ARCHETYPE Eksklusjon av en undersøkelse (openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1
ConceptEksklusjon av en undersøkelse
DescriptionEksplisitt utsagn for å registrere at en fysisk eller klinisk undersøkelse, skåring eller test ikke ble gjennomført.
UseBrukes for å registrere at en fysisk eller klinisk undersøkelse, skåring eller test ikke ble gjennomført. Det er i tillegg ett valgfritt felt for å registrere årsak til at undersøkelsen ikke ble utført. Denne arketypen er laget for å tillate registrering av at "Ingen undersøkelse ble utført" på ulike nivå i undersøkelsesprosessen. Arketypen skal alltid brukes i en undersøkelsesarketype som gir kontekst til hvilken undersøkelse det er snakk om. For eksempel om man bruker denne arketypen i arketypen OBSERVATION.exam (Funn ved fysisk undersøkelse) i SLOTet "Undersøkelsesdetaljer" tillater arketypen en registrering av at ingen fysisk undersøkelse ble utført. På samme måte kan denne arketypen brukes i "Detaljer" SLOTet i alle undersøkelsesrelaterte CLUSTER-arketyper, som CLUSTER.exam_eye_pupil for å gi mulighet får å registrere at kun undersøkelse av den spesifikke pupillen ikke ble utført, fordi en ansiktsskade gjorde at pupillen ikke var synlig. Denne arketypen kan også brukes i andre OBSERVATION- eller CLUSTER arketyper, for å gi mulighet for å registrere at en undersøkelse eller måling ikke lot seg gjennomføre. For eksempel: I arketypen OBSERVATION.audiogram eller OBSERVATION.cgas. Arketypen er utviklet for å unngå bruk av flagg eller terminologi for å uttrykke negasjon ved registrering av undersøkelser eller kliniske funn i pasientjournalen. Dersom undersøkelsen eller den kliniske vurderingen ble delvis utført vil kun data om det som faktisk ble gjennomført registreres.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om funn observert ved en fysisk eller klinisk undersøkelse, skåring eller test. Bruk spesifikke arketyper for disse formålene. Brukes ikke for å registrere eksklusjon eller fravær av overfølsomhetsreaksjoner, familieanamnese, legemiddelbruk, prosedyrer, problemer eller diagnoser. Bruk arketypene EVALUATION.exclusion_global (Eksklusjonsutsagn - overordnet) eller EVALUATION.exclusion_specific (Eksklusjonsutsagn - spesifikt) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere at en pasient ikke har møtt til en konsultasjon. Dette må registreres i egne administrative arketyper eller i andre strukturer.
PurposeFor å registrere at en fysisk eller klinisk undersøkelse, skåring eller test ikke ble gjennomført.
ReferencesExclusion of examination, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-06-22]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1383
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-01-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-01-14
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Exclusion of examination, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-06-22]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1383, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B592CA24B364CE61924523D05E815504, build_uid=c40ebe58-9991-4907-9fb4-3be41e02f2d2, revision=1.0.1}
Keywordseksklusjon, undersøkelse, ikke utført, unntak
Lifecyclepublished
UID22680c11-d318-4a60-95a6-83dc264dee65
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1023
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Eksplisitt utsagn for å registrere at en fysisk eller klinisk undersøkelse, skåring eller test ikke ble gjennomført., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, National ICT Norway, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia, originalLanguage=en, translators=German: Ramona Wellmann, Medizinische Hochschule Hannover, wellmann.ramona@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF og Nasjonal IKT HF, Helse Vest IKT AS, john.tore.valand@helse-bergen.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Utsagn for å eksplisitt registrere at en undersøkelse ikke ble utført., comment=Registrer som Sann om undersøkelsen ikke ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak, description=Årsak for utsagnet "ikke utført"., comment=For eksempel: faktorer knyttet til pasient, utstyr eller tidsbegrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Utsagn for å eksplisitt registrere at en undersøkelse ikke ble utført., comment=Registrer som Sann om undersøkelsen ikke ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak, description=Årsak for utsagnet "ikke utført"., comment=For eksempel: faktorer knyttet til pasient, utstyr eller tidsbegrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]