ARCHETYPE Naturlige funksjoner (openEHR-EHR-CLUSTER.reported_body_functions.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.reported_body_functions.v0
ConceptNaturlige funksjoner
DescriptionEn oversikt over et individs naturlige funksjoner, som matinntak og eliminasjon.
UseBrukes for å registrere detaljer om naturlige funksjoner hos et individ, som matinntak og eliminasjon. Arketypen kan forventes å endres etter hvert som behovet blir klarere. Arketypen kan brukes til f.eks registrere tidspunkt for siste vannlating, som har betydning for kvaliteten på en urinprøve. Eller når individet sist spiste, som har betydning for f.eks operativ vurdering.
MisuseMangler eksempler på feil bruk per nå.
PurposeBrukes for å registrere detaljer om naturlige funksjoner hos et individ.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-20
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-10-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6A966FE0B9961CFC37760303EC62F25E, build_uid=6176d4f6-8425-486a-9c9c-9b696aa12d79, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsSpising, avføring, vannlating, urinering, tissing
Lifecyclein_development
UIDd54a59d0-ebc2-4216-b08c-17072e71e42b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1169
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En oversikt over et individs naturlige funksjoner, som matinntak og eliminasjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sist spist, description=Tidspunkt individet sist spiste., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sist drukket, description=Tidspunkt individet sist drakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste avføring, description=Tidspunkt individet sist hadde avføring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste vannlating, description=Tidspunkt individet sist hadde vannlating., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Timer siden siste vannlating, description=Antall timer siden pasienten sist hadde vannlating., comment=Dette elementet vil i de fleste tilfeller kunne beregnes av programvare som mottar tidspunkt individet sist hadde vannlating., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sist spist, description=Tidspunkt individet sist spiste., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sist drukket, description=Tidspunkt individet sist drakk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste avføring, description=Tidspunkt individet sist hadde avføring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste vannlating, description=Tidspunkt individet sist hadde vannlating., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Timer siden siste vannlating, description=Antall timer siden pasienten sist hadde vannlating., comment=Dette elementet vil i de fleste tilfeller kunne beregnes av programvare som mottar tidspunkt individet sist hadde vannlating., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]