksine som ikke er fanget opp i strukturerte felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt neste gjennomgang, description=Tidspunkt når en gjennomgang av immuniseringsstatusen skal gjøres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Tidspunkt når immuniseringsstatusen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt neste gjennomgang, description=Tidspunkt når en gjennomgang av immuniseringsstatusen skal gjøres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Tidspunkt når immuniseringsstatusen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]