ARCHETYPE Sirkulær anatomisk lokalisering (openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1
ConceptSirkulær anatomisk lokalisering
DescriptionEt fysisk sted på eller i menneskekroppen, beskrevet ved retningen og valgfritt avstanden av stedet fra et sentralt landemerke.
UseBrukes for å registrere strukturerte detaljer om ett enkelt fysisk sted på eller i menneskekroppen, beskrevet ved retningen og valgfritt avstanden av stedet fra et sentralt landemerke. Retningen beskrives i forhold til en referanseretning som i noen undersøkelser er underforstått, for eksempel kl. 12 ved undersøkelse av bryster eller anus. Arketypen er spesifikt utviklet for å brukes innenfor en hvilken som helst passende ENTRY- eller CLUSTER-arketype som gir kroppsstedet en kontekst. Den kan også brukes i arketypen CLUSTER.anatomical_location, i SLOTet "Alternativ struktur". I situasjoner der CLUSTER.anatomical_location kun kan brukes for å angi et større og/eller uspesifikt kroppsområde, kan bruk av denne arketypen innenfor "Alternativ struktur"-SLOTet støtte en mer presis registrering. For eksempel en hemorroide kl 7, der referansepunktet kl 12 er perineum eller den anteriore overflaten av kroppen, med pasienten i litotomiposisjon.
MisuseBrukes ikke for å angi en enkel lokalisering av et navngitt sted på kroppen, som f.eks. venstre femur eller det mediale aspektet av nesen. Bruk CLUSTER.anatomical_location for dette formålet. Brukes ikke for å angi en relativ lokalisering av et fysisk sted på kroppen, som f.eks. et blåmerke som ligger 5 cm under navlen. Bruk CLUSTER.anatomical_location_relative for dette formålet.
PurposeFor å registrere strukturerte detaljer om ett enkelt fysisk sted på eller i menneskekroppen, beskrevet ved retningen og valgfritt avstanden av stedet fra et sentralt landemerke.
ReferencesJohnson CC, Roberts S, Mintz D, Fabricant PD, Hotchkiss RN, Daluiski A. Location of Osteochondritis Dissecans Lesions of the Capitellum. J Hand Surg Am. 2018 Apr 17. pii: S0363-5023(17)31317-5. doi: 10.1016/j.jhsa.2018.03.017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29678428.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-11-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-11-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Johnson CC, Roberts S, Mintz D, Fabricant PD, Hotchkiss RN, Daluiski A. Location of Osteochondritis Dissecans Lesions of the Capitellum. J Hand Surg Am. 2018 Apr 17. pii: S0363-5023(17)31317-5. doi: 10.1016/j.jhsa.2018.03.017. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29678428., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=BA52E7D5D90520D95502BCFDBA9933FA, build_uid=912c6917-7185-4d85-946f-294d2a84e9ae, revision=1.0.0}
Keywordssted, lokasjon, anatomisk, kroppssted, lokalisering, omtrentlig, ur, klokke, anatomi, topografisk anatomi, makroskopisk anatomi, makroskopisk, anatomisk område, urskive, plassering
Lifecyclepublished
UID4dfedab1-463e-4bb1-ad43-5c6ca403f6be
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.1015
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et fysisk sted på eller i menneskekroppen, beskrevet ved retningen og valgfritt avstanden av stedet fra et sentralt landemerke., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Nsah Bernard, UCL Institute of Health Informatics, United Kingdom
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Dunmail Hodkinson, Black Pear Software Ltd, UK
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Brit Jorun Liseth, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Thomas Kilvær, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Vesna Levasic, Orthopaedic Hospital Valdoltra, Slovenia
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Oslo University Hospital, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Osmeire Sanzovo, Sanzovo & Chamelette, Brazil
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, SU, Sweden
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Dmitri Wall, Irish Skin Foundation, Ireland, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Arabic (Syria): Mona Saleh
Slovenian: Biljana Princic
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=1, text=Referanseretning, description=En enkelt retning som representerer klokken 12 eller 0° på en tenkt sirkel som er plassert over et sted på kroppen, som observert av den som utfører undersøkelsen., comment=For eksempel: referanseaksen er vanligvis mot hodet når man undersøker et bryst eller en detalj på en hudlesjon, mot perineum når man undersøker anus i litotomiposisjonen, eller mot den anteriore overamslinjen når man undersøker humerus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=1, text=Midtpunkt, description=Stedet på kroppen som brukes som referansepunkt for midtpunktet i den tenkte sirkelen., comment=For eksempel: brystvorten når man undersøker et bryst eller anus når man undersøker hemoroider., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sirkulær retning, description=Retningens vinkel til det fysiske stedet i forhold til referanseretningen, enten som posisjonen av en timeviser på en urskive eller som et antall grader., comment=For eksempel: lokalisering av hemoroider i analkanalen beskrives ofte som klokken 3, klokken 7 og klokken 11. I dette eksempelet er perineum klokken tolv når pasienten er i litotomiposisjonen og blir regnet som referanseretningen. For grader er positive verdier vinkler i retning med urviseren, mens negative verdier er mot urviseren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Klokken 1 [Kroppsstedet er kl. 1 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 2 [Kroppsstedet er kl. 2 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 3 [Kroppsstedet er kl. 3 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 4 [Kroppsstedet er kl. 4 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 5 [Kroppsstedet er kl. 5 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 6 [Kroppsstedet er kl. 6 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 7 [Kroppsstedet er kl. 7 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 8 [Kroppsstedet er kl. 8 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 9 [Kroppsstedet er kl. 9 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 10 [Kroppsstedet er kl. 10 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 11 [Kroppsstedet er kl. 11 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 12 [Kroppsstedet er kl. 12 relativt til referansepunktet.]
 •  Varighet
  Tillatte verdier: timer, minutter
  0 minutter..12 timer
 •  Kvantitet
  Enheter: >-360.0..<360.0 deg
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Avstand fra midtpunktet, description=Avstanden av lokaliseringen fra det beskrevne midtpunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse som kan brukes for å ytterligere presisere og støtte den sirkulære lokaliseringen., comment=For eksempel "en tatovering dekker den nedre delen av området"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Bilde eller annet medium brukt for å understøtte identifikasjonen av kroppsstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=1, text=Referanseretning, description=En enkelt retning som representerer klokken 12 eller 0° på en tenkt sirkel som er plassert over et sted på kroppen, som observert av den som utfører undersøkelsen., comment=For eksempel: referanseaksen er vanligvis mot hodet når man undersøker et bryst eller en detalj på en hudlesjon, mot perineum når man undersøker anus i litotomiposisjonen, eller mot den anteriore overamslinjen når man undersøker humerus., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=1, text=Midtpunkt, description=Stedet på kroppen som brukes som referansepunkt for midtpunktet i den tenkte sirkelen., comment=For eksempel: brystvorten når man undersøker et bryst eller anus når man undersøker hemoroider., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sirkulær retning, description=Retningens vinkel til det fysiske stedet i forhold til referanseretningen, enten som posisjonen av en timeviser på en urskive eller som et antall grader., comment=For eksempel: lokalisering av hemoroider i analkanalen beskrives ofte som klokken 3, klokken 7 og klokken 11. I dette eksempelet er perineum klokken tolv når pasienten er i litotomiposisjonen og blir regnet som referanseretningen. For grader er positive verdier vinkler i retning med urviseren, mens negative verdier er mot urviseren., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Klokken 1 [Kroppsstedet er kl. 1 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 2 [Kroppsstedet er kl. 2 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 3 [Kroppsstedet er kl. 3 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 4 [Kroppsstedet er kl. 4 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 5 [Kroppsstedet er kl. 5 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 6 [Kroppsstedet er kl. 6 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 7 [Kroppsstedet er kl. 7 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 8 [Kroppsstedet er kl. 8 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 9 [Kroppsstedet er kl. 9 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 10 [Kroppsstedet er kl. 10 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 11 [Kroppsstedet er kl. 11 relativt til referansepunktet.]
  • Klokken 12 [Kroppsstedet er kl. 12 relativt til referansepunktet.]
 •  Varighet
  Tillatte verdier: timer, minutter
  0 minutter..12 timer
 •  Kvantitet
  Enheter: >-360.0..<360.0 deg
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Avstand fra midtpunktet, description=Avstanden av lokaliseringen fra det beskrevne midtpunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse som kan brukes for å ytterligere presisere og støtte den sirkulære lokaliseringen., comment=For eksempel "en tatovering dekker den nedre delen av området"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Bilde eller annet medium brukt for å understøtte identifikasjonen av kroppsstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]