ARCHETYPE Eksklusjon av en fysisk undersøkelse (openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1
ConceptEksklusjon av en fysisk undersøkelse
DescriptionEksplisitt utsagn for å registrere at en fysisk undersøkelse eller en spesifisert del av en fysisk undersøkelse ikke ble gjennomført.
UseBrukes for å registrere et eksplisitt utsagn om at en fysisk undersøkelse eller en spesifisert del av en fysisk undersøkelse ikke ble gjennomført. Det er i tillegg ett valgfritt felt for å registrere årsak til at undersøkelsen ikke ble utført. Denne arketypen er laget for å tillate registrering av at "ingen undersøkelse ble utført" på ulike nivå i undersøkelsesprosessen. Arketypen skal alltid brukes i en undersøkelsesarketype som gir kontekst til hvilken undersøkelse det er snakk om. For eksempel om man bruker denne arketypen i arketypen OBSERVATION.exam (Funn ved fysisk undersøkelse) i SLOTet "Undersøkelsesdetaljer" tillater arketypen en registrering av at ingen fysisk undersøkelse ble utført. På samme måte kan denne arketypen brukes i "Detaljer" SLOTet i alle undersøkelsesrelaterte CLUSTER-arketyper, som CLUSTER.exam_eye_pupil for å gi mulighet får å registrere at kun undersøkelse av den spesifikke pupillen ikke ble utført, fordi en ansiktsskade gjorde at pupillen ikke var synlig. Arketypen er utviklet for å unngå bruk av flagg eller terminologi for å uttrykke negasjon ved registrering av en fysisk i undersøkelse i pasientjournalen. Dersom undersøkelsen ble delvis utført vil data om undersøkelsen som ble utført registreres. Var undersøkelsen vanskelig å gjennomføre, for eksempel om pasienten ikke samarbeidet, kan denne informasjonen legges til i dataelementet "Konfunderende faktorer" i den overordnede OBSERVATION.exam-arketypen, eller i dataelementet "Kommentar" i CLUSTER-arketypen for den spesifikke undersøkelsen.
MisuseBrukes ikke for å registrere eksplisitte utsagn om funn observert ved en fysisk undersøkelse. Bruk container-arketypen OBSERVATION.exam og/eller familien av CLUSTER-arketyper for spesifikke undersøkelser. For eksempel CLUSTER.exam_tympanic_membrane; CLUSTER.exam-ears eller CLUSTER.exam_heart. Brukes ikke for å registrere eksklusjon eller fravær av overfølsomhetsreaksjoner, familieanamnese, legemiddelbruk, prosedyrer, problemer eller diagnoser etc. Bruk spesifikke EVALUATION-arketyper for dette formålet. Brukes ikke for å registrere at en pasient ikke har møtt til en konsultasjon. Dette må registreres i egne administrative arketyper eller i andre strukturer.
PurposeFor å registrere et eksplisitt utsagn om at en fysisk undersøkelse eller en spesifisert del av en fysisk undersøkelse ikke ble gjennomført.
ReferencesDerived from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1383
Derived from: Exclusion of examination, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-11-23]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1383
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-01-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-01-14
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1383 Derived from: Exclusion of examination, Draft Archetype [Internet]. nehta, Australia, nehta Clinical Knowledge Manager [cited: 2015-11-23]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1383, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E9CD79F2C25A9720D6337B5290A7F718, build_uid=f1f06c3b-2bbc-4a45-96d7-4ac46824f16b, revision=1.0.0}
Keywordseksklusjon, undersøkelse, ikke utført, unntak
Lifecyclepublished
UID22680c11-d318-4a60-95a6-83dc264dee65
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1023
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Eksplisitt utsagn for å registrere at en fysisk undersøkelse eller en spesifisert del av en fysisk undersøkelse ikke ble gjennomført., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen og Nasjonal IKT
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Utsagn for å eksplisitt registrere at en undersøkelse ikke ble utført., comment=Registrer som Sann om undersøkelsen ikke ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak, description=Årsak for utsagnet "ikke utført"., comment=For eksempel: faktorer knyttet til pasient, utstyr eller tidsbegrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Utsagn for å eksplisitt registrere at en undersøkelse ikke ble utført., comment=Registrer som Sann om undersøkelsen ikke ble utført., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Årsak, description=Årsak for utsagnet "ikke utført"., comment=For eksempel: faktorer knyttet til pasient, utstyr eller tidsbegrensninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]