ARCHETYPE Undersøkelsesstatus (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_state.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_state.v0
ConceptUndersøkelsesstatus
DescriptionOm en undersøkelse er utført eller ikke.
UseMidlertidig arketype som tas i bruk ved Olafiaklinikken november 2015. Det er kommet et annet mønsker for undersøkelsesfunn, der informasjon om at en undersøkelse ikke er gjort ligger i et eget CLUSTER med tilhørende informasjonselementer. Denne arketypen er derfor sannsynlig feil, og skal bare brukes midlertidig.
MisuseSkal ikke brukes annet sted enn ved Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus inntil en bedre arketype finnes.
PurposeFor å markere om en undersøkelse er gjort eller ikke.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-30
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-30
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C07AA747A22B3FB9F40B2947AB37EEAB, build_uid=810d83c1-2579-4db3-b3eb-ecc6fe2ecb52, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID561db7e8-3e99-42eb-aa84-a2de21ff75df
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1188
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Om en undersøkelse er utført eller ikke., archetypeConceptComment=Helst kodet, f.eks Utført, Ikke utført, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: ?

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Status, description=Fortrinnsvis kodet verdi, som Utført, Ikke utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstlig beskrivelse, tenkt brukt for å begrunne hvorfor en undersøkelse ikke er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Status, description=Fortrinnsvis kodet verdi, som Utført, Ikke utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstlig beskrivelse, tenkt brukt for å begrunne hvorfor en undersøkelse ikke er utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]