Loading... Upravljavec kliničnega znanja
Upravljavec kliničnega znanja...

Upravljavec kliničnega znanja je sistem za skupen razvoj, management ter objavo širokega spektra virov kliničnega znanja.

Omogoča upravljanje z znanjem znotraj ter med posameznimi ustanovami v zdravstvu.

Viri vključujejoarhetipe, predloge, nize izrazov, nize izdaj, metapodatke vezane na klinične modele in sorodne vire.

Orodje zagotavlja Ocean Health Systems.