ARCHETYPE Palpasjon av rektum (openEHR-EHR-CLUSTER.palpation_rectum.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.palpation_rectum.v0
ConceptPalpasjon av rektum
DescriptionFunn ved palpasjon av rektum.
UseBrukes for å registrere en fritekstbeskrivelse av overordnede funn ved palpasjon av rektum. Denne arketypen inneholder de basale dataelementer som er identifisert, men kan bli utvidet over tid etter som man finner kliniske krav til det. Denne arketypen har blitt designet spesielt for å settes inn i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen OBSERVATION.exam (Norsk: Funn ved fysisk undersøkelse), men kan også bli brukt i andre OBSERVATION- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk hensiktsmessig. Brukes som rammeverk der andre CLUSTER-arketyper kan nøstes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" for å romme detaljerte strukturerte funn, for eksempel kan en digital rektal eksplorasjon (DRE) modelleres ved å sette inn CLUSTER.palpation_prostate eller CLUSTER.palpation_cervix i SLOTet "Undersøkelsesdetaljer". CLUSTER.exclusion_exam (Norsk: Eksklusjon av en fysisk undersøkelse) kan som en opsjon bli nøstet i SLOT'et for "Undersøkelse ikke utført" for å registrere detaljer om hvorfor undersøkelsen ikke ble gjennomført. Bruk dataelementet "Klinisk beskrivelse" for å innlemme fritekstbeskrivelser av kliniske funn fra eksisterende eller historiske kliniske IT-systemer inn i et arketypeformat.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere data som ikke er knyttet til palpasjon av rektum. Skal ikke brukes for å registrere anamnestiske opplysninger - bruk spesifikke OBSERVATION- og CLUSTER-arketyper til dette, for eksempel OBSERVATION.story (Norsk: Anamnese) og CLUSTER.symptom_sign (Norsk: Symptom/Sykdomstegn). Skal ikke brukes for å registrere frittstående kliniske observasjoner eller målinger eller testresultater. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper, for eksempel OBSERVATION.blood_pressure eller OBSERVATION.imaging_exam.
PurposeBrukes til å registrere en fritekstbeskrivelse og klinisk tolkning av funn ved palpasjon av rektum.
References
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: National ICT Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-09-17
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: National ICT Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-09-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=49D2767351E6E41FAEFE6E101149E227, build_uid=43a3fecd-d031-4228-b7d1-a668b50d710c, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsPalpasjon, rektum, rektal, anal, analundersøkelse, DRE, distal sigmoid, endetarm, endetarmsundersøkelse
Lifecyclein_development
UIDbf66362d-3540-4d07-a6c3-cbdefd341012
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1119
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved palpasjon av rektum., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom (openEHR Editor)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Susanna Jönsson, Landstinget i Värmland, Sweden
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Harald Moi, Oslo universitetssykehus, professor emeritus, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, varntzen@ous-hf.no, RN, Enterprise Architect

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik var oppdaget ved undersøkelsen (U.a.)., comment=Registrer som Sann dersom ingen avvik ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesifikke utsagn om undersøkelsen kan registreres i dataelementet "Klinisk fortolkning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Overordnet fritekstbeskrivelse av funnene ved palpasjon av rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av fæces, description=Fritekstbeskrivelse om fæces som ble palpert i rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=1, text=Funn, description=Beskrivelse av funn ved palpasjon av rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kliniske funn, description=Navnet på det kliniske funnet., comment=For eksempel: Masse, fremmedlegeme, blod på hansken., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Sted, description=Stedet i rektum funnet ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_clock.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det kliniske funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk fortolkning, description=Enkelt ord, frase eller kortfattet tekst som uttrykker klinisk betydning og signifikans ved funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik var oppdaget ved undersøkelsen (U.a.)., comment=Registrer som Sann dersom ingen avvik ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesifikke utsagn om undersøkelsen kan registreres i dataelementet "Klinisk fortolkning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Overordnet fritekstbeskrivelse av funnene ved palpasjon av rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av fæces, description=Fritekstbeskrivelse om fæces som ble palpert i rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=1, text=Funn, description=Beskrivelse av funn ved palpasjon av rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kliniske funn, description=Navnet på det kliniske funnet., comment=For eksempel: Masse, fremmedlegeme, blod på hansken., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Sted, description=Stedet i rektum funnet ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_clock.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det kliniske funnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk fortolkning, description=Enkelt ord, frase eller kortfattet tekst som uttrykker klinisk betydning og signifikans ved funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]