ARCHETYPE Gustilo Anderson (openEHR-EHR-CLUSTER.gustilo_anderson.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.gustilo_anderson.v0
ConceptGustilo Anderson
DescriptionRevidert utgave av den originale Gustilo-Anderson klassifiseringen som ble introdusert i 1976
UseBeskrive brudd med hudåpning
MisuseKan ikke brukes på lukkede brudd uten hudåpning.
PurposeÅpne brudd beskrives etter alvorlighetsgrad, og mengden av energi som knokkelen har blitt utsatt for
References1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gustilo_open_fracture_classification
2. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses.
Gustilo RB, Anderson JT. J Bone Joint Surg Am. 1976 Jun;58(4):453-8.
3. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures.
Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. J Trauma. 1984 Aug;24(8):742-6.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Knut Harboe og Terje Meling
Organisasjon: Helse Stavanger
E-post: knut@harboe.org, terje_meling@yahoo.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-01
Other Details LanguageForfatternavn: Knut Harboe og Terje Meling
Organisasjon: Helse Stavanger
E-post: knut@harboe.org, terje_meling@yahoo.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-01
OtherDetails Language Independent{references=1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gustilo_open_fracture_classification 2. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses. Gustilo RB, Anderson JT. J Bone Joint Surg Am. 1976 Jun;58(4):453-8. 3. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. J Trauma. 1984 Aug;24(8):742-6., MD5-CAM-1.0.1=D424BA4496F3A81F89CACBB38EF142C0, build_uid=87b06763-7594-4419-b68c-7e2710033625, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDe1cbdd9c-ccf2-4a4d-a382-ec34e7f2c608
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1194
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Revidert utgave av den originale Gustilo-Anderson klassifiseringen som ble introdusert i 1976, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Grad, description=Gradering av hudåpning og alvorlighetsgrad, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • 1 [Mindre enn 1 cm hudåpning]
  • 2 [Over 1 cm hudåpning, lavenergi]
  • 3a [Høyenergi eller komminutt fraktur uten bløtdelsdefekt]
  • 3b [Høyenergi eller komminutt fraktur med bløtdelsdefekt]
  • 3c [Høyenergi eller komminutt fraktur med behov for karkirurgi ]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Nærmere spesifisering, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Grad, description=Gradering av hudåpning og alvorlighetsgrad, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • 1 [Mindre enn 1 cm hudåpning]
  • 2 [Over 1 cm hudåpning, lavenergi]
  • 3a [Høyenergi eller komminutt fraktur uten bløtdelsdefekt]
  • 3b [Høyenergi eller komminutt fraktur med bløtdelsdefekt]
  • 3c [Høyenergi eller komminutt fraktur med behov for karkirurgi ]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Nærmere spesifisering, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]