ARCHETYPE Modified Early Warning Score (MEWS) (openEHR-EHR-OBSERVATION.mews.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.mews.v0
ConceptModified Early Warning Score (MEWS)
DescriptionEn enkel scoring anvendt til å gi objektiv indikasjon om en pasients grad av kritisk sykdom.
UseAnvendes til å registrere en sammensatt score for å støtte vurderingen av grad av sykdom i en uvel pasient over en alder av 14 år. En score >5 har vært korrelert til en økt risiko for død, ved innleggelse på intermediær- eller høyintensiv avdeling. MEWS er basert på data hentet fra fire fysiologiske målinger (systolisk blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, kroppstemperatur) og observasjon av bevissthetsnivået, som sammenlignes med normalområdet. Scoringen for hver parameter adderes for å generere en enkelt sammensatt score.
MisuseAnvendes ikke for registrering av hver enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formål - OBSERVATION.blood_pressure, OBSERVATION.pulse, OBSERVATION.respirations, OBSERVATION.body_temperature, OBSERVATION.avpu og OBSERVATION.glasgow_coma. Anvendes ikke til barn og unge under 14 år.
PurposeAnvendes for å registrere en sammensatt score basert på strukturerte fysiologiske målinger og observasjoner, som en enkel metode for å støtte en objektiv vurdering av graden av sykdom hos en uvel pasient over 14 år.
ReferencesRemote Health Atlas: Appendix to Retrieval Algorithm for patients outside Alice Springs Hospital (MEWS Score) [PDF]. Northern Territory Government, Department of Health & Families; February 2009. Available from: http://remotehealthatlas.nt.gov.au/appendix_mews.pdf.

Remote Health Atlas: Retrieval Flowchart - Primary and Interfacility [PDF]. Northern Territory Government, Department of Health & Families; October 2008. Available from: http://remotehealthatlas.nt.gov.au/retrieval_flowchart_primary_&_interfacility.pdf.

Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score (Anne Kristin Ihle Melby) [PDF]. NSFLIS fagkongress; September 2013. Available from: https://www.nsf.no/Content/1312284/Bruk%20av%20kliniske%20observasjoner-%20MEWS%20til%20%C3%A5%20styrke%20pasientsikkerheten.%20Anne%20Kristin%20Ihle%20Melby.pdf
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-07
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Remote Health Atlas: Appendix to Retrieval Algorithm for patients outside Alice Springs Hospital (MEWS Score) [PDF]. Northern Territory Government, Department of Health & Families; February 2009. Available from: http://remotehealthatlas.nt.gov.au/appendix_mews.pdf. Remote Health Atlas: Retrieval Flowchart - Primary and Interfacility [PDF]. Northern Territory Government, Department of Health & Families; October 2008. Available from: http://remotehealthatlas.nt.gov.au/retrieval_flowchart_primary_&_interfacility.pdf. Pasientsikkerhet ved bruk av Modified Early Warning Score (Anne Kristin Ihle Melby) [PDF]. NSFLIS fagkongress; September 2013. Available from: https://www.nsf.no/Content/1312284/Bruk%20av%20kliniske%20observasjoner-%20MEWS%20til%20%C3%A5%20styrke%20pasientsikkerheten.%20Anne%20Kristin%20Ihle%20Melby.pdf, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D1BE6AC29842B43994CA6309F5B5BE55, build_uid=5c3f7017-cd9d-43ca-9347-969ed9267740, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsMEWS, varsling, AVPU (Våken, stemme, smerte, bevistløs (en forenklet Glasgow coma scoring)), RF, P, BT, Tp, SBT, triage, modified early warning score, respirasjonsfrekvens, pulsl, bodtrykk, temperatur
Lifecyclein_development
UID9d563847-89a1-47ba-b779-354f887b0642
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.112
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkel scoring anvendt til å gi objektiv indikasjon om en pasients grad av kritisk sykdom., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Stephen Chu, NEHTA, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Oliver Hosking, Remote Health NT, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Område kategori for det målte systoliske blodtrykket (SBT) til en pasient., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 101-199 [Det systoliske blodtrykket målt mellom 101-199 mmHg; scores som 0 poeng.]
  1: 81-101 [Det systoliske blodtrykket målt mellom 81-101 mm Hg; scores som 1 poeng.]
  2: 71-80 [Det systoliske blodtrykket målt mellom 71-101 mm Hg eller høyere enn 199 mm Hg; scores som 2 poeng.]
  3: <71 [Det systoliske blodtrykket målt som mindre enn 71 mm Hg; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hjertefrekvens, description=Områdekategori for måling av en pasients hjertefrekvens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 51-100 [Hjertefrekvensen målt mellom 51-100 pulsslag per min; scores som 0 poeng.]
  1: 41-50 eller 101-110 [Hjertefrekvensen målt mellom 41-50 eller mellom 101 og 110 pulsslag per min; scores som 1 poeng.]
  2: <41 eller over 111 [Hjertefrekvensen målt som mindre enn 41 pulsslag per min eller mellom 111-129 pulsslag; scores som 2 poeng.]
  3: >129 [Hjertefrekvens målt høyere enn 129 pulsslag per min; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Områdekategori for respirasjonsfrekvensen til en pasient., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 9-14 [Respirasjonsfrekvensen målt mellom 9 og 14 pust per min; scores som 0 poeng.]
  1: 15-20 [Respirasjonsfrekvensen målt mellom 15 og 20 pust per min; scores som 1 poeng.]
  2: <9 eller 21-29 [Respirasjonsfrekvensen målt, mindre enn 9 eller mellom 21 og 29 pust per min; scores som 2 poeng.]
  3: >29 [Respirasjonsfrekvensen målt, høyere enn 29 pust per min; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Områdekategori for kroppstemperatur til en pasient., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 36,1-38 [Kroppstemperaturen målt mellom 36,1 og 38 grader Celsius; scores til 0 poeng.]
  1: 35,1-36,1 eller 38,1-38,5 [Kroppstemperaturen målt mellom 35,1 og 36 grader Celsius eller mellom 38,1 og 35,5 grader Celsius; scores til 1 poeng.]
  2: <= 35 eller > 38,5 [Kroppstemperaturen målt til til mindre enn 35,5 grader Celcius eller høyere enn 38,5 grader Celsius; scores som 2 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=AVPU (Våken, tale, smerte, bevisstløs- vurdering), description=Observert kategori for APVU scoring av pasientens bevissthetstilstand., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Våken [Pasienten er alert eller våken; scores som 0 poeng.]
  1: Reagerer på tale/lyd, våkner ikke [Pasienten svarer på verbale stimuli eller er nylig blitt konfus; scores som 1 poeng.]
  2: Reagerer KUN på smertestimuli [Pasienten responderer KUN på smertestimuli; scores som 2 poeng.]
  3: Bevisstløs, ingen reaksjon [Pasienten er bevisstløs og responderer ikke på stimuli; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total score, description=Summen av scoren til hvert enkelt MEWS-parameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=13

  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=Et spesifikt dato/tidspunkt som kan være definert i en mal eller template eller i tidsforløp., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Systolisk blodtrykk, description=Område kategori for det målte systoliske blodtrykket (SBT) til en pasient., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 101-199 [Det systoliske blodtrykket målt mellom 101-199 mmHg; scores som 0 poeng.]
  1: 81-101 [Det systoliske blodtrykket målt mellom 81-101 mm Hg; scores som 1 poeng.]
  2: 71-80 [Det systoliske blodtrykket målt mellom 71-101 mm Hg eller høyere enn 199 mm Hg; scores som 2 poeng.]
  3: <71 [Det systoliske blodtrykket målt som mindre enn 71 mm Hg; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hjertefrekvens, description=Områdekategori for måling av en pasients hjertefrekvens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 51-100 [Hjertefrekvensen målt mellom 51-100 pulsslag per min; scores som 0 poeng.]
  1: 41-50 eller 101-110 [Hjertefrekvensen målt mellom 41-50 eller mellom 101 og 110 pulsslag per min; scores som 1 poeng.]
  2: <41 eller over 111 [Hjertefrekvensen målt som mindre enn 41 pulsslag per min eller mellom 111-129 pulsslag; scores som 2 poeng.]
  3: >129 [Hjertefrekvens målt høyere enn 129 pulsslag per min; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Områdekategori for respirasjonsfrekvensen til en pasient., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 9-14 [Respirasjonsfrekvensen målt mellom 9 og 14 pust per min; scores som 0 poeng.]
  1: 15-20 [Respirasjonsfrekvensen målt mellom 15 og 20 pust per min; scores som 1 poeng.]
  2: <9 eller 21-29 [Respirasjonsfrekvensen målt, mindre enn 9 eller mellom 21 og 29 pust per min; scores som 2 poeng.]
  3: >29 [Respirasjonsfrekvensen målt, høyere enn 29 pust per min; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Temperatur, description=Områdekategori for kroppstemperatur til en pasient., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: 36,1-38 [Kroppstemperaturen målt mellom 36,1 og 38 grader Celsius; scores til 0 poeng.]
  1: 35,1-36,1 eller 38,1-38,5 [Kroppstemperaturen målt mellom 35,1 og 36 grader Celsius eller mellom 38,1 og 35,5 grader Celsius; scores til 1 poeng.]
  2: <= 35 eller > 38,5 [Kroppstemperaturen målt til til mindre enn 35,5 grader Celcius eller høyere enn 38,5 grader Celsius; scores som 2 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=AVPU (Våken, tale, smerte, bevisstløs- vurdering), description=Observert kategori for APVU scoring av pasientens bevissthetstilstand., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Våken [Pasienten er alert eller våken; scores som 0 poeng.]
  1: Reagerer på tale/lyd, våkner ikke [Pasienten svarer på verbale stimuli eller er nylig blitt konfus; scores som 1 poeng.]
  2: Reagerer KUN på smertestimuli [Pasienten responderer KUN på smertestimuli; scores som 2 poeng.]
  3: Bevisstløs, ingen reaksjon [Pasienten er bevisstløs og responderer ikke på stimuli; scores som 3 poeng.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total score, description=Summen av scoren til hvert enkelt MEWS-parameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=13

  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]