ARCHETYPE AO classification (openEHR-EHR-CLUSTER.ao_classification.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.ao_classification.v0
ConceptAO classification
DescriptionAO (Arbeidsgemeinschaft für osteosyntesefragen) klassifiseringen beskriver lokalisasjon og alvorlighetsgrad av brudd i lange rørknokler
UseBruker for dokumentasjon av brudd i databaser, og til bruk for statistisk analyse av forekomst av brudd. Brukes også for bedre kommunikasjon mellom kolleger for å beskrive brudd. Forlanger et avbrudd i kontinuitet av knokkel. Denne arketypen er blitt designet for å brukes innen Cluster-arketypen brudd.
MisuseSkal ikke primært brukes på barn.
PurposeFor registrering av lokalisasjon og alvorlighetsgrad av brudd i lange rørknokler hos utvokste personer
References1. https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller_AO_Classification_of_fractures
2. Müller ME, Nazarian S, Koch P (1987). Classification AO des fractures. Tome I. Les os longs. Berlin: Springer-Verlag.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Knut Harboe og Terje Meling
Organisasjon: Helse Stavanger
E-post: knut@harboe.org;terje_meling@yahoo.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-01
Other Details LanguageForfatternavn: Knut Harboe og Terje Meling
Organisasjon: Helse Stavanger
E-post: knut@harboe.org;terje_meling@yahoo.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=1. https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller_AO_Classification_of_fractures 2. Müller ME, Nazarian S, Koch P (1987). Classification AO des fractures. Tome I. Les os longs. Berlin: Springer-Verlag., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E0FC856F00FAAB0D80016A7978FC1390, build_uid=cf224400-91dd-4f4c-a7f5-9cf911df1d56, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsKlassifisering, Brudd
Lifecyclein_development
UID57a0f8ca-7081-4457-ae6b-7dc13ee6252f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1193
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=AO (Arbeidsgemeinschaft für osteosyntesefragen) klassifiseringen beskriver lokalisasjon og alvorlighetsgrad av brudd i lange rørknokler, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Bone, description=Knokkel, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Overarm [Overarm]
 • 2 - Underarm [Underarm]
 • 3 - Lår [Lår]
 • 4 - Legg [Legg]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Segment, description=Plassering på knokkel, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Proksimalt [Metafyse proksimalt på knokkel]
 • 2 - Skaft [Midten av knokkel, altså ikke proksimale eller distale metafyse]
 • 3 - Distalt [Distale metafyse]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Type, description=Grad av alvorlighet. I ledd regnes andel av leddlinje løst fra skaft. På skaftet regnes graden av kontakt mellom proksimal og distalfragment., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • A - Ekstraartikulær i ved leddnære, eller 1 bruddlinje på skaft [Ingen bruddlinjer inn i leddet, og kun en linje på skaftet]
 • B - Delvis intraartikulær ved leddnære, eller intermediærfragment på skaft [Deler av leddet har kontakt med skaftet. Intermediærbrudd hvor det etter reposisjon er kontakt mellom hovedfragmenter]
 • C - Komplett intraartikulær, elle ikke kontakt mellom proksimal og distalfragment på skaftet [Intraartikulært brudd hvor hele leddflaten er løst fra skaft. Komplekse frakturer i skaftet, hvor det ikke er kontakt mellom hovedfragmenter etter reposisjon]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Group, description=Grad av kommunisjon eller ytterligere alvorlighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Lite alvorlig [Se bilde og definisjon for hvert enkelt segment]
 • 2 - Mer alvorlig [Se bilde og definisjon for hvert enkelt segment]
 • 3 - Mest alvorlig [Se bilde og definisjon for hvert enkelt segment]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Subgroup, description=Alle brudd har subgruppe inndeling, men brukes sjeldnere. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekst beskrivelse av bruddet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Bone, description=Knokkel, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Overarm [Overarm]
 • 2 - Underarm [Underarm]
 • 3 - Lår [Lår]
 • 4 - Legg [Legg]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Segment, description=Plassering på knokkel, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Proksimalt [Metafyse proksimalt på knokkel]
 • 2 - Skaft [Midten av knokkel, altså ikke proksimale eller distale metafyse]
 • 3 - Distalt [Distale metafyse]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Type, description=Grad av alvorlighet. I ledd regnes andel av leddlinje løst fra skaft. På skaftet regnes graden av kontakt mellom proksimal og distalfragment., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • A - Ekstraartikulær i ved leddnære, eller 1 bruddlinje på skaft [Ingen bruddlinjer inn i leddet, og kun en linje på skaftet]
 • B - Delvis intraartikulær ved leddnære, eller intermediærfragment på skaft [Deler av leddet har kontakt med skaftet. Intermediærbrudd hvor det etter reposisjon er kontakt mellom hovedfragmenter]
 • C - Komplett intraartikulær, elle ikke kontakt mellom proksimal og distalfragment på skaftet [Intraartikulært brudd hvor hele leddflaten er løst fra skaft. Komplekse frakturer i skaftet, hvor det ikke er kontakt mellom hovedfragmenter etter reposisjon]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Group, description=Grad av kommunisjon eller ytterligere alvorlighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Lite alvorlig [Se bilde og definisjon for hvert enkelt segment]
 • 2 - Mer alvorlig [Se bilde og definisjon for hvert enkelt segment]
 • 3 - Mest alvorlig [Se bilde og definisjon for hvert enkelt segment]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=AO Subgroup, description=Alle brudd har subgruppe inndeling, men brukes sjeldnere. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekst beskrivelse av bruddet, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]