ARCHETYPE Undersøkelse av kroppsvæske (openEHR-EHR-CLUSTER.inspection_body_fluid.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.inspection_body_fluid.v0
ConceptUndersøkelse av kroppsvæske
DescriptionFunn observert under undersøkelse av en kroppsvæske på et kroppssted eller fra en identifisert kroppskilde. Undersøkelsen gjøres vanligvis som en del av en fysisk undersøkelse utført av en kliniker.
UseBrukes for å registrere en fritekstbeskrivelse, strukturerte detaljer og klinisk fortolkning av funn observert under en undersøkelse av en kroppsvæske på et navngitt kroppssted eller kroppskilde. Undersøkelsen gjøres vanligvis som en del av en fysisk undersøkelse utført av en kliniker. Arketypen er utviklet spesifikt for å benyttes som et rammeverk for registrering av detaljer om en undersøkelse av en hvilken som helst kroppsvæske. For å registrere funn for: - For visse typer væske med spesielle egenskaper som man vil registrere strukturert, er det meningen å nøste spesifikke CLUSTER-arketyper i SLOT'et "Spesifikke funn". For eksempel vil ytterligere detaljer knyttet til klare væsker registreres i en egen CLUSTER-arketype for dette formålet. - Kroppsvæsker som består av flere komponenter som for eksempel fostervann registrerer man en instans av arketypen for å beskrive fostervannet, ytterligere instanser av den samme arketypen nøstes i dataelementet "Spesifikke detaljer" for å representere blod, mekonium og puss. Kroppsvæsker referer vanligvis til væsker som er utskilt eller sekrert fra menneskekroppen og arketypen støtter detaljert registrering av: - Vanlige fysiologiske væsker. - Fysiologiske væsker som forandrer seg som følge av en patologisk prosess. - Væsker som genereres som en del av en patologisk prosess i kroppen. Eksempler på kroppsvæsker kan være: - Fostervann - Blod eller plasma - Cerebrospinalvæske - Utflod - Urin - Puss - Spytt - Ekspektorat - Leddvæske - Svette - Oppkast Arketypen er vil i de fleste tilfeller brukes i hos levende individer, men den kan også benyttes for registrering av funn ved obduksjon. Kroppsted eller kroppskilde vil vanligvis identifiseres i konteksten arketypen nøstes i, eksempler på kontekst kan være, men ikke begrenset til: - I SLOT'et "Funn ved undersøkelse" i mange av de spesifikke undersøkelsesarketypene og relaterterte inspeksjons- og palpasjonsarketypene. - i SLOT'et for "Physical properties" i arketypen CLUSTER.specimen - I SLOTet "Tilleggsinformasjon" i arketypene OBSERVATION.urinanalysis og OBSERVATION.fluid_output - I andre OBSERVATION eller CLUSTER arketyper der dette er klinisk formålstjenlig. Arketypen CLUSTER.exclusion_exam arketypen kan nøstes i SLOTet "Undersøkelse ikke utført" for å gi mulighet for en eksplisitt registrering av at en undersøkelse ikke er utført. Bruk for å innlemme fritekstbeskrivelser av kliniske funn fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer i et arketypeformat ved å bruke dataelementet "Klinisk beskrivelse".
MisuseBrukes ikke for å registrere målinger av væskevolum - bruk OBSERVATION-arketyper for dette formålet. For eksempel OBSERVATION.fluid_output. Brukes ikke for å registrere detaljer om ikke-fysiologiske væsker som er tilført kroppen eksternt fra, f.eks. kontrastvæske. Brukes ikke for å registrere en klinisk anamnese. Bruk spesifikke OBSERVATION eller CLUSTER arketyper for dette formålet. For eksempel OBSERVATION.story og CLUSTER.symptom_sign. Brukes ikke for å registrere resultat av en urinanalyse - bruk OBSERVATION.urinalysis. Denne arketypen kan legges til i SLOT'et "Ytterliger detaljer" for å gi ytterligere kontekst til prøveresultatet. Brukes ikke for å registrere andre detaljer om en prøve for bruk i laboratorier. Bruk CLUSTER.specimen for dette formålet. NB: På tross av dette unntaket, er det hensiktsmessig å benytte denne arketypen i SLOT'et "Physical properties" i CLUSTER.specimen for å beskrive de fysiske egenskapene til kroppsvæsken. Brukes ikke til å registrere detaljer om undersøkelse av fæces - bruk CLUSTER.examination_faeces.
PurposeFor registrering av funn observert under undersøkelse av en kroppsvæske på et kroppssted eller fra en navngitt kroppskilde. Undersøkelsen gjøres vanligvis som en del av en fysisk undersøkelse utført av en kliniker.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-25
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6D9DAAAD1B368495971270D0B04B9A4B, build_uid=92230bb0-4be1-4d39-a11a-cbc92f6fc267, revision=0.0.1}
Keywordskroppsvæske, fostervann, blod, plasma, cerebrospinal, væske, utflod, urin, puss, spytt, ekspektorat, leddvæske, svette, oppkast, mage, diare, slim, spinalvæske, galle, ekskret, morsmelk, mucus, magesyre, sæd, sekret, ascites, serøs, intraokulærvæske, dialysat, pericardvæske, pleuravæske, tårevæske
Lifecyclerejected
UID430ea0d0-fe40-4261-913f-36f6c4b370d1
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1165
Revision Number0.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn observert under undersøkelse av en kroppsvæske på et kroppssted eller fra en identifisert kroppskilde. Undersøkelsen gjøres vanligvis som en del av en fysisk undersøkelse utført av en kliniker., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Kerstin Adolfsson, Sweden
Stine Nyheim Andreassen, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Kate Bryan, Stalis Ltd, United Kingdom
David Burns, East Kent Hospitals University Foundation NHS Trust, United Kingdom
B Christensen, HUS, Norway
Peter Coates, NHS England, United Kingdom
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Dave Kilroy, Application Insight Ltd, United Kingdom
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Kelvin Lok, Stalis Ltd, United Kingdom
Ole Kristian Losvik, Losol AS, Norway
Mark McEvoy, SITS International, Sweden
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Colin Newell, OpusVL, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rob Organ, Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust, United Kingdom
Petra Palm, Region Östergötland, Sweden
Mike Pargeter, Across Health Ltd, United Kingdom
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
John Pyle, self, United Kingdom
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Cecilia Revelj, Landstinget i Kalmar län, Sweden
Ingela Sammeli, Landstinget i Värmland, Sweden
Elin Tell, Region Ostergotland, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Lina Öfverström, Region Östergötland, Sweden, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Kristian Berg, John Tore Valand, Helse Nord, Helse Vest

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på kroppsvæske, description=Navn på kroppsvæsken., comment=Koding av "Navn på kroppsvæske" med et kodeverk er ønskelig, dersom tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kilde, description=Navn på stedet på kroppen kroppsvæsken er observert, eller kilden den kommer fra, for eksempel "sår venstre lår"., comment=Koding av "Kilde" med et kodeverk er ønskelig, dersom tilgjengelig. Er stedet på kroppen tidligere identifisert i dataelementet "Navn på kroppsvæske" eller i en annen arketype som denne arketypen er nøstet i vil dette dataelementet være redundant. Merk: Arketypen vil vanligvis brukes hos levende individer, men den kan også brukes ved registrering av funn ved obduksjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert kroppskilde, description=En strukturert representasjon av kroppssted væsken er observert eller kroppskilde den er hentet fra., comment=Er kroppskilden tidligere identifisert i dataelementet "Navn på kroppsvæske" eller i en annen arketype som denne arketypen er nøstet i, er dette SLOT'et redundant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_clock.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik (U.a) ble oppdaget ved undersøkelsen av kroppsvæsken., comment=Registrer som Sann om ingen avvik ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesifikke utsagn om normalfunnet kan registreres i dataelementet "Klinisk fortolkning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av kroppsvæsken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mengde, description=Beskrivelse av mengde av væske observert på det identifiserte kroppssstedet., comment=Dataelementet brukes for å registrere en fritekstbeskrivelse av mengde, eller for å kode mengde med et verdisett som for eksempel liten/middels/stor eller normal/økt i et templat. Dataelementet skal ikke benyttes for en kvantitativ vurdering av kroppsvæsken - bruk OBSERVATION.fluid_output for dette formålet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Farge, description=Beskrivelse av kroppsvæskens farge., comment=Hensikten med dette informasjonselementet er å registrere enten en fritekstbeskrivelse av fargen, eller til å legge inn et verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Konsistens, description=Beskrivelse av kroppsvæskens konsistens, som klebrighet eller hvor tykk- eller tynnflytende den er., comment=Hensikten med dette informasjonselementet er å kunne registrere enten en fritekstbeskrivelse av kroppsvæskens konsistens, eller å kode den med et verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lukt, description=Beskrivelse av kroppsvæskens lukt., comment=Hensikten med dette informasjonselementet er å kunne registrere enten en fritekstbeskrivelse av kroppsvæskens lukt, eller å kode den med et verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om kroppsvæsken., comment=For eksempel til å legge inn detaljerte CLUSTER-arketyper for spesifikke væsker som for eksempel kroppsvæsker som normalt er klare/gjennomsiktige og som har bunnfall. Eller ved å legge til CLUSTER.exam_body_fluid arketyper for å beskrive komponenter av substanser for for eksempel å kunne beskrive blandinger av blod og mekonium i fostervann., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.inspection_body_fluid.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer funn ved undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk fortolkning, description=Enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer klinisk betydning og signifikans ved funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på kroppsvæske, description=Navn på kroppsvæsken., comment=Koding av "Navn på kroppsvæske" med et kodeverk er ønskelig, dersom tilgjengelig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kilde, description=Navn på stedet på kroppen kroppsvæsken er observert, eller kilden den kommer fra, for eksempel "sår venstre lår"., comment=Koding av "Kilde" med et kodeverk er ønskelig, dersom tilgjengelig. Er stedet på kroppen tidligere identifisert i dataelementet "Navn på kroppsvæske" eller i en annen arketype som denne arketypen er nøstet i vil dette dataelementet være redundant. Merk: Arketypen vil vanligvis brukes hos levende individer, men den kan også brukes ved registrering av funn ved obduksjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert kroppskilde, description=En strukturert representasjon av kroppssted væsken er observert eller kroppskilde den er hentet fra., comment=Er kroppskilden tidligere identifisert i dataelementet "Navn på kroppsvæske" eller i en annen arketype som denne arketypen er nøstet i, er dette SLOT'et redundant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_clock.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik (U.a) ble oppdaget ved undersøkelsen av kroppsvæsken., comment=Registrer som Sann om ingen avvik ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesifikke utsagn om normalfunnet kan registreres i dataelementet "Klinisk fortolkning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av kroppsvæsken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mengde, description=Beskrivelse av mengde av væske observert på det identifiserte kroppssstedet., comment=Dataelementet brukes for å registrere en fritekstbeskrivelse av mengde, eller for å kode mengde med et verdisett som for eksempel liten/middels/stor eller normal/økt i et templat. Dataelementet skal ikke benyttes for en kvantitativ vurdering av kroppsvæsken - bruk OBSERVATION.fluid_output for dette formålet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Farge, description=Beskrivelse av kroppsvæskens farge., comment=Hensikten med dette informasjonselementet er å registrere enten en fritekstbeskrivelse av fargen, eller til å legge inn et verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Konsistens, description=Beskrivelse av kroppsvæskens konsistens, som klebrighet eller hvor tykk- eller tynnflytende den er., comment=Hensikten med dette informasjonselementet er å kunne registrere enten en fritekstbeskrivelse av kroppsvæskens konsistens, eller å kode den med et verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lukt, description=Beskrivelse av kroppsvæskens lukt., comment=Hensikten med dette informasjonselementet er å kunne registrere enten en fritekstbeskrivelse av kroppsvæskens lukt, eller å kode den med et verdisett i en templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om kroppsvæsken., comment=For eksempel til å legge inn detaljerte CLUSTER-arketyper for spesifikke væsker som for eksempel kroppsvæsker som normalt er klare/gjennomsiktige og som har bunnfall. Eller ved å legge til CLUSTER.exam_body_fluid arketyper for å beskrive komponenter av substanser for for eksempel å kunne beskrive blandinger av blod og mekonium i fostervann., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.inspection_body_fluid.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer funn ved undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk fortolkning, description=Enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer klinisk betydning og signifikans ved funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]