ARCHETYPE Sammendrag ved omsorgsoverføring (openEHR-EHR-COMPOSITION.transfer_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.transfer_summary.v0
ConceptSammendrag ved omsorgsoverføring
DescriptionSammendragsdokument for å støtte overføring av kritisk klinisk informasjon fra avgivende helseinstitusjon eller helsetjenesteyter til mottakende helseinstitusjon eller helsetjenesteyter.
UseBrukes for å gi et sammendrag av en omsorgsepisode eller -periode for å støtte sammenhengende pasientforløp mellom ulike ytere av helsetjenester, samt tilbakeføring til pasientens opprinnelige omsorgsnivå. Dokumentet vil typisk inneholde informasjon om hendelser i løpet av en omsorgsperiode, diagnoser, resultat av undersøkelser, og videre oppfølging. En typisk avsender av rapporten kan være helsepersonell i en klinisk institusjon: - helsepersonell som yter helsetjenester under et sykehusopphold. - helsepersonell som utfører akutt behandling i forbindelse med et besøk på akuttmottak eller legevakt. En typisk mottaker av rapporten kan være helsepersonell som: - pasientens fastlege, eller dens vanlige yter av primærhelsetjenester. - spesialist, sykehjem, eller rehabiliteringsinstitusjon. - alt helsepersonell som deltar i pasientens omsorg etter overføring. Epikrise er en spesifikk form for sammendrag ved omsorgsoverføring. Det kan være nødvendig at flere sammendrag ved omsorgsoverføring følger pasienten i en enkelt omsorgsoverføring for å sikre at hele bredden av medisinsk-, sykepleie-, og annen omsorgsinformasjon blir delt med aktuell mottakende helsetjenesteyter.
MisuseSkal ikke brukes til å representere data registrert som del av en enkelt omsorgsepisode eller klinisk kontakt. Bruk COMPOSITION.encounter ("Klinisk kontakt") til dette formålet.
PurposeFor å dele viktig klinisk informasjon registrert av avsendende helsetjenesteorganisasjon/utøver til mottakende helsetjenesteorganisasjon/utøver som overtar ansvar for utøvelse av helsetjenester for individet.
ReferencesDerived from: <http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.1970>
AuthorsForfatternavn: Sistine Barretto-Daniels
Organisasjon: Ocean Informatics Pty Ltd
E-post: Sistine.Barretto-Daniels@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-01-30
Other Details LanguageForfatternavn: Sistine Barretto-Daniels
Organisasjon: Ocean Informatics Pty Ltd
E-post: Sistine.Barretto-Daniels@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-01-30
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from: , current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4CEC5C76364FBB737758D2B9C656BB3C, build_uid=0894c031-b149-4773-aac2-1943b7591c70, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsutskrivingsnotat, overføring, forløp, utskriving, sammendrag, omsorg
Lifecyclein_development
UID4d806c4a-0f1b-4cb1-9bf6-f08cb7911b07
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1145
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendragsdokument for å støtte overføring av kritisk klinisk informasjon fra avgivende helseinstitusjon eller helsetjenesteyter til mottakende helseinstitusjon eller helsetjenesteyter., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Silje Ljosland Bakke, Bergen Hospital Trust, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Terje Bless, Helse Bergen, Helse Nord FIKS

  • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
    • event
    , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    openEHR-EHR-CLUSTER.document_entry_metadata.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
    openEHR-EHR-CLUSTER.document_entry_metadata.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]