Loading... Clinical Knowledge Manager
S'estan carregant estils i imatges...

El gestor de coneixement clínic és un sistema per al desenvolupament, la gestió i la publicació col·laboratius d'una àmplia gamma de recursos de coneixement clínic.

Permet la implementació de la governança del coneixement dins i a través de l'empresa sanitària.

Els recursos inclouen arquetips, plantilles, subconjunts de terminologia, conjunts d'alliberament d'artefactes, metadades relacionades amb models clínics i recursos relacionats.


Impulsat per Ocean Health Systems.