ARCHETYPE Brudd (openEHR-EHR-CLUSTER.fracture.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.fracture.v0
ConceptBrudd
Descriptionunknown
UseTillater registrering av en tilstand med skade på kontinuitet av knokkel. Hos voksne er brudd definert til å være gjennomgående bruddlinje gjennom knokkelen. Hos barn er brudd definert til å ikke nødvendigvis være gjennomgående. Det kan være bøyningsbrudd, greenstick brudd, torus/buckle brudd.
MisuseHos voksne er ikke gjennomgående brudd i en knokkel ikke brudd, ofte kalt fissur.
PurposeÅ beskrive en skade på en knokkel med eller uten avbrudd av knokkelen.
Referenceshttps://en.wikipedia.org/wiki/Bone_fracture
https://no.wikipedia.org/wiki/Beinbrudd
Copyright© *© Nasjonal IKT HF(nb), Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Terje Meling og Knut Harboe
Organisasjon: Stavanger Universitetssjukehus
E-post: terje.meling@sus.no, knut.harboe@sus.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-09-25
Other Details LanguageForfatternavn: Terje Meling og Knut Harboe
Organisasjon: Stavanger Universitetssjukehus
E-post: terje.meling@sus.no, knut.harboe@sus.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-09-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=https://en.wikipedia.org/wiki/Bone_fracture https://no.wikipedia.org/wiki/Beinbrudd, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=968BE23698D9CE7DEC936B4123B47911, build_uid=012b25ee-e6d6-4cac-a151-b9de81e763b3, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsBrudd, Fraktur, Bøyningsfraktur, Fracture, Bucklefracture, Buckle fraktur, Greenstick brudd, Green stick fracture, Tilstand
Lifecyclein_development
UIDb5589fec-4785-4c9f-88e4-139792599b4d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1195
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Terje Meling
Knut Harboe
Lars Fosse
Ane Djuv
Aksel Paulsen, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Bruddklassifisering, description=Kan være AO klassifisering, Neers klassifisering osv, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ELEMENT, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Åpent brudd, description=Åpen/Lukket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Klassifisering av åpent brudd, description=Som regel Gustilo Anderson, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ELEMENT, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk inndeling, description=Bøyningsbrudd, greenstick brudd, bucklebrudd, komplett brudd, epifysiolyse brudd, apofysiolyse, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Bruddklassifisering, description=Kan være AO klassifisering, Neers klassifisering osv, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ELEMENT, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Åpent brudd, description=Åpen/Lukket, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Klassifisering av åpent brudd, description=Som regel Gustilo Anderson, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ELEMENT, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk inndeling, description=Bøyningsbrudd, greenstick brudd, bucklebrudd, komplett brudd, epifysiolyse brudd, apofysiolyse, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]