ARCHETYPE Seksuell kontakt (openEHR-EHR-CLUSTER.sexual_contact_OUS.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.sexual_contact_OUS.v0
ConceptSeksuell kontakt
DescriptionDetaljerte opplysninger om individets seksuelle kontakttyper og bruk av smittebarriere.
UseBenyttes for å registrere et individs praksis knyttet til hvilke kroppsdeler som er i kontakt med partners kroppsdeler i seksuell hensikt og bruk av beskyttelse, med den hensikt å kunne utlede noe om riskiko for seksuelt overførbare infeksjoner. Denne arketypen er ikke godkkjent, og skal i første omgang kun benyttes for Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus. Den er ikke stabil, og kan omarbeides betydelig etter hvert som man får erfaring med bruken.
MisuseSkal foreløpig bare benyttes ved Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus.
PurposeBrukes for å registrere opplysninger om individets seksuelle kontakttyper, bruk av smittebarriere og om individets slimhinner kan ha vært eksponert for sæd.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-10
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=8489B570D86FD5B41B05FA41073AF1A3, build_uid=aaa24dd4-b2c5-41e7-9f37-4234f8a3ae0a, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDa19e7451-5366-4ba7-a04a-3430897d1900
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1210
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljerte opplysninger om individets seksuelle kontakttyper og bruk av smittebarriere., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål:

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kontakttype, description=Type seksuell kontakt individet har hatt med partner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kontakttype for pasienten, description=Hvilken kroppsdel ved individet som har vært brukt i seksuell aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Anus [Individets anus.]
  • Munn [Individets munn.]
  • Penis [Individets penis.]
  • Hånd/Finger [Individets hånd eller finger.]
  • Vagina [Individets vagina.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kontakttype for partner, description=Hvilken kroppsdel ved seksuell partner som har vært brukt i seksuell aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Anus [Partners anus.]
  • Munn [Partners munn.]
  • Penis [Partners penis.]
  • Hånd/Finger [Partners hånd eller finger.]
  • Vagina [Partners vagina.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Barrieretype, description=Type smittebarriere som kan ha vært brukt i seksuell aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Kondom [Kondom.]
  • Slikkelapp [Lapp som består av et tynt lag av gummi eller lateks som kan plasseres over partners kjønnsorgan eller anus ved oralsex.]
  • Femidom [Femidom.]
  • Hanske [Lateks eller gummihanske.]
  • Annen [Annen barriere.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hvis annen, spesifiser, description=Beskrivelse av barriere som ikke er nevnt i verdisett for "Barrieretype"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Barrierebruk, description=Markering av bruksmønster av barriere for hver seksuell kontakttype for hver partner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Aldri [Aldri.]
  • Av og til [Av og til.]
  • Ofte [Ofte.]
  • Alltid [Alltid.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Slimhinne eksponert for sæd, description=Angivelse av om individets slimhinner kan ha vært eksponert for sæd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Positivt svar.]
  • Nei [Negativt svar.]
  • Usikker [Usikkert svar.]
  , extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kontakttype, description=Type seksuell kontakt individet har hatt med partner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kontakttype for pasienten, description=Hvilken kroppsdel ved individet som har vært brukt i seksuell aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Anus [Individets anus.]
  • Munn [Individets munn.]
  • Penis [Individets penis.]
  • Hånd/Finger [Individets hånd eller finger.]
  • Vagina [Individets vagina.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kontakttype for partner, description=Hvilken kroppsdel ved seksuell partner som har vært brukt i seksuell aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Anus [Partners anus.]
  • Munn [Partners munn.]
  • Penis [Partners penis.]
  • Hånd/Finger [Partners hånd eller finger.]
  • Vagina [Partners vagina.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Barrieretype, description=Type smittebarriere som kan ha vært brukt i seksuell aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Kondom [Kondom.]
  • Slikkelapp [Lapp som består av et tynt lag av gummi eller lateks som kan plasseres over partners kjønnsorgan eller anus ved oralsex.]
  • Femidom [Femidom.]
  • Hanske [Lateks eller gummihanske.]
  • Annen [Annen barriere.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hvis annen, spesifiser, description=Beskrivelse av barriere som ikke er nevnt i verdisett for "Barrieretype"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Barrierebruk, description=Markering av bruksmønster av barriere for hver seksuell kontakttype for hver partner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Aldri [Aldri.]
  • Av og til [Av og til.]
  • Ofte [Ofte.]
  • Alltid [Alltid.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Slimhinne eksponert for sæd, description=Angivelse av om individets slimhinner kan ha vært eksponert for sæd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Positivt svar.]
  • Nei [Negativt svar.]
  • Usikker [Usikkert svar.]
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]