ARCHETYPE Spesielle behov kirurgi (openEHR-EHR-CLUSTER.special_requirements_surgery.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.special_requirements_surgery.v0
ConceptSpesielle behov kirurgi
DescriptionSpesialutstyr og eller ressurser som brukes på operasjonsstue i forbindelse med kirurgi. Midlertidig arketype som brukes i påvente av at gjeldende instruction med activity og action er på plass.
UseBrukes i forbindelse med planlegging av et kirurgisk inngrep for å beskrive spesialutstyr som brukes på operasjonsstuen eller ressurser som brukes ved kirurgien.
MisuseBrukes ikke for å registrere hvilket utstyr eller ressurser som ble brukt under et kirurgisk inngrep.
PurposeBeskriver speisalutstyr og eller ressurser som brukes ved kirurgi.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-02-16
Other Details LanguageForfatternavn: Anca Heyd
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: ahe@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-02-16
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A895E6FC3BB8C22D68B312AD6F50C323, build_uid=0c9adb30-9c73-4d30-a208-e6884c01ff95, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID5005fd5e-7dbc-4a74-b9ac-2985fcc030e8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1142
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spesialutstyr og eller ressurser som brukes på operasjonsstue i forbindelse med kirurgi. Midlertidig arketype som brukes i påvente av at gjeldende instruction med activity og action er på plass., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesialutstyr, description=Spesialutstyr som brukes på operasjonsstue i forbindelse med kirurgi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Blodprodukter, description=Beskriver et behov for blodprodukter under planalgt kirurgi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navngitt stue, description=Navngitt stue som må brukes for å kunne gjennomføre planlagt kirurgi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre behov, description=Andre behov på operasjonsstuen som ikke omfattes av punktene ovenfor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesialutstyr, description=Spesialutstyr som brukes på operasjonsstue i forbindelse med kirurgi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Blodprodukter, description=Beskriver et behov for blodprodukter under planalgt kirurgi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navngitt stue, description=Navngitt stue som må brukes for å kunne gjennomføre planlagt kirurgi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre behov, description=Andre behov på operasjonsstuen som ikke omfattes av punktene ovenfor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]